کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔶سودنقدی همه شرکتها درسال97؛سهامداران بورس وفرابورس درمجامع97چقدر سودنقدی دریافت کردند؟/تقسیم 25تومان سود درمجمع غدیر/28اسفند97

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 12 دقيقه


>> میزان سود نقدی همه مجامع در سال 97

>>> در مجامع امسال، شرکتهای بورسی و فرابورسی چقدر سود نقدی بین سهامداران تقسیم کردند؟// اسفند97

 

وب سایت بورس نگار - به فصل برگزاری مجامع شرکتها نزدیک می شویم، در این مطلب جدیدترین سود نقدی همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال97، بروزرسانی خواهد شد پس با ما همراه باشید ...

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...


✅»سود نقدی همه مجامع بورسی سال 97:

 

توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نام شرکت مورد نظر، بعد از گرفتن کلیدهای Ctrl+F نام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید:>برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 95 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید:> برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 96 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید:>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع 97 شرکتها را "اینجا" بخوانید ...
+بیشتر بخوانید: در مجمع سال 97 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه دریافت سودسهام «خساپا» «شپدیس» «شپنا» «فملی» وهلدینگ خلیج فارس؛ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه دریافت سودسهام «وهور» «ریشمک» «وغدیر» «امید» و «ثمسکن»؛ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه پرداخت سودسهام چادرملو، گل گهر، ومعادن، مپنا، ایران کیش و نفت ایرانول؛ کلیک کنید
++اعلام جزئیات زمان ونحوه پرداخت سود سهام سهامداران شرکتهای پتروشیمی ؛ کلیک کنید
++اعلام جزئیات زمان ونحوه پرداخت سود سهام سهامداران شرکتهای پالایشی ؛ کلیک کنید
++جزئیات زمان ونحوه دریافت سودسهام تاپیکو، وصندوق، پترول، فملی، تیپیکو، سیدکو؛ کلیک کنید

✅ سود نقدی مجامع فروردین 97:
🔹 چکاپا : 200 ریال
🔹 غبشهر: 250 ریال
🔹 غمارگ: 4 ریال
🔹 وآتی: 127 ریال
🔹 شوینده: 550 ریال

🔹 غدام: 0 ریال
🔹 بهپاک: 522 ریال
🔹 ونیکی: 125 ریال
🔹 سهگمت: 211 ریال

🔹 شوش: 290 ریال:
🔹 شتهران: 320 ریال

🔹 پرداخت الکترونیک سامان: 700 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع اردیبهشت 97:
🔹 شپلی: 0 ریال
🔹 همراه: 3180 ریال
🔹 حاسا: 50 ریال

🔹 کرماشا: 350 ریال
🔹 شاملا: 1800 ریال
🔹 کتوکا: 250 ریال
🔹 شتوکا: 250 ریال
🔹 غشاذر: 0 ریال

🔹 کاذر: 0 ریال
🔹 دالبر: 1350 ریال
🔹 سخاش: 1600 ریال
🔹 غپاذر: 252 ریال

🔹 سنیر: 850 ریال
🔹 دشیمی: 470 ریال
🔹 پرداخت: 1962 ریال

🔹 ولملت: 100 ریال
🔹 حتوکا: 36 ریال
🔹 سقاین: 2700 ریال
🔹 خعمرا: 150 ریال
🔹 زنگان: 15 ریال
🔹 توریل: 190 ریال

🔹 دیران: 150 ریال
🔹 مبین: 1050 ریال
🔹 ساروم: 420 ریال
🔹 شدوص: 0 ریال
🔹 سمگا: 150 ریال
🔹 زاگرس: 7400 ریال(نحوه دریافت سود: از 29 اردیبهشت ازطریق شعب بانک تجارت)
🔹 سفار: 380 ریال
🔹 فخاس: 185 ریال
🔹 بکهنوج: 1300 ریال

🔹 فرآور: 1100 ریال
🔹 پسهند: 40 ریال
🔹 فجر: 180 ریال
🔹 خچرخش: 3 ریال
🔹 گکوثر: 1120 ریال
🔹 دسانکو: 50 ریال

🔹 غگلپا: 1350 ریال
🔹 سغرب: 300 ریال
🔹 غشان: 375 ریال
🔹 رانفور: 2000 ریال
🔹 دابور: 1100 ریال
🔹 خراسان: 1400 ریال

🔹 ارفع: 900 ریال
🔹 فن آوا: 190 ریال
🔹 سفار: 380 ریال
🔹 وامید: 280 ریال
🔹 سبجنو: 350 ریال
🔹 سخزر: 170 ریال
🔹 دتماد: 800 ریال

++ بیشتربخوانید:چگونه سود سهام پتروشیمیها را بگیریم؟«پارس»«شفن»«جم»«زاگرس»«شخارک»«شاراک»

 

✅ سود نقدی مجامع خرداد 97:
🔹 سخاش: 1600 ریال
🔹 خمحور: 1 ریال
🔹 وبوعلی: 200 ریال

🔹 غگلستا: 400 ریال
🔹 اوان: 80 ریال
🔹 سصوفی: 140 ریال
🔹 غشوکو: 30 ریال
🔹 غمینو: 200 ریال
🔹 سخوز: 350 ریال
🔹 آپ: 590 ریال (نحوه دریافت سود: از اول تیر ازطریق اعلام شماره حساب در اپلیکیشن یا سایت آپ)

🔹 فاسمین: 600 ریال
🔹 فسرب: 0 ریال
🔹 کپشیر: 100 ریال
🔹 سدور: 0 ریال
🔹 کفرا: 670 ریال
🔹 سبهان: 1500 ربال
🔹 رکیش: 450 ریال
🔹 سبجنو: 350 ریال
🔹 فراور: 1100 ریال
🔹 لبوتان: 12 ریال
🔹 سیستم: 450 ریال
🔹 رتکو: 500 ریال
🔹 دارو: 870 ریال
🔹 نطرین: 860 ریال
🔹 فباهنر: 700 ریال
🔹 وایران: 150 ریال
🔹 ختراک: 80 ریال
🔹 کلوند: 110 ریال
🔹 دتولید: 200 ریال
🔹 دلر: 460 ریال
🔹 زگلدشت: 385 ریال
🔹 سفاسی: 0 ریال
🔹 خوساز: 0 ریال
🔹 خدیزل: 600 ریال
🔹 خشرق: 10 ریال
🔹 ختراک: 80 ریال
🔹 غپینو: 100 ریال
🔹 ولبهمن: 300 ریال

🔹 کی بی سی: 500 ریال
🔹 فافزا: 480 ریال
🔹 قاسم: 25 ریال
🔹 پکرمان: 400 ریال
🔹 کنور: 180 ریال
🔹 دجابر: 950 ریال
🔹 شنفت: 750 ریال
🔹 کشرق: 0 ربال
🔹 قصفها: 1516 ریال
🔹 دامین: 150 ریال
🔹 دسبحا: 750 ریال
🔹 کاسپین: 2400 ریال
🔹 شکربن: 640 ریال
🔹 نطرین: 800 ریال
🔹 تلیسه: 800 ریال
🔹 خمحرکه: 5 ریال
🔹 دجابر: 975 ریال
🔹 حریل: 10 ریال
🔹 شلعاب: 20 ریال
🔹 ولیز: 0 ریال
🔹 اخابر: 400 ریال (نحوه دریافت سود: از 1 شهریور تیر97 از طریق شعب بانک ملت)
🔹 کچاد: 330 ریال (نحوه دریافت سود: از 26 تیر97 ازطریق شعب بانک سپه)
🔹 شاراک: 600 ریال
🔹 کاما: 1000 ریال
🔹 وگستر: 0 ریال
🔹 درازک: 1400 ریال
🔹 کطبس: 245 ریال
🔹 بخاور: 50 ریال
🔹 کمنگنز: 75 ریال
🔹 پخش: 68 ریال (نحوه دریافت سود: از 1 شهریور97 ازطریق شعب بانک پارسیان)
🔹 شغدیر: 150 ریال
🔹 فخوز: 750 ریال
🔹 وتوکا: 100 ریال
🔹 دفرا: 1000 ریال
🔹 سیدکو: 145 ریال
🔹 ختوفا: 760 ریال
🔹 بترانس: 250 ریال
🔹 کالا: 250 ریال

++ بیشتربخوانید: > در مجمع «فولادمبارکه» چه گذشت؟ چقدر سود تقسیم شد؟/ تیر97


✅ سود نقدی مجامع تیر 97:
🔹 بفجر: 600 ریال
🔹 تایرا: 400 ریال
🔹 پتروبوعلی: 4000 ریال

🔹 تابا: 320 ریال
🔹 شلعاب: 80 ریال
🔹 فرابورس: 150 ریال
🔹 البرز: 80 ریال (نحوه دریافت سود: از طریق اعلام شماره حساب بانک ملت)
🔹 کپرور: 410 ریال
🔹 غدیس: 150 ریال
🔹 شسپا: 2000 ریال
🔹 غنوش: 200 ریال
🔹 حسیر: 20 ریال
🔹 کخاک: 900 ریال
🔹 بپاس: 130 ریال
🔹 حخزر: 144 ریال
🔹 رتاپ: 350 ریال
🔹 کگل: 650 ریال
🔹 غصینو: 250 ریال
🔹 والبر: 370 ریال
🔹 دکیمی: 1100 ریال
🔹 کگاز: 150 ریال
🔹 برزویه: 2500 ریال
🔹 کمنگنر: 75 ریال
🔹 چدن: 177 ریال
🔹 غدیس: 150 ریال
🔹 برکت: 110 ریال
🔹 قچار: 100 ریال
🔹 کرازی: 50 ریال
🔹 کپارس: 310 ریال
🔹 پارسیان: 150 ریال
🔹 حبندر: 250 ریال
🔹 انرژی: 100 ریال
🔹 فروس: 60 ریال
🔹 بشهاب: 1 ریال
🔹 خگستر: 40 ریال
🔹 خنصیر: 100 ریال
🔹 لخزر: 350 ریال
🔹 فملی: 150 ریال
🔹 دقاضی: 2100 ریال
🔹 ساراب: 100 ریال
🔹 ومعادن: 200 ریال (نحوه دریافت سود: از 1 مهر97 ازطریق شعب بانک سپه)
🔹 شخارک: 3800 ریال
🔹 مداران: 325 ریال
🔹 کبافق: 500 ریال
🔹 ثاباد: 5 ریال
🔹 ونفت: 150 ریال
🔹 دماوند: 900 ریال
🔹 دشیری: 1300 ریال
🔹 کساوه: 85 ریال
🔹 خودکفا: 55 ریال
🔹 شزنگی: 41 ریال
🔹 غسالم: 200 ریال
🔹 کیمیا: 600 ریال
🔹 وبانک: 500 ریال
🔹 دسینا: 1800 ریال
🔹 فجام: 200 ریال
🔹 شفادارو: 650 ریال
🔹 خپویش: 3300 ریال
🔹 حسینا: 1230 ریال
🔹 خزامیا: 0 ریال
🔹 ختور: 350 ریال
🔹 فپنتا: 1080 ریال
🔹 جم: 1600 ریال
🔹 دلقما: 150 ریال
🔹 کاوه: 145 ریال
🔹 کرازی: 50 ریال
🔹 فزرین: 400 ریال
🔹 شکبیر: 1340 ریال
🔹 تکنو: 0 ریال
🔹 دبالک: 0 ریال
🔹 افرا: 20 ریال
🔹 شفارس: 0 ریال
🔹 شسینا: 0 ریال
🔹 غمهرا: 300 ریال
🔹 فاما: 240 ریال
🔹 قزوین: 500 ریال
🔹 خبهمن: 200 ریال 
🔹 بورس: 80 ریال
🔹 اپرداز: 420 ریال
🔹 شبهرن: 2050 ریال
🔹 کروی: 200 ریال
🔹 حتاید: 600 ریال
🔹 شپاس: 250 ریال
🔹 آسیا: 100 ریال
🔹 فسپا: 180 ریال
🔹 فولاژ: 136 ریال
🔹 ثعمرا: 70 ریال
🔹 تکشا: 100 ریال
🔹 وخاور: 150 ریال
🔹 دکوثر: 10 ریال
🔹 ملت: 160 ریال
🔹 زشگزا: 390 ریال
🔹 شپنا: 300 ریال
🔹 فولاد: 250 ریال
🔹 دپارس: 1270 ریال
🔹 حفاری: 53 ریال
🔹 وملی: 2 ریال
🔹 شفن: 5000 ریال (نحوه دریافت سود: از اول مرداد 97 ازطریق اعلام شماره حساب ترجیحا بانک تجارت)
🔹 خودرو: 6 ریال
🔹 چکارن: 100 ریال
🔹 وپارس: 4 ریال
🔹 غاذر: 40 ریال
🔹 پاکشو: 1500 ریال
🔹 وپخش: 1400 ریال
🔹 غبهنوش: 150 ریال
🔹 شاوان: 950 ریال
🔹 وصندوق: 240 ریال
🔹 پارس: 4750 ریال (نحوه دریافت سود: از 15 مرداد ازطریق شعب بانک تجارت)
🔹 وانصار: 175 ریال
🔹 شبریز: 300 ریال
🔹 لابسا: 30 ریال
🔹 سصفها: 400 ریال
🔹 سرچشمه: 200 ریال
🔹 مارون: 4700 ریال
🔹 شراز: 6 ریال
🔹 خکار: 10 ریال
🔹 شتران: 130 ریال
🔹 بساما: 100 ریال
🔹 ما: 225 ریال
🔹 زبینا: 130 ریال
🔹 کوثر: 180 ریال
🔹 خساپا: 0 ریال
🔹 لپارس: 34 ریال
🔹 رمپنا: 90 ریال (نحوه دریافت سود: از 15 آبان ازطریق شعب بانک سپه)
🔹 فاما: 240 ریال
🔹 غگرجی: 250 ریال
🔹 غمهرا: 300 ریال
🔹 ستران: 0 ریال
🔹 وحکمت: 23 ریال
🔹 غشهداب: 270 ریال
🔹 بسوئیچ: 1000 ریال 
🔹 خاهن: 22 ریال
🔹 زقیام: 200 ریال
🔹 غپاک: 3 ریال (نحوه دریافت سود: از اول مهر 97 ازطریق اعلام شماره حساب بانک تجارت ملی ملت صادرات)
🔹 بالاس: 8 ریال
🔹 فنورد: 500 ریال
🔹 دانا: 28 ریال
🔹 وسینا: 29 ریال
🔹 لسرما: 100 ریال
🔹 شبندر: 550 ریال
🔹 ونیرو: 88 ریال
🔹 خصدرا: 0 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع مرداد 97:
🔹 وپترو: 50 ریال
🔹 غگز: 0 ریال
🔹 نبروج: 0 ریال
🔹 کسرا: 50 ریال
🔹 وتوشه: 180 ریال 
🔹 وسرمد: 130 ریال 
🔹 حرهشا: 40 ریال 
🔹 تبرک: 180 ریال
🔹 خفناور: 40 ریال 
🔹 ثنام: 30 ریال 
🔹 شسم: 0 ریال
🔹 های وب: 0 ریال
🔹 وآیند: 5 ریال
🔹 وکار: 30 ریال
🔹 کماسه: 37 ریال
🔹 غالبر: 4 ریال
🔹 کباده: 390 ریال 
🔹 کگاز: 150 ریال
🔹 ومشان: 2500 ریال
🔹 وآفری: 0 ریال
🔹 چرمش: 12 ریال
🔹 وبملت: 0 ریال
🔹 وبصادر: 0 ریال
🔹 وتجارت: 0 ریال
🔹 تاپیکو: 150 ریال (پرداخت سود از اول آبان97)

 

✅ سود نقدی مجامع شهریور 97:
🔹 وسبحان: 400 ریال
🔹 وکادو: 330 ریال
🔹 سفارس: 70 ریال
🔹 ولساپا: 330 ریال
🔹 پترول: 12 ریال
🔹 مگسال: 250 ریال
🔹 تیپیکو: 1000 ریال
🔹 وصندوق: 245 ریال
🔹 واحیا: 800 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع مهر 97:
🔹 حفارس: 0 ریال
🔹  فوکا: 0 ریال
🔹  حاریا: 0 ریال
🔹  کهمدا: 150 ریال
🔹  دحاوی: 50 ریال
🔹  کگاز: 150 ریال
🔹  رمپنا(دوره یکماهه جدید): 0 ریال
🔹  بمپنا(توليد برق عسلويه مپنا ): 315 ریال

🔹  غدشت: 0 ریال
🔹  وجامی: 150 ریال

🔹  تپمپی: 250 ریال
🔹  وخارزم: 50 ریال
🔹  حکشتی: 100 ریال
🔹  ثشاهذ: 100 ریال
🔹  فارس(هلدینگ خلیج فارس): 430 ریال

+بیشتر بخوانید: جزئیات مجمع و نحوه دریافت سود سهام 97 هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس؛ کلیک کنید

 

✅ سود نقدی مجامع آبان 97:
🔹  غچین: 300 ریال
🔹  بموتو: 700 ریال
🔹 واعتبار: 320 ریال 
🔹 وثنو: 100 ریال 
🔹 بگیلان(توسعه برق گیلان-زیرمجموعه وغدیر): 350 ریال 
🔹 شکلر: 370 ریال 
🔹  قاروم: 600 ریال
🔹  قلرست: 500 ریال
🔹  قپیرا: 600 ریال
🔹  حپارسا: 680 ریال

 

✅ سود نقدی مجامع آذر 97:
🔹  آ اس پ: 1 ریال
🔹  شپدیس: 1700 ریال
🔹  قاروم: 20000 ریال!!
🔹  سپاها: 0 ریال
🔹  وصنعت: 230 ریال
🔹  مرقام: 0 ربال
🔹  سباقر: 0 ریال
🔹  سدشت: 0 ریال
🔹 
 

✅ سود نقدی مجامع دی 97:
🔹  آریان: 0 ریال
🔹  کسرام: 0 ریال
🔹  وثخوز: 20 ریال
🔹  ثامان: 37 ریال
🔹  وبیمه: 100 ریال
🔹  ثباغ: 165 ریال
🔹  شجم: 86 ریال
🔹  شپارس: 3 ریال
🔹  پارسان: 400 ریال
🔹  ثغرب: 43 ریال
🔹  معلم: 0 ریال
🔹  کایتا: 0 ریال
🔹  فاراک: 0 ریال
🔹  گکیش: 70 ریال
🔹  قنیشا: 100 ریال
🔹  ثپردیس: 97 ربال
🔹  فلامی: 75 ریال
🔹  قهکمت: 900 ریال
🔹  ثنوسا: 0 ریال
🔹  چافست: 100 ریال
🔹  شگل: 800 ریال
🔹  اتکام: 300 ریال
🔹  وتوس: 33 ریال
🔹  قشهد: 450 ریال
🔹  ثفارس: 250 ریال
🔹 

 

✅ سود نقدی مجامع بهمن 97:
🔹  چکاپا: 100 ریال
🔹  ثالوند: 144 ریال
🔹  کمرجان: 140 ریال
🔹  سبزوا: 0 ریال
🔹  وتوصا: 110 ریال
🔹  وبرق: 250 ریال
🔹  گوهران: 250 ریال
🔹  سهرمز: 1000 ریال
🔹  وگردش: 0 ریال
🔹  وتوسم: 540 ریال
🔹  پاکسان: 875 ریال
🔹  پردیس: 450 ریال
🔹  ساروج: 450 ریال
🔹  ورنا: 10 ریال
🔹  
 

✅ سود نقدی مجامع اسفند 97:
🔹  ساربیل: 800 ریال
🔹  بکاب: 15 ریال
🔹  غویتا: 108 ریال
🔹   پکویر: 250 ریال
🔹   سکرما: 400 ریال
🔹   ولصنم: 101 ریال
🔹  سپ: 300 ریال
🔹  وصنا: 330 ربال
🔹  ثمسکن: 20 ریال
🔹   امید: 280 ریال
🔹  بهپاک: 660 ربال
🔹  رفاه: 600 ریال
🔹  دعبید: 146 ریال
🔹   ولغدر: 200 ریال
🔹   وسپه: 270 ریال
🔹  کیسون: 30 ریال
🔹   اتکای: 170 ریال
🔹   وغدیر: 250 ریال (پرداخت سود: حضوری از 28 اسفند97 در شعب بانک صادرات)
🔹   ریشمک: 2000 ریال
🔹   شیران: 600 ریال (پرداخت سود: حضوری از پایان فروردین98 در شعب بانک ملت)
🔹   لونوس: 420 ریال (پرداخت سود: حضوری از 27 اسفند97 در شعب بانک پارسیان)
🔹   وهور: 160 ریال
🔹   تاپکیش: 320 ریال
🔹   وجم: 10 ریال
🔹   وآفر: 100 ریال
🔹   شتهران: 200 ریال
🔹   ساینا: 320 ریال
🔹   ولانا: 10 ریال
🔹   سمازن: 120 ریال
🔹   وارس: 1200 ریال
🔹   وملل: 0 ریال
🔹   لپیام: 0 ریال
🔹   سشمال: 140 ریال
🔹  
🔹  
🔹

برچسب ها: ,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان