کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

>>گزارشات مثبت شرکتهای بورسی ادامه دارد؛ بعد از«فولاد» «فملی» فخوز» «پخش» «شبندر» و«پارسان»؛ «آپ» هم تعدیل مثبت اعلام کرد// 31 تیر96

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 6 دقيقه


>>گزارشات مثبت شرکتهای بورسی ادامه دارد؛

>>>بعد از«فولاد» «فملی» فخوز» «پخش» «شبندر» و«پارسان»؛ «آپ» هم تعدیل مثبت اعلام کرد// 30 تیر96

 

وب سایت بورس نگار - زمان اعلام اولین گزارشات سه ماهه سال 96 همراه با تعدیل مثبت برای نمادهای مختلف بوده بعد از«فولاد» «فملی» فخوز» «شبندر» و «پارسان»؛ «آپ» هم تعدیل مثبت و افزایش سود اعلام کرد

 

جدیدترین گزارشات شرکتها - گزارشات امیدوارکننده شرکتهای بورسی همچنان ادامه دارد بعد از«فولاد» «فملی» فخوز» «پخش» «شبندر» و «پارسان»؛ امروز «آپ» هم تعدیل مثبت اعلام کرد:


>>تعدیل مثبت 16 درصدی شرکت: آسان پرداخت پرشين (آپ)
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت آسان پرداخت پرشين پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 1,000,000 میلیون ریال مبلغ 2,737 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 2,362 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 2,737 ریال
درصد تغییر:  16% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 22% مبلغ 610 ریال

▪️دلایل تغییرات:
عمده تغييرات بر مبناي کاهش هزينه هاي پيش بيني شده ساليانه بر اساس اطلاعات واقعي 3 ماهه ابتداي سال جاري مي باشد.

 

>>شبندر علت تعدیل مثبت پارسان   
 بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 با سرمایه 40,500,000 میلیون ریال مبلغ 370 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 322 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 370 ریال
درصد تغییر:  15% تعدیل مثبت
پوشش 9 ماهه 78% مبلغ 290 ریال

 

>>تعدیل مثبت ملي مس با مس 5600 دلاری
 بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ملي صنايع مس ايران طی نامه شماره مورخ 1396/04/27 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 50,000,000 میلیون ریال مبلغ 272 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 205 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 272 ریال
درصد تغییر:  33% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 33% مبلغ 89 ریال

▪️ نرخ تسعير دلار 37500 ريال و نرخ هر تن کاتد بر اساس LME (بازار فلزات لندن) 5600 دلار جهت نه ماهه باقيمانده سال منظور شده است.

 

>>تعدیل مثبت فولاد خوزستان   
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فولاد خوزستان پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 14,472,000 میلیون ریال مبلغ 614 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 475 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 614 ریال
درصد تغییر:  29% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 43% مبلغ 267 ریال


>>اوراق مرابحه علت تعدیل مثبت پخش البرز
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پخش البرز پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 520,000 میلیون ریال مبلغ 432 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 394 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 432 ریال
درصد تغییر:  10% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 45% مبلغ 194 ریال

▪️دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 با توجه به دريافت اوراق مرابحه  در پروز هاي پاياني سال 95 و دريافت سود اوراق مذکور در سه ماهه اول سال 1396 با در نظر گرفتن واگذاري بخش اعظم آن به شرکت هاي تامين کننده در ماه هاي آتي سال ، و همچنين امکان افزايش هزينه هاي اداري و تشکيلاتي ، پيش بيني جديد سودو زيان سال 1396 به شرح بالا تعديل مي يابد.

 

>>افزایش نرخ محصولات سود فولاد مبارکه را افزایش داد
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی نامه شماره مورخ 1396/04/27 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 75,000,000 میلیون ریال مبلغ 302 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 253 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 302 ریال
درصد تغییر:  19% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 40% مبلغ 121 ریال

▪️دلایل تغییرات:
افزايش درامد فروش ، ناشي ازافزايش نرخ محصولات مي باشد.

 

>>تعدیل مثبت 15 درصدی شرکت: فولاد هرمزگان جنوب   
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فولاد هرمزگان جنوب طی نامه شماره مورخ 1396/04/28 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 15,000,000 میلیون ریال مبلغ 94 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 82 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 94 ریال
درصد تغییر:  15% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 35% مبلغ 33 ریال

 

>>تعدیل مثبت معدني و صنعتي گل گهر
 بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت معدني و صنعتي گل گهر   پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 30,000,000 میلیون ریال مبلغ 396 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 319 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 396 ریال
درصد تغییر:  24% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 35% مبلغ 140 ریال

 

>>شرکت: پالايش نفت بندرعباس   
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پالايش نفت بندرعباس پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 13,800,000 میلیون ریال مبلغ 731 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 628 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 731 ریال
درصد تغییر:  16% تعدیل مثبت

 

>>توسعه معادن روي ايران هم تعدیل مثبت داد
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت توسعه معادن روي ايران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 2,413,950 میلیون ریال مبلغ 192 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 178 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 192 ریال
درصد تغییر:  8% تعدیل مثبت
پوشش  3ماهه 8% مبلغ 15 ریال

 

>>تعدیل مثبت پتروشيمي فن آوران  
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشيمي فن آوران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 950,000 میلیون ریال مبلغ 4,478 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هر سهم گزارش قبل: 4,000 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 4,478 ریال
درصد تغییر:  12% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 32% مبلغ 1,455 ریال

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان