کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

>> سود نقدی همه مجامع 95 تا امروز >>> در مجامع امسال، سهامداران شرکتهای بورسی و فرابورسی چقدر سود نقدی دریافت کردند؟ // مرداد 95

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 5 دقيقه


>> میزان سود نقدی همه مجامع سال 95

>>> در مجامع امسال، شرکتهای بورسی و فرابورسی چقدر سود نقدی بین سهامداران تقسیم کردند؟// مرداد 95

 

وب سایت بورس نگار - در اوج برگزاری مجامع شرکتها قرار داریم، این مطلب تا پایان فصل مجامع، با تقسیم سود شرکتهای بورسی و فرابورسی در مجمع بروزرسانی خواهد شد پس با ما همراه باشید ...


✅»سود نقدی مجامع بورسی 95:

توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نام نماد شرکت مورد نظر بعد از گرفتن کلیدهای Ctrl+F نام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: >> سود سهام پرداختی شرکتها در سال 96 را در "اینجا" مشاهده کنید ...
+++بیشتربخوانید:>>جدیدترین گزارشات شرکتها در سال 96 (دوره ای، تعدیل سود وشفاف سازی) را اینجا بخوانید...

 

✅ مجامع اردیبهشت95:
رانفور: 1400 ریال
زاگرس: 1761 ریال
مارون: 8000 ریال
ساروم: 750 ریال  
همراه: 6025 ريال
ديران: 750 ريال
فراور: 0 ريال
وبوعلي: 200 ريال
رتاپ: 470 ريال
كي بي سي: 900 ريال
✅ @BourseNegar_ir
 
سنیر: 1200 ریال
اعتلا: 350 ریال
غفارس: 425 ریال
سخاش: 2100 ریال  
دتولید: 1060 ریال
میدکو: 83 ریال
دزهراوی: 2100 ریال
سفانو: 860 ریال
ثغرب: 530 ریال
خمحور: 1 ریال
✅ @BourseNegar_ir

خرینگ: 10 ریال
ارفع: 0 ریال
فسرب: 0 ریال
خراسان: 1500 ریال
وامید: 543 ریال
وسبحان: 300 ریال
فاسمین: 6 ریال
وخارزم: 125 ریال
غمینو: 170 ریال
مبین: 600 ریال
کخاک: 1500 ریال
✅ @BourseNegar_ir

اخابر: 450 ریال
دسبحا: 1100 ریال
سمازن: 1020 ریال
غشاذر: 0 ریال
خچرخش: 3 ریال


✅ مجامع خرداد 95:
سخوز: 615 ریال
مداران: 180 ریال
فباهنر: 100 ریال
خدیزل: 550 ریال
سبجنو: 1400 ریال
دشیمی: 800 ریال
سشمال: 300 ریال
غشصفا: 1160 ریال
پسهند: 500 ریال
پخش: 200 ریال

✅ @BourseNegar_ir

غشان: 616 ریال
توریل: 220 ریال
غشهداب: 90 ریال
شاراک: 1350 ریال
شتوکا: 230 ریال

د رازک: 2650 ریال
ک لوند: 80 ریال
ک سعدی: 501 ریال
سرود: 335 ریال
دفرا: 1100 ریال

✅ @BourseNegar_ir
کتوکا : 570 ریال
سیستم : 300 ریال
شرانل : 1100 ریال
قاسم : 200 ریال
دسینا : 3000 ریال

فرابورس : 200 ریال
غپینو :  460 ریال
سصوفی: 72 ریال
دلر : 1200 ریال
سفار: 530 ریال

✅ @BourseNegar_ir
كاما : 75 ريال
دارو: 750 ريال
زمگسا: 2400 ريال
دسانكو: 200 ريال
دتماد : 3000 ريال
 کپرور : 450 ریال

✅ @BourseNegar_ir
شيراز : 125 ريال
انرژي : 100 ريال
کروی : 10 ریال
فخاس : 400 ریال
ختراک : 45 ریال

دابور : 1700 ریال
شلعاب : 0 ریال
خموتور: 10 ریال
دفارا : 1740 ریال
کاسپین : 2500 ریال

✅ @BourseNegar_ir
والبر : 850 ریال
حتوکا : 375 ریال
کپارس : 750 ریال
پکرمان : 720 ریال
بسوئیچ : 700 ریال

✅ @BourseNegar_ir
ختوفا : 50 ریال
اقرا : 270 ریال
بفجر : 1000 ریال
پاکشو: 1600 ریال

وایران : 200 ریال

✅ @BourseNegar_ir

رتکو: 1050ریال
دکیمی: 1050 ریال
کرازی : 300 ریال
کفرا : 360 ریال
شلرد: 1 ریال

✅ @BourseNegar_ir

تکنو : 0 ریال
تایرا 350 ریال
فجر 70 ریال
شکربن : 100 ریال
شسپا : 750 ریال
رکیش : 350 ریال
دماوند : 8000 ریال

پارسیان:250 ریال
دجابر:1750
ریال

بمپنا : 890 ریال

داسوه: 2060 ریال

✅ @BourseNegar_ir

 

✅ مجامع تیرماه 95:

سیدکو : 20 ریال

دلقما 200 ریال
قصفها 310 ریال
کساوه 310 ریال

✅ @BourseNegar_ir

خمحرکه:80ریال
وساپا :140ریال
لخزر :500ریال
حفاری :420ریال

✅ @BourseNegar_ir

کچاد : 350 ریال
پتایر : 0 ریال
حسینا : 3000 ریال
ستران : 22 ریال
کاذر : 30 ریال
شبهرن : 1450 ریال
وگردش ک 0 ریال
فنوال : 4 ریال

✅ @BourseNegar_ir

بپاس : 250 ریال
تکشا : 120 ریال
شکبیر: 700 ریال
فملی:  200 ریال
ثاباد: 10 ریال
دکوثر: 70 ریال

✅ @BourseNegar_ir

خپویش : 2000 ریال
فزرین : 350 ریال
حتاید : 300 ریال
پدرخش: 20 ریال
فروس: 180 ریال
غسالم: 200 ریال
شپاس: 1100 ریال

✅ @BourseNegar_ir

کبافق:50ریال
شبهرن:1,450ریال
لکما:0ریال
لابسا:57ریال
خپویش:2,000ریال
وخاور:250ریال
وتوشه:230ریال
ونفت:200ریال
فولای:100ریال
دروز:22 ریال
فپنتا:900 ریال
فسا:6 ریال
داراب:7 ریال
شتران:120ریال
جهرم:5 ریال

✅ @BourseNegar_ir

شفن: 2100 ریال
خزامیا : 0 ریال
بترانس : 750 ریال
کگل : 220 ریال
وبانک : 550 ریال
لسرما : 150 ریال
دپارس : 2480 ریال
حپترو : 20 ریال

✅ @BourseNegar_ir

دتهران:750ریال
فسپا:100ریال
کورز500ریال
ولساپا: 550 ریال
فولاد: 50 ریال
کالا: 51 ریال

✅ @BourseNegar_ir

کسرا : 2000 ریال
ومعادن : 150 ریال
فخوز : 250 ریال
آینده 1071 ریال
کوثر : 280 ریال
فاذر : 37 ریال
شبندر: 200 ریال

✅ @BourseNegar_ir

شراز : 30 ریال
شبریز : 3 ریال
خبهمن : 175 ریال
وانصار :  220 ریال
دی : 120 ریال  
وپارس : 50 ریال
سامان : 0 ریال
عسکریه : 255 ریال
حکمت : 50 ریال
وکار : 200 ریال
وپاسار : 160 ریال

✅ @BourseNegar_ir

البرز: 70 ریال
دانا: 15 ریال
فاذر : 37 ریال
كيسون: 40 ريال
غالبر : 50 ریال
خاور : 0 ریال
وبصادر : به حد نصاب نرسید
وبملت : به حد نصاب نرسید

✅ @BourseNegar_ir

شخارک : 2100 ریال
میهن : 5 ریال
وبشهر : 200 ریال
تجار : 10 ریال
خکار : 25 ریال
خنصیر : 18 ریال
ثعمرا : 70 ریال
بالاس : 600 ریال

✅ @BourseNegar_ir

سفارس 100ریال
تاپیکو 160 ریال
کهمدا 700 ریال
وخارزم 130 ریال
ثشاهد 90 ریال
تپمپی 150 ریال
فارس 300 ریال
حکشتی 17 ریال
تیپیکو 95 ریال
کرمان 160ریال
بساما 420 ریال

✅ @BourseNegar_ir

ثمسکن 60 ریال
هنکل پاکوش 3960 ریال
وغدیر 160 ریال
وتوسم 100 ریال

>>> این مطلب تا پایان فصل مجامع، با تقسیم سود شرکتهای بورسی و فرابورسی بروزرسانی خواهد شد با ما همراه باشید ...
 ++++++++++++++++
جهت عضویت در کانال تلگرامی بورس نگار و اطلاع از مهمترین خبرهای منتشره در موبایل بر روی لینک زیر کلیک و سپس گزینه Join را بزنید:
      https://telegram.me/boursenegar_ir

++++++++++++++++++
لینکهای پیشنهادی:

>> اعلام زمان بندی پرداخت سود سهام وغدیر

 >> با محصولات آینده بازارخودرو آشنا شوید

>>  همه چيز در رابطه با قراردادهاي «جوينت ونچر» «Joint Venture»

برچسب ها: ,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان