کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔶سودنقدی همه شرکتها درسال97؛سهامداران بورس وفرابورس درمجامع97چقدر سودنقدی دریافت کردند؟/تقسیم 25تومان سود درمجمع غدیر/28اسفند97

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 12 دقيقه


>> میزان سود نقدی همه مجامع در سال 97

>>> در مجامع امسال، شرکتهای بورسی و فرابورسی چقدر سود نقدی بین سهامداران تقسیم کردند؟// اسفند97

 

وب سایت بورس نگار - به فصل برگزاری مجامع شرکتها نزدیک می شویم، در این مطلب جدیدترین سود نقدی همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال97، بروزرسانی خواهد شد پس با ما همراه باشید ...

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...


✅»سود نقدی همه مجامع بورسی سال 97:

 

توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نام شرکت مورد نظر، بعد از گرفتن کلیدهای Ctrl+F نام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید:>برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 95 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید:> برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 96 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید:>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع 97 شرکتها را "اینجا" بخوانید ...
+بیشتر بخوانید: در مجمع سال 97 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه دریافت سودسهام «خساپا» «شپدیس» «شپنا» «فملی» وهلدینگ خلیج فارس؛ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه دریافت سودسهام «وهور» «ریشمک» «وغدیر» «امید» و «ثمسکن»؛ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه پرداخت سودسهام چادرملو، گل گهر، ومعادن، مپنا، ایران کیش و نفت ایرانول؛ کلیک کنید
++اعلام جزئیات زمان ونحوه پرداخت سود سهام سهامداران شرکتهای پتروشیمی ؛ کلیک کنید
++اعلام جزئیات زمان ونحوه پرداخت سود سهام سهامداران شرکتهای پالایشی ؛ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه دریافت سودسهام تاپیکو، وصندوق، پترول، فملی، تیپیکو، سیدکو؛ کلیک کنید

✅ سود نقدی مجامع فروردین 97:
🔹 چکاپا : 200 ریال
🔹 غبشهر: 250 ریال
🔹 غمارگ: 4 ریال
🔹 وآتی: 127 ریال
🔹 شوینده: 550 ریال

🔹 غدام: 0 ریال
🔹 بهپاک: 522 ریال
🔹 ونیکی: 125 ریال
🔹 سهگمت: 211 ریال

🔹 شوش: 290 ریال:
🔹 شتهران: 320 ریال

🔹 پرداخت الکترونیک سامان: 700 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع اردیبهشت 97:
🔹 شپلی: 0 ریال
🔹 همراه: 3180 ریال
🔹 حاسا: 50 ریال

🔹 کرماشا: 350 ریال
🔹 شاملا: 1800 ریال
🔹 کتوکا: 250 ریال
🔹 شتوکا: 250 ریال
🔹 غشاذر: 0 ریال

🔹 کاذر: 0 ریال
🔹 دالبر: 1350 ریال
🔹 سخاش: 1600 ریال
🔹 غپاذر: 252 ریال

🔹 سنیر: 850 ریال
🔹 دشیمی: 470 ریال
🔹 پرداخت: 1962 ریال

🔹 ولملت: 100 ریال
🔹 حتوکا: 36 ریال
🔹 سقاین: 2700 ریال
🔹 خعمرا: 150 ریال
🔹 زنگان: 15 ریال
🔹 توریل: 190 ریال

🔹 دیران: 150 ریال
🔹 مبین: 1050 ریال
🔹 ساروم: 420 ریال
🔹 شدوص: 0 ریال
🔹 سمگا: 150 ریال
🔹 زاگرس: 7400 ریال(نحوه دریافت سود: از 29 اردیبهشت ازطریق شعب بانک تجارت)
🔹 سفار: 380 ریال
🔹 فخاس: 185 ریال
🔹 بکهنوج: 1300 ریال

🔹 فرآور: 1100 ریال
🔹 پسهند: 40 ریال
🔹 فجر: 180 ریال
🔹 خچرخش: 3 ریال
🔹 گکوثر: 1120 ریال
🔹 دسانکو: 50 ریال

🔹 غگلپا: 1350 ریال
🔹 سغرب: 300 ریال
🔹 غشان: 375 ریال
🔹 رانفور: 2000 ریال
🔹 دابور: 1100 ریال
🔹 خراسان: 1400 ریال

🔹 ارفع: 900 ریال
🔹 فن آوا: 190 ریال
🔹 سفار: 380 ریال
🔹 وامید: 280 ریال
🔹 سبجنو: 350 ریال
🔹 سخزر: 170 ریال
🔹 دتماد: 800 ریال

++ بیشتربخوانید:چگونه سود سهام پتروشیمیها را بگیریم؟«پارس»«شفن»«جم»«زاگرس»«شخارک»«شاراک»

 

✅ سود نقدی مجامع خرداد 97:
🔹 سخاش: 1600 ریال
🔹 خمحور: 1 ریال
🔹 وبوعلی: 200 ریال

🔹 غگلستا: 400 ریال
🔹 اوان: 80 ریال
🔹 سصوفی: 140 ریال
🔹 غشوکو: 30 ریال
🔹 غمینو: 200 ریال
🔹 سخوز: 350 ریال
🔹 آپ: 590 ریال (نحوه دریافت سود: از اول تیر ازطریق اعلام شماره حساب در اپلیکیشن یا سایت آپ)

🔹 فاسمین: 600 ریال
🔹 فسرب: 0 ریال
🔹 کپشیر: 100 ریال
🔹 سدور: 0 ریال
🔹 کفرا: 670 ریال
🔹 سبهان: 1500 ربال
🔹 رکیش: 450 ریال
🔹 سبجنو: 350 ریال
🔹 فراور: 1100 ریال
🔹 لبوتان: 12 ریال
🔹 سیستم: 450 ریال
🔹 رتکو: 500 ریال
🔹 دارو: 870 ریال
🔹 نطرین: 860 ریال
🔹 فباهنر: 700 ریال
🔹 وایران: 150 ریال
🔹 ختراک: 80 ریال
🔹 کلوند: 110 ریال
🔹 دتولید: 200 ریال
🔹 دلر: 460 ریال
🔹 زگلدشت: 385 ریال
🔹 سفاسی: 0 ریال
🔹 خوساز: 0 ریال
🔹 خدیزل: 600 ریال
🔹 خشرق: 10 ریال
🔹 ختراک: 80 ریال
🔹 غپینو: 100 ریال
🔹 ولبهمن: 300 ریال

🔹 کی بی سی: 500 ریال
🔹 فافزا: 480 ریال
🔹 قاسم: 25 ریال
🔹 پکرمان: 400 ریال
🔹 کنور: 180 ریال
🔹 دجابر: 950 ریال
🔹 شنفت: 750 ریال
🔹 کشرق: 0 ربال
🔹 قصفها: 1516 ریال
🔹 دامین: 150 ریال
🔹 دسبحا: 750 ریال
🔹 کاسپین: 2400 ریال
🔹 شکربن: 640 ریال
🔹 نطرین: 800 ریال
🔹 تلیسه: 800 ریال
🔹 خمحرکه: 5 ریال
🔹 دجابر: 975 ریال
🔹 حریل: 10 ریال
🔹 شلعاب: 20 ریال
🔹 ولیز: 0 ریال
🔹 اخابر: 400 ریال (نحوه دریافت سود: از 1 شهریور تیر97 از طریق شعب بانک ملت)
🔹 کچاد: 330 ریال (نحوه دریافت سود: از 26 تیر97 ازطریق شعب بانک سپه)
🔹 شاراک: 600 ریال
🔹 کاما: 1000 ریال
🔹 وگستر: 0 ریال
🔹 درازک: 1400 ریال
🔹 کطبس: 245 ریال
🔹 بخاور: 50 ریال
🔹 کمنگنز: 75 ریال
🔹 پخش: 68 ریال (نحوه دریافت سود: از 1 شهریور97 ازطریق شعب بانک پارسیان)
🔹 شغدیر: 150 ریال
🔹 فخوز: 750 ریال
🔹 وتوکا: 100 ریال
🔹 دفرا: 1000 ریال
🔹 سیدکو: 145 ریال
🔹 ختوفا: 760 ریال
🔹 بترانس: 250 ریال
🔹 کالا: 250 ریال

++ بیشتربخوانید: > در مجمع «فولادمبارکه» چه گذشت؟ چقدر سود تقسیم شد؟/ تیر97


✅ سود نقدی مجامع تیر 97:
🔹 بفجر: 600 ریال
🔹 تایرا: 400 ریال
🔹 پتروبوعلی: 4000 ریال

🔹 تابا: 320 ریال
🔹 شلعاب: 80 ریال
🔹 فرابورس: 150 ریال
🔹 البرز: 80 ریال (نحوه دریافت سود: از طریق اعلام شماره حساب بانک ملت)
🔹 کپرور: 410 ریال
🔹 غدیس: 150 ریال
🔹 شسپا: 2000 ریال
🔹 غنوش: 200 ریال
🔹 حسیر: 20 ریال
🔹 کخاک: 900 ریال
🔹 بپاس: 130 ریال
🔹 حخزر: 144 ریال
🔹 رتاپ: 350 ریال
🔹 کگل: 650 ریال
🔹 غصینو: 250 ریال
🔹 والبر: 370 ریال
🔹 دکیمی: 1100 ریال
🔹 کگاز: 150 ریال
🔹 برزویه: 2500 ریال
🔹 کمنگنر: 75 ریال
🔹 چدن: 177 ریال
🔹 غدیس: 150 ریال
🔹 برکت: 110 ریال
🔹 قچار: 100 ریال
🔹 کرازی: 50 ریال
🔹 کپارس: 310 ریال
🔹 پارسیان: 150 ریال
🔹 حبندر: 250 ریال
🔹 انرژی: 100 ریال
🔹 فروس: 60 ریال
🔹 بشهاب: 1 ریال
🔹 خگستر: 40 ریال
🔹 خنصیر: 100 ریال
🔹 لخزر: 350 ریال
🔹 فملی: 150 ریال
🔹 دقاضی: 2100 ریال
🔹 ساراب: 100 ریال
🔹 ومعادن: 200 ریال (نحوه دریافت سود: از 1 مهر97 ازطریق شعب بانک سپه)
🔹 شخارک: 3800 ریال
🔹 مداران: 325 ریال
🔹 کبافق: 500 ریال
🔹 ثاباد: 5 ریال
🔹 ونفت: 150 ریال
🔹 دماوند: 900 ریال
🔹 دشیری: 1300 ریال
🔹 کساوه: 85 ریال
🔹 خودکفا: 55 ریال
🔹 شزنگی: 41 ریال
🔹 غسالم: 200 ریال
🔹 کیمیا: 600 ریال
🔹 وبانک: 500 ریال
🔹 دسینا: 1800 ریال
🔹 فجام: 200 ریال
🔹 شفادارو: 650 ریال
🔹 خپویش: 3300 ریال
🔹 حسینا: 1230 ریال
🔹 خزامیا: 0 ریال
🔹 ختور: 350 ریال
🔹 فپنتا: 1080 ریال
🔹 جم: 1600 ریال
🔹 دلقما: 150 ریال
🔹 کاوه: 145 ریال
🔹 کرازی: 50 ریال
🔹 فزرین: 400 ریال
🔹 شکبیر: 1340 ریال
🔹 تکنو: 0 ریال
🔹 دبالک: 0 ریال
🔹 افرا: 20 ریال
🔹 شفارس: 0 ریال
🔹 شسینا: 0 ریال
🔹 غمهرا: 300 ریال
🔹 فاما: 240 ریال
🔹 قزوین: 500 ریال
🔹 خبهمن: 200 ریال 
🔹 بورس: 80 ریال
🔹 اپرداز: 420 ریال
🔹 شبهرن: 2050 ریال
🔹 کروی: 200 ریال
🔹 حتاید: 600 ریال
🔹 شپاس: 250 ریال
🔹 آسیا: 100 ریال
🔹 فسپا: 180 ریال
🔹 فولاژ: 136 ریال
🔹 ثعمرا: 70 ریال
🔹 تکشا: 100 ریال
🔹 وخاور: 150 ریال
🔹 دکوثر: 10 ریال
🔹 ملت: 160 ریال
🔹 زشگزا: 390 ریال
🔹 شپنا: 300 ریال
🔹 فولاد: 250 ریال
🔹 دپارس: 1270 ریال
🔹 حفاری: 53 ریال
🔹 وملی: 2 ریال
🔹 شفن: 5000 ریال (نحوه دریافت سود: از اول مرداد 97 ازطریق اعلام شماره حساب ترجیحا بانک تجارت)
🔹 خودرو: 6 ریال
🔹 چکارن: 100 ریال
🔹 وپارس: 4 ریال
🔹 غاذر: 40 ریال
🔹 پاکشو: 1500 ریال
🔹 وپخش: 1400 ریال
🔹 غبهنوش: 150 ریال
🔹 شاوان: 950 ریال
🔹 وصندوق: 240 ریال
🔹 پارس: 4750 ریال (نحوه دریافت سود: از 15 مرداد ازطریق شعب بانک تجارت)
🔹 وانصار: 175 ریال
🔹 شبریز: 300 ریال
🔹 لابسا: 30 ریال
🔹 سصفها: 400 ریال
🔹 سرچشمه: 200 ریال
🔹 مارون: 4700 ریال
🔹 شراز: 6 ریال
🔹 خکار: 10 ریال
🔹 شتران: 130 ریال
🔹 بساما: 100 ریال
🔹 ما: 225 ریال
🔹 زبینا: 130 ریال
🔹 کوثر: 180 ریال
🔹 خساپا: 0 ریال
🔹 لپارس: 34 ریال
🔹 رمپنا: 90 ریال (نحوه دریافت سود: از 15 آبان ازطریق شعب بانک سپه)
🔹 فاما: 240 ریال
🔹 غگرجی: 250 ریال
🔹 غمهرا: 300 ریال
🔹 ستران: 0 ریال
🔹 وحکمت: 23 ریال
🔹 غشهداب: 270 ریال
🔹 بسوئیچ: 1000 ریال 
🔹 خاهن: 22 ریال
🔹 زقیام: 200 ریال
🔹 غپاک: 3 ریال (نحوه دریافت سود: از اول مهر 97 ازطریق اعلام شماره حساب بانک تجارت ملی ملت صادرات)
🔹 بالاس: 8 ریال
🔹 فنورد: 500 ریال
🔹 دانا: 28 ریال
🔹 وسینا: 29 ریال
🔹 لسرما: 100 ریال
🔹 شبندر: 550 ریال
🔹 ونیرو: 88 ریال
🔹 خصدرا: 0 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع مرداد 97:
🔹 وپترو: 50 ریال
🔹 غگز: 0 ریال
🔹 نبروج: 0 ریال
🔹 کسرا: 50 ریال
🔹 وتوشه: 180 ریال 
🔹 وسرمد: 130 ریال 
🔹 حرهشا: 40 ریال 
🔹 تبرک: 180 ریال
🔹 خفناور: 40 ریال 
🔹 ثنام: 30 ریال 
🔹 شسم: 0 ریال
🔹 های وب: 0 ریال
🔹 وآیند: 5 ریال
🔹 وکار: 30 ریال
🔹 کماسه: 37 ریال
🔹 غالبر: 4 ریال
🔹 کباده: 390 ریال 
🔹 کگاز: 150 ریال
🔹 ومشان: 2500 ریال
🔹 وآفری: 0 ریال
🔹 چرمش: 12 ریال
🔹 وبملت: 0 ریال
🔹 وبصادر: 0 ریال
🔹 وتجارت: 0 ریال
🔹 تاپیکو: 150 ریال (پرداخت سود از اول آبان97)

 

✅ سود نقدی مجامع شهریور 97:
🔹 وسبحان: 400 ریال
🔹 وکادو: 330 ریال
🔹 سفارس: 70 ریال
🔹 ولساپا: 330 ریال
🔹 پترول: 12 ریال
🔹 مگسال: 250 ریال
🔹 تیپیکو: 1000 ریال
🔹 وصندوق: 245 ریال
🔹 واحیا: 800 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع مهر 97:
🔹 حفارس: 0 ریال
🔹  فوکا: 0 ریال
🔹  حاریا: 0 ریال
🔹  کهمدا: 150 ریال
🔹  دحاوی: 50 ریال
🔹  کگاز: 150 ریال
🔹  رمپنا(دوره یکماهه جدید): 0 ریال
🔹  بمپنا(توليد برق عسلويه مپنا ): 315 ریال

🔹  غدشت: 0 ریال
🔹  وجامی: 150 ریال

🔹  تپمپی: 250 ریال
🔹  وخارزم: 50 ریال
🔹  حکشتی: 100 ریال
🔹  ثشاهذ: 100 ریال
🔹  فارس(هلدینگ خلیج فارس): 430 ریال

+بیشتر بخوانید: جزئیات مجمع و نحوه دریافت سود سهام 97 هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس؛ کلیک کنید

 

✅ سود نقدی مجامع آبان 97:
🔹  غچین: 300 ریال
🔹  بموتو: 700 ریال
🔹 واعتبار: 320 ریال 
🔹 وثنو: 100 ریال 
🔹 بگیلان(توسعه برق گیلان-زیرمجموعه وغدیر): 350 ریال 
🔹 شکلر: 370 ریال 
🔹  قاروم: 600 ریال
🔹  قلرست: 500 ریال
🔹  قپیرا: 600 ریال
🔹  حپارسا: 680 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع آذر 97:
🔹  آ اس پ: 1 ریال
🔹  شپدیس: 1700 ریال
🔹  قاروم: 20000 ریال!!
🔹  سپاها: 0 ریال
🔹  وصنعت: 230 ریال
🔹  مرقام: 0 ربال
🔹  سباقر: 0 ریال
🔹  سدشت: 0 ریال
🔹 
 

✅ سود نقدی مجامع دی 97:
🔹  آریان: 0 ریال
🔹  کسرام: 0 ریال
🔹  وثخوز: 20 ریال
🔹  ثامان: 37 ریال
🔹  وبیمه: 100 ریال
🔹  ثباغ: 165 ریال
🔹  شجم: 86 ریال
🔹  شپارس: 3 ریال
🔹  پارسان: 400 ریال
🔹  ثغرب: 43 ریال
🔹  معلم: 0 ریال
🔹  کایتا: 0 ریال
🔹  فاراک: 0 ریال
🔹  گکیش: 70 ریال
🔹  قنیشا: 100 ریال
🔹  ثپردیس: 97 ربال
🔹  فلامی: 75 ریال
🔹  قهکمت: 900 ریال
🔹  ثنوسا: 0 ریال
🔹  چافست: 100 ریال
🔹  شگل: 800 ریال
🔹  اتکام: 300 ریال
🔹  وتوس: 33 ریال
🔹  قشهد: 450 ریال
🔹  ثفارس: 250 ریال
🔹 

 

✅ سود نقدی مجامع بهمن 97:
🔹  چکاپا: 100 ریال
🔹  ثالوند: 144 ریال
🔹  کمرجان: 140 ریال
🔹  سبزوا: 0 ریال
🔹  وتوصا: 110 ریال
🔹  وبرق: 250 ریال
🔹  گوهران: 250 ریال
🔹  سهرمز: 1000 ریال
🔹  وگردش: 0 ریال
🔹  وتوسم: 540 ریال
🔹  پاکسان: 875 ریال
🔹  پردیس: 450 ریال
🔹  ساروج: 450 ریال
🔹  ورنا: 10 ریال
🔹  
 

✅ سود نقدی مجامع اسفند 97:
🔹  ساربیل: 800 ریال
🔹  بکاب: 15 ریال
🔹  غویتا: 108 ریال
🔹   پکویر: 250 ریال
🔹   سکرما: 400 ریال
🔹   ولصنم: 101 ریال
🔹  سپ: 300 ریال
🔹  وصنا: 330 ربال
🔹  ثمسکن: 20 ریال
🔹   امید: 280 ریال
🔹  بهپاک: 660 ربال
🔹  رفاه: 600 ریال
🔹  دعبید: 146 ریال
🔹   ولغدر: 200 ریال
🔹   وسپه: 270 ریال
🔹  کیسون: 30 ریال
🔹   اتکای: 170 ریال
🔹   وغدیر: 250 ریال (پرداخت سود: حضوری از 28 اسفند97 در شعب بانک صادرات)
🔹   ریشمک: 2000 ریال
🔹   شیران: 600 ریال (پرداخت سود: حضوری از پایان فروردین98 در شعب بانک ملت)
🔹   لونوس: 420 ریال (پرداخت سود: حضوری از 27 اسفند97 در شعب بانک پارسیان)
🔹   وهور: 160 ریال
🔹   تاپکیش: 320 ریال
🔹   وجم: 10 ریال
🔹   وآفر: 100 ریال
🔹   شتهران: 200 ریال
🔹   ساینا: 320 ریال
🔹   ولانا: 10 ریال
🔹   سمازن: 120 ریال
🔹   وارس: 1200 ریال
🔹   وملل: 0 ریال
🔹   لپیام: 0 ریال
🔹   سشمال: 140 ریال
🔹  
🔹  
🔹

برچسب ها: ,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان