کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔷چه خبر از مجامع 1401 شرکتها؛ جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1401 /دعوت سهامداران به مجمع/ 27 اسفند 1401

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 25 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1401 > اسفند1401
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1401 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1400 +زمان ونحوه دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+ در مجمع 1401 #پالایشیها چه گذشت؟ برای جرئیات مجمع #پالایشیها "کلیک" کنید +زمانبندی پرداخت سود سهام
+ در مجمع 1401 فولاد مبارکه چه گذشت؟ جزئیات کامل تصمیمات مهم مجمع فولاد مبارکه را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1401 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #فارس 1401 را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1401 شستا چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #شستا 1401 را اینجا بخوانید
+ همه چیز درباره اوراق «گام»و سود 30 درصدی آن؛ نحوه خرید بدون پول با «گام»در بورس کالا؛
+ کدام صندوق های طلای بورسی بیشترین بازدهی را دارند؟ نگاهی به وضعیت بازدهی صندوقهای طلا در سال 1401

 

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1401:

>>توجه: جهت تسریع در پیدا کردن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  08 فروردین: کپرور(افزایش سرمایه)/ تکادو(تطابق اساسنامه)/  
>  11 فروردین: وملل(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  16 فروردین: دبالک(سالیانه)لغوشد/
>  17 فروردین: فجهان(افزایش سرمایه)/ ولصنم(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ فتوسا(افزایش سرمایه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید/
>  18 فروردین: شراز(افزایش سرمایه)/ 
>  20 فروردین: قپیرا(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وکبهمن(افزایش سرمایه)/
 

>  21 فروردین: غدام(سالیانه)/
>  22 فروردین: وصنا(سالیانه)/ خزر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ تلیسه(هیات مدیره)/
>  24 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ ولغدر(سالانه) / شپنا(افزایش سرمایه)/ زشریف(سالیانه)/ اعتلا(سالیانه)/ 
>  25 فروردین: وبهمن(سالیانه)/ 
>  27 فروردین: مفاخر(سالیانه)/ شپترو(افزایش سرمایه)/ صبا(افزایش سرمایه)/ زماهان(سالانه)/ ثامید(سالانه)/ غمارگ(سالانه)لغوشد/  
>  28 فروردین: دریشمک(سالیانه)/
>  29 فروردین: تپمپی(افزایش سرمایه)/ کماسه(هیات مدیره)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالانه)/ غبشهر(سالانه)/ قهکمت(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ بایکا(سالانه)/ دبالک(سالانه)لغوشد/ غمارگ(سالانه)/ آریا(سالانه)/ فولاد(انتخاب حسابرس)/
>  31 فروردین: زپارس(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ کگهر(سالانه)/ شپلی(سالانه+ماده 141 قانون تجارت)/ وملت(سالانه)/ لپیام(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)لغوشد/ ثبهساز(سالانه)/ کی بی سی(سالانه)/ اپال(سالانه)/ ولشرق(سالانه)/ خپویش(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالانه)/ ملت(هیات مدیره)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: شبریز(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: وایرا(افزایش سرمایه)/
>  05 اردیبهشت: پرداخت(سالانه)/
>  07 اردیبهشت: کفپارس(سالانه)/ زکشت(هیات مدیره)/ ددانا(سالانه)/
>  08 اردیبهشت: فجوش(افزایش سرمایه)/ حاریا(سالانه)/
>  10 اردیبهشت: ساروم(سالانه+افزایش سرمایه)/ فلوله(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ شپارس(افزایش سرمایه)/ وثنو(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالانه)/ تنوین(سالانه)/ فجهان(هیات مدیره)/ لطیف(هیات مدیره)/
 

>  11 اردیبهشت: سرود(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ گلدیرا(سالانه)/ درازی(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/ دکپسول(سالانه)/ ولبهمن(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: سخاش(سالانه)/ سقاین(سالانه)/ فلات(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/ پسهند(سالانه)/ قثابت(تطابق اساسنامه)/ حفارس(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سدور(سالانه+تطابق اساسنامه)/ کتوکا(سالانه)/ سغرب(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: سخزر(سالانه)/ سصوفی(سالانه)/ دزهراوی(سالانه)/ پعایق(افزایش سرمایه)/  
 

>  21 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ غگیلا(سالانه)/ حتوکا(سالانه)/ شاوان(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالانه)/ رتاپ(سالانه)/ سفاسی(سالانه)/ فلوله(سالانه)/    
>  24 اردیبهشت: بکهنوج(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ توریل(سالانه)/ وگستر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(اصلاح اساسنامه)/  
>  25 اردیبهشت: همراه(سالانه)/ شلعاب(اصلاح ماده 21 اساسنامه)/ چخزر(سالانه)/ دابور(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ جم_پیلن(سالانه)/ 
>  26 اردیبهشت: ساوه(سالانه)/ وسپهر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(سالانه)/ 
>  27 اردیبهشت: سفار(سالانه)/ زقیام(هیات مدیره)/ کسعدی(سالانه)/ وساخت(افزایش سرمایه)/ غگپا(سالانه)/ 
>  28 اردیبهشت: غمینو(سالانه)/ ارفع(تطابق اساسنامه)/ وایران(سالانه)/ وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ غشصفها(سالانه)/ غشوکو(سالانه)/ سهگمت(سالانه+تطابق اساسنامه)/ سبهان(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ وطوبی(سالانه)/  
>  29 اردیبهشت: وامید(سالانه)/ 
>  31 اردیبهشت: خدیزل(سالانه)/ وپویا(سالانه)/ دکیمی(سالانه)/ کاسپین(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ دامین(سالانه)/ غفارس(سالانه)/ دجابر(سالانه)/ سدور(سالانه)/ ما(سالانه)/ سیلام(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: قزر(سالانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ شاملا(سالانه)/ زملارد(سالانه)/
>  02 خرداد: سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/ ددام(سالانه)/ لبوتان(افزایش سرمایه)/ لازما(سالانه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)/ غپاذر(سالانه)/
>  03 خرداد: کفرا(سالانه)/ غشاذر(سالانه)/
>  04 خرداد: غشان(سالانه)/ غپینو(سالانه)/ فجر(سالانه)/ قاسم(سالانه)/ پخش(سالانه)/
>  07 خرداد: دالبر(سالانه)/ دسبحان(سالانه)/ وبصادر(هیات مدیره)/ دقاضی(سالانه)/
>  08 خرداد: زگلدشت(سالانه)/ فافزا(سالانه)/ همراه(سالانه)لغوشد/ میدکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ سیدکو(سالانه)/ شلعاب(سالانه)/ سپید(سالانه)/ دتولید(سالانه)لغوشد/ ثمسکن(افزایش سرمایه)/
>  09 خرداد: داسوه(سالانه)/ 
>  10 خرداد: مداران(سالانه)/ فباهنر(سالانه)/ زمگسا(سالانه)/ کترام(افزایش سرمایه)/ خراسان(سالانه)/ 
 

>  11 خرداد: نوین(سالانه)/ چکاوه(سالانه)/ وتوسکا(سالانه)/ سابیک(سالانه)/ تکنار(سالانه)/ 
>  16 خرداد: دلر(سالانه)/ (سالانه)/ آبادا(سالانه)لغوشد/ شنفت(سالانه)/ پارسیان(سالانه)/ 
>  17 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ شبصیر(سالانه)/ خچرخش(سالانه)/ فرابورس(سالانه)/ دفارا(سالانه)/ 
>  18 خرداد: وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)/ خلیبل(سالانه)/ کاوه(افزایش سرمایه)/ خشرق(سالانه)/ کنور(سالانه)/ شکربن(سالانه)/ فغدیر(سالانه)/ 
 

>  21 خرداد: درهآور(سالانه)/ تجلی(سالانه)/ ختوفا(سالانه)/ خوساز(سالانه)/ فخالص(سالانه)/ کماسه(سالانه)/       
>  22 خرداد: دتماد(سالانه)/ وسپهر(سالانه)/ بپاس(سالانه)/همراه(سالانه)/ قمرو(سالانه)/ بکام(سالانه)/ خمهر(سالانه)/ پلوله(سالانه)/ شفارا(سالانه)/ دی(سالانه)/   
>  23 خرداد: دشیمی(سالانه)/ شکلر(سالانه)/ تفارس(سالانه)/       
>  24 خرداد: کلر(سالانه)/ خفنر(سالانه)/ فگستر(سالانه)/والبر(سالانه)لغوشد/ خعمرا(سالانه)/        
>  25 خرداد: غصینو(سالانه)/ کرازی(سالانه)/ زپارس(سالانه)/ فجهان(سالانه)/شپترو(سالانه)/ حخزر(سالانه)لغوشد/ هرمز(سالانه)/ ختراک(سالانه)/          
>  26 خرداد: برکت(سالانه)/    
>  28 خرداد: زفکا(سالانه)/ ومهان(سالانه)/ وتوکا(سالانه)/ خموتور(سالانه)/ خزر(سالانه)/ رافزا(سالانه)/ وسپه(سالانه)/   
>  29 خرداد: دفرا(سالانه)/ تلیسه(سالانه)/ شگویا(سالانه)/ وکبهمن(سالانه)/ 
>  30 خرداد: شفا(سالانه)/ کمنگنز(هیات مدیره)لغوشد/   (
>  31 خرداد: فرآور(سالانه)/ فنفت(سالانه)/ شبهرن(سالانه)لغوشد/ وتجارت(سالانه)/ وبملت(سالانه+افزایش سرمایه)/ سفارس(سالانه)/ پارس(سالانه)/ 

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 تیر: حگهر(سالانه)/ وصنا(سالانه)/  (  (
>  02 تیر: بنیرو(سالانه)/سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/
>  04 تیر: اخابر(سالانه)/ فسرب(سالانه)/ لبوتان(سالانه)/ کساپا(سالانه)/ حشکوه(سالانه)لغوشد/ ولکار(سالانه)/ حگردش(سالانه)لغوشد/
>  05 تیر: وستهران(افزایش سرمایه)/ پاسا(سالانه)/ اوان(سالانه)/ شزنگی(سالانه)/ فافق(سالانه)/
>  06 تیر: فسازان(سالانه)/ 
>  07 تیر: شیران (افزایش سرمایه)/ دماوند(سالانه)/ خمحور(سالانه)/ 
>  08 تیر: حاریا(سالانه)/ بزاگرس(سالانه)/ وبشهر(سالانه)/ شاراک(سالانه)/ کشرق(سالانه)/ خمحور(سالانه)/        
>  09 تیر: دلقما(سالانه)/ الحاوی(سالانه)/ 

 

>  11 تیر: شبهرن(سالانه)/ کلوند(سالانه)/ بوعلی(سالانه)/ شسینا(سالانه)/ بترانس(سالانه)/ خریخت(سالانه)/  
>  12 تیر: اروند(سالانه)/ فروسیل(سالانه)/ بکاب(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ خکرمان(سالانه)/   
>  13 تیر: رنیک(سالانه)/ غبهار(سالانه)/ غپونه(سالانه)/ خکمک(سالانه)/ ثاصفا(سالانه)/ 
>  14 تیر: کاما(سالانه)/ دپارس(سالانه)/ شرانل(سالانه)/ خگستر(سالانه)/ خاذین(سالانه)/ وصنا(سالانه)/   
>  15 تیر: سیتا(سالانه)/ ولساپا(سالانه)/ دسینا(سالانه)/ فالوم(سالانه)/ فجام(سالانه)/ شاروم(سالانه)/ شسپا(سالانه)/ کرماشا(سالانه)/ 
>  16 تیر: بشهاب(سالانه)/ مادیرا(سالانه)/ لخزر(سالانه)/ فخاس(سالانه)/ شیراز(سالانه)/ شیراز(سالانه)/ وآفری(سالانه)/ کالا(سالانه)لغوشد/
>  18 تیر: ومعلم(سالانه)/ کچاد(سالانه)/ زاگرس(سالانه)/ کگل(سالانه)/ غکورش(سالانه)/ وپست(سالانه)/ افق(سالانه)/ کیمیا تک(سالانه)/ مارون(سالانه)/ فولای(سالانه)/ کشرق(سالانه)لغوشد
>  20 تیر: انرژی(سالانه)/ شکام(سالانه)/ سدبیر(سالانه)/ شکبیر(سالانه)/ های_وب(سالانه+افزایش سرمایه)/ فاسمین(سالانه)لغوشد/ خدیزل(افزایش سرمایه)/ فاسمین(سالانه)/ شپاس(سالانه)/ 

 

>  21 تیر: فروس(سالانه)/ کیمیا(سالانه)/ حتاید(سالانه)/ ورازی(سالانه)/ وساپا(سالانه)/ کالا(سالانه+افزایش سرمایه)/ فسپا(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ قپنتا(سالانه)/ ونفت(سالانه)/   
>  22 تیر: زشگزا(سالانه)/ خزامیا(سالانه)/ نوری(سالانه)/ شسم(سالانه)/ وحافظ(سالانه)/ فخوز(سالانه)/ ستران(سالانه)/ ومعادن(سالانه)/ تایرا(سالانه)/ فخوز(سالانه)/ آسیا(سالانه)/ نوری(سالانه)/ قنقش(سالانه)/ دتولید(سالانه)/ وکار(سالانه)/ مارون(سالانه)/ پکرمان(سالانه)/ تابا(سالانه)/ حخزر(سالانه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ زقیام(سالانه)/ خنصیر(سالانه)/
>  23 تیر: لابسا(سالانه)/ وبصادر(سالانه)/ 
>  25 تیر: پشاهن(سالانه)/ تپولا(سالانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)لغوشد/ پتایر(سالانه)/ ذوب(سالانه)/ وپخش(سالانه)/ حبندر(سالانه)/ شبندر(سالانه)لغوشد/ فاذر(هیات مدیره)حدنصاب نرسید/ زدشت(سالانه)/ ختور(افزایش سرمایه)/ اخابر(سالانه)/ کایزد(سالانه)/ گدنا(سالانه)/ 
>  26 تیر: خرینگ(سالانه)/ شخارک(سالانه)/ ودی(سالانه)لغوشد/ دکوثر(سالانه)/ کپرور(سالانه)/ وآوا(سالانه)/ زبینا(سالانه)/ لخانه(سالانه)/ ولملت(سالانه)/ کسرا(سالانه)/ حگردش(سالانه)/ خپارس(سالانه)/ کالا(سالانه)/


>  28 تیر: خبهمن(سالانه)/ اپرداز(سالانه)/ وسنا(سالانه)/ شفن(سالانه)تنفس خورد/ وپاسار(سالانه)/ وامیر(سالانه)/ شساخت(سالانه)/ شاوان(سالانه)/ کمنگنز(سالانه)/ حسیر(سالانه)/ حپترو(سالانه)/ حسینا(سالانه)/ کصدف(سالانه)/ پدرخش(سالانه)لغوشد/ خفناور(سالانه)/ خساپا(سالانه)/ بجهرم(سالانه)/ خودرو(سالانه)/ خاور(سالانه)حدنصاب نرسید/ کساوه(سالانه)/ کدما(سالانه)حدنصاب نرسید/ قهکمت(سالانه)/ کحافظ(سالانه)/ شصدف(سالانه)حدنصاب نرسید/ قرن(سالانه)/ خپویش(سالانه)/

>  29 تیر: بمپنا(سالانه)/ کیسون(سالانه)/ وسدید(سالانه)/ زکشت(سالانه)/ غگرجی(سالانه)/ ولرازی(سالانه)/ بفجر(سالانه)/ کاوه(سالانه)/ سخواف(سالانه)/ ونوین(سالانه)/ فملی(سالانه)/ غزر(سالانه)/ ثعمرا(سالانه)/ قزوین(سالانه)/ شپنا(سالانه)/ شبندر(سالانه)/ ونیرو(سالانه)/ سباقر(سالانه)/ فنوال(سالانه)/ سرچشمه(سالانه)/ شفارس(سالانه)/ دانا(سالانه)/ لسرما(سالانه)/ شبریز(سالانه)/ فولاژ(سالانه)/ کویر(سالانه)/ لپارس(سالانه)/ کطبس(سالانه)/ خصدرا(سالانه)/ دی(سالانه)/ تملت(سالانه)/ ونوین(سالانه)/ تپکو(سالانه)لغوشد/ سامان(سالانه)/ ودی(سالانه)/ وملل(سالانه)/ وگردش(سالانه)/ داوه(سالانه)/ افرا(سالانه)/ فولاد(سالانه)تنفس خورد به روز دیگری موکول شد/ غبهنوش(سالانه)/ لکما(سالانه)/ کشرق(سالانه)/ چکارن(سالانه)/ وسالت(سالانه)/ زکوثر(سالانه)/ کبافق(سالانه)/ پاکشو(سالانه)/ فن آوا(سالانه)/ وپارس(سالانه)لغوشد/ حفاری(سالانه)لغوشد/

>  30 تیر: وتوشه(سالانه)/ سصفها(سالانه)/ قصفها(سالانه)/ خاهن(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ سمایه(سالانه)/ فاسمین(سالانه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ بساما(سالانه)/ تکمبا(سالانه)/ قچار(سالانه)/ سکارون(سالانه)/ وسرمد(سالانه)/ خبنیان(سالانه)/ تکنو(سالانه)/ کمینا(سالانه)/ ملت(سالانه)لغوشد/ وتوس(سالانه)/ آپ(سالانه)/ فایرا(سالانه)/ آسیاتک(سالانه)/ فوکا(سالانه)/ حفاری(سالانه)/ وشهر(سالانه)/ شراز(سالانه)تنفس خورد/ آریان(سالانه)/ حریل(سالانه)/ حفارس(سالانه)/ خفولا(سالانه)/ وسینا(سالانه)/ پلاست(سالانه)/ تمحرکه(سالانه)حدنصاب نرسید/ حآفرین(سالانه)/ شتولی(سالانه)/ سامان(سالانه)/ غشهداب(سالانه)/ بورس(سالانه)/ وسینا(سالانه)/
>  31 تیر: تکشا(سالانه)/ شلرد(سالانه)/ رتکو(سالانه)/ آینده(سالانه)/ کباده(سالانه)/ غاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/

 

+ در مجمع 1401 #پالایشیها چه گذشت؟ برای جرئیات مجمع #پالایشیها "کلیک" کنید +زمانبندی پرداخت سود سهام
+ در مجمع 1401 فولاد مبارکه چه گذشت؟ جزئیات کامل تصمیمات مهم مجمع فولاد مبارکه را اینجا بخوانید

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 مرداد: گشان(سالانه)/
>  03 مرداد: تپسی(سالانه)/
>  05 مرداد: اپرداز(افزایش سرمایه)/ شفن(سالانه نوبت دوم)/
>  08 مرداد: وپترو(سالانه)لغوشد/ بکاب(افزایش سرمایه)/ فاذر(هیات مدیره)/
>  09 مرداد: 
>  10 مرداد: بورس(افزایش سرمایه)/
>  11 مرداد: فولاد(سالانه)/ غاذر(سالانه)/ وسالت(سالانه)/ دسبحا(افزایش سرمایه)/
>  12 مرداد: لکما(سالانه)/ خصدرا(سالانه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/ کاسپین(افزایش سرمایه)لغوشد/ وپترو(سالانه)/ غنیلی(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ تمجرکه(سالانه)/
>  13 مرداد: شراز(سالانه)/ وپارس(سالانه)/ وسینا(سالانه)/
>  19 مرداد: کاسپین(افزایش سرمایه)/ گدنا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  20 مرداد: کترام(سالانهنوبت دوم)/
>  22 مرداد: والبر(افزایش سرمایه)/
>  23 مرداد:  شرنگی(افزایش سرمایه)/ چکارن(سالانه نوبت دوم)/ ثباغ(سالانه)/
>  24 مرداد:  ونیرو(سالانه نوبت دوم)/
>  25 مرداد:  حفاری(سالانه)/
>  26 مرداد:  وامیر(سالانه نوبت دوم)/ غنوش(سالانه نوبت دوم)/ بمیلا(سالانه نوبت دوم)/ کمنگنز(سالانه نوبت دوم)/
>  30 مرداد:  تاصیکو(سالانه)/ خفولا(سالانه)/ تاپیکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ 
>  31 مرداد:  رمپنا(سالانه)لغوشد/ کیمیاتک(افزایش سرمایه)/ سمایه(سالانه نوبت دوم)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  02 شهریور: گدنا(افزایش سرمایه)/ ولبهمن(افزایش سرمایه)/
>  03 شهریور: بسوئیچ(سالانه+افزایش سرمایه)/
>  05 شهریور: کمپنا(سالانه)/ فخوز(افزایش سرمایه)/ ثنور(سالانه)/
>  06 شهریور: ولغدر(افزایش سرمایه)/ ومشان(سالانه)/ غپاک(سالانه)/ تپسی(افزایش سرمایه)/ حپترو(سالانه)/
>  07 شهریور: کاذر(افزایش سرمایه)/
>  09 شهریور: توسن(افزایش سرمایه)/
>  12 شهریور: جهرم(سالانه)/ داراب(سالانه)/
>  13 شهریور: ونیکی(افزایش سرمایه)/
>  15 شهریور: پارتا(سالانه نوبت دوم)/
>  16 شهریور: ولتجار(سالانه نوبت دوم)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ وثوق(سالانه نوبت دوم)/ صبا(سالانه)/ پترول(سالانه)/
>  19 شهریور: بتک(سالانه)/ رمپنا(سالانه)/
>  20 شهریور: افق(افزایش سرمایه)/ فرابورس(افزایش سرمایه)/
>  22 شهریور: (سالانه)/
>  23 شهریور: وآفری(سالانه)/ ملت(سالانه)/
>  28 شهریور: غکورش(افزایش سرمایه)/ دعبید(افزایش سرمایه)/ پرداخت(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  29 شهریور: وسبحان(سالانه)/ واعتبار(سالانه)/
>  30 شهریور: کویر(افزایش سرمایه)/ کدما(سالانه نوبت دوم)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  04 مهر: مارون(سالانه)/ کطبس(سالانه)/
>  06 مهر: خاور(سالانه)/
>  10 مهر: وخارزم(سالانه)/
>  11 مهر: دتوزیع(افزایش سرمایه)/ فایرا(افزایش سرمایه)/
>  17 مهر: سپ(افزایش سرمایه)/ شتران(افزایش سرمایه)/ فاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  19 مهر: وبوعلی(افزایش سرمایه)/ 
>  20 مهر: مفاخر(افزایش سرمایه)/ کفرآور(سالانه)/سفید(سالانه)/
>  23 مهر: سفارود(سالانه)/
>  26 مهر: ثشاهد(سالانه)/ غشاذر(اساسنامه)/
>  27 مهر: ثشاهد(سالانه)/ فارس(سالانه)/ شستا(سالانه)/ خکرمان(سالانه)/ تپمپی(سالانه)/ 
>  28 مهر: غدشت(سالانه)/
>  30 مهر: واحیا(سالانه)/ کمهدا(سالانه)/ رمپنا(سالانه)/ بمیلا(سالانه)/ قجام(سالانه)/ فاذر(سالانه)/ غچین(سالانه)/ واحیا(سالانه)/ قشیر(سالانه)/ 

 

+ در مجمع 1401 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #فارس 1401 را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1401 شستا چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #شستا 1401 را اینجا بخوانید

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 آبان: شبندر(فوق العاده سایرموارد)/ 
>  02 آبان: فنوال(افزایش سرمایه)/ 
>  03 آبان: خفرمان(افزایش سرمایه)/
>  07 آبان: کهرام(افزایش سرمایه)/
>  08 آبان: شتران(افزایش سرمایه)/
>  09 آبان: غبشهر(افزایش سرمایه)/ سفارود(سالانه)/
>  10 آبان: بمیلا(سالانه)/ کرمان(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  15 آبان: امین(افزایش سرمایه)/ 
>  18 آبان: شکام(افزایش سرمایه)/ تنوین(افزایش سرمایه)/ حسینا(افزایش سرمایه)/
>  19 آبان: آینده(سالانه)/ سخواف(افزایش سرمایه)/  
>  21 آبان: قپیرا(سالانه)/ سدشت(سالانه)/ پرداخت(افزایش سرمایه)/
>  24 آبان: قمرو(سالانه)/
>  25 آبان: سشرق(سالانه)/ فولاد(اساسنامه+ انتخاب حسابرس)لغوشد/ تبرک(اساسنامه)/ زشریف(اساسنامه)/ غشهداب(افزایش سرمایه)/ کرمان(سالانه نوبت دوم)/ زماهان(اساسنامه+تغییرمحل قانونی شرکت)/ کرازی(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  26 آبان: جوین(سالانه)/ فخاس(افزایش سرمایه)/
>  28 آبان: سامان(تصمیم درباره تمدید مهلت افزایش سرمایه)/ شزنگ(سالانه)/ سپاها(سالانه)/
>  29 آبان: قثابت(سالانه)/ قلرست(سالانه)/ ولیز(سالانه)/
>  30 آبان: قاروم(سالانه)/ دسانکو(افزایش سرمایه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  02 آذر: سخواف(افزایش سرمایه)/ وهور(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  03 آذر: ثتوسا(سالانه)/ 
>  05 آذر: کهرام(سالانه)/ های_وب(افزایش سرمایه)/ غزر(افزایش سرمایه)/ آینده(سالانه)/ سامان(افزایش سرمایه)/ 
>  06 آذر: وسبحان(افزایش سرمایه)/ وجامی(افزایش سرمایه)/
>  07 آذر: گوهران(افزایش سرمایه)/
>  08 آذر: سکرد(سالانه)/ فجام(افزایش سرمایه)/
>  09 آذر: فولاد(اساسنامه+ انتخاب حسابرس)/ 
>  12 آذر: سکرد(سالانه)/ 
>  13 آذر: وتوصا(سالانه)/ زنگان(سالانه + هیات مدیره)/ 
>  14 آذر: وهور(افزایش سرمایه)/ وسرمد(افزایش سرمایه)/ بموتو(سالانه)/ 
>  15 آذر: مداران(افزایش سرمایه)/ خکار(افزایش سرمایه)/
>  16 آذر: شجم(سالانه)/ حآسا(افزایش سرمایه)/ قتربت(سالانه)لغوشد/ ثتوسا(سالانه-نوبت دوم)/ دسینا(افزایش سرمایه)/
>  17 آذر: کسرام(سالانه)/ ساینا(افزایش سرمایه)/ 
>  19 آذر: ثباغ(تغییر سال مالی شرکت)/ خریخت(افزایش سرمایه)/ 
>  20 آذر: دامین(افزایش سرمایه)/ 
>  23 آذر: تماوند(سالانه)/ سخواف(افزایش سرمایه)/ 
>  24 آذر: (افزایش سرمایه)/ 
>  26 آذر: (افزایش سرمایه)/
>  27 آذر: (افزایش سرمایه)/ 
>  28 آذر: خکار(افزایش سرمایه)/ حپارسا(سالانه)/ 
>  29 آذر: وکبهمن(افزایش سرمایه)/ رمپنا(افزایش سرمایه)/ رتاپ(افزایش سرمایه)/ 
>  30 آذر: شلیا(سالانه)حدنصاب نرسید/ بپاس(هیات مدیره)/ 

 

+ همه چیز درباره اوراق «گام»و سود 30 درصدی آن؛ نحوه خرید بدون پول با «گام»در بورس کالا؛

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  03 دی: قنیشا(سالانه)/ فالوم(افزایش سرمایه)/ آ اس پ(سالانه)/ 
>  04 دی: ثغرب(سالانه)/ غگل(سالانه)/ 
>  05 دی: ما(افزایش سرمایه)/ وحافظ(افزایش سرمایه)/
>  07 دی: سخواف(افزایش سرمایه)/
>  08 دی: بشهاب(افزایش سرمایه)/ لخزر(افزایش سرمایه)/ وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  10 دی: غمارگ(سالانه)حدنصاب نرسید/ فولای(افزایش سرمایه)/
>  11 دی: سغدیر(سالانه+افزایش سرمایه)/ مدیریت(افزایش سرمایه)/ فن آوا(سالانه)/ پاسا(افزایش سرمایه)/ شلیا(سالانه-نوبت دوم)/ 
>  12 دی: ثباغ(سالانه)/
>  13 دی: ثپردیس(سالانه)/ وکار(افزایش سرمایه)/ شپدیس(سالانه)/
>  14 دی: شتهران(سالانه)/ ولتجار(سالانه)/ وثنو(سالانه)/ فتوسا(افزایش سرمایه)/
>  15 دی: وبانک(اصلاح ماده 58 اساسنامه شرکت)/ چنوپا(افزایش سرمایه)/ شستان(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  18 دی: ثشرق(سالانه)/ کساپا(افزایش سرمایه)/
>  19 دی: تاپکیش(افزایش سرمایه)/ پالایش(تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود)/ فاما(افزایش سرمایه)/
>  20 دی: فسپا(افزایش سرمایه)/ غچین(افزایش سرمایه)/
>  21 دی: فپپنتا(افزایش سرمایه)/ قشکر(سالانه)/ کسرام(سالانه)/ ثجنوب(سالانه)/ شپارس(سالانه)/
>  22 دی: فولای (افزایش سرمایه)/
>  24 دی: امین(سالانه)/ بالبر(سالانه)/ کپارس(تغییر سال مالی)/
>  25 دی: کنگین(افزایش سرمایه)/ خزامیا(افزایش سرمایه)/ سفارس(اصلاح ماده 58 اساسنامه)/ ثالوند(سالانه)/ فمراد(افزایش سرمایه)/
>  26 دی: پدرخش(افزایش سرمایه)/ قشهد(سالانه)/ کایتا(سالانه)/ ورنا(سالانه)/ قرن(افزایش سرمایه)لغوشد/ ثرود(سالانه)/ خبازرس(سالانه)/ معیار(سالانه)/
>  27 دی: سایرا(سالانه)/ اتکام(سالانه)/ فلامی(سالانه)/ قبستو(سالانه)/ ثامان(سالانه)/ وکغدیر(سالانه)
>  28 دی: بکاب(افزایش سرمایه)/ پارسان(سالانه)/ قلرست(افزایش سرمایه+تطابق اساسنامه)/ ثاخت(سالانه)/ ودانا(سالانه)/ ثتران(سالانه)/ شمواد(سالانه)/ ثفارس(سالانه)/ فاراک(سالانه)/
>  29 دی: چافست(سالانه)/ لابسا(افزایش سرمایه)/ خاهن(افزایش سرمایه)/ شستان(سالانه)/ قنقش(سالانه)/ پرداخت(سالانه)/
>  30 دی: ذوب(افزایش سرمایه)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 بهمن: کایزد(افزایش سرمایه)/ بترانس(افزایش سرمایه)/ وبیمه(افزایش سرمایه)/
>  03 بهمن: قرن(افزایش سرمایه)/ 
>  04 بهمن: فروی(افزایش سرمایه)/ زنجان(افزایش سرمایه)/ ثنام(افزایش سرمایه)/
>  05 بهمن: شبصیر(افزایش سرمایه)/
>  06 بهمن: (افزایش سرمایه)/
>  08 بهمن: پخش(افزایش سرمایه)/ فغدیر(افزایش سرمایه)/ مدیریت(سالانه)/ پکویر(افزایش سرمایه)/
>  09 بهمن: آسیا(افزایش سرمایه)/ شنفت(افزایش سرمایه)/
>  10 بهمن:  پدرخش(افزایش سرمایه)/ ثفارس(سالانه)/
>  11 بهمن:  آسیاتک(افزایش سرمایه)/ بهپاک(افزایش سرمایه)/ شکلر(سالانه+تطابق اساسنامه)/ فگستر(افزایش سرمایه)/
>  12 بهمن:  شیراز(افزایش سرمایه)/
>  13 بهمن:  مرقام(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  16 بهمن:  کهمدا(افزایش سرمایه)/ فسبزوار(سالانه)/
>  17 بهمن:  سهرمز(سالانه+افزایش سرمایه)/ خودرو(تطابق اساسنامه+شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ اعتلا(افزایش سرمایه)/ فارس(انتخاب هیات مدیره)لغوشد/ وسپهر(افزایش سرمایه)/
>  18 بهمن:  ثمسکن(سالانه)/
>  19 بهمن:  بهپاک(افزایش سرمایه)/ غگیلا(افزایش سرمایه)/ فاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  20 بهمن:  قشرین(سالانه)/ گشان(سالانه)/ تکنو(افزایش سرمایه)/
>  23 بهمن:  ساربیل(سالانه)/ وبملت(افزایش سرمایه)/ قچار(افزایش سرمایه)/ قشرین(افزایش سرمایه)/
>  24 بهمن:  کمرجان(سالانه)/ حریل(افزایش سرمایه)/ وآفر(سالانه)/ غشصفها(افزایش سرمایه)/
>  25 بهمن:  بکاب(سالانه)/
>  26 بهمن:  وسکاب(سالانه)/ مرقام(سالانه-نوبت دوم)/ قنقش(سالانه)/ ونوین(انتخاب هیات مدیره)/
>  27 بهمن:  (سالانه)/
>  28 بهمن:  کلر(افزایش سرمایه)/
>  30 بهمن:  غپاذر(افزایش سرمایه)/ رفاه(سالانه)/ قشرین(افزایش سرمایه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اسفند: گوهران(سالانه)/ قمرو(افزایش سرمایه)/ کگل(افزایش سرمایه)/ کچاد(افزایش سرمایه)/
>  03 اسفند: وجامی(افزایش سرمایه)/
>  04 اسفند: وآذر(سالانه)/ غگل(افزایش سرمایه)/
>  06 اسفند: ثنظام(سالانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/ ثامان(سالانه)/ کوثر(افزایش سرمایه)/ حسیر(افزایش سرمایه)/ غمارگ(سالانه)/
>  07 اسفند: قثابت(سالانه)/ رنیک(افزایش سرمایه)/ تکنو(افزایش سرمایه)/ گدنا(افزایش سرمایه)/
>  08 اسفند: سبزوا(سالانه)/ حتوکا(افزایش سرمایه)/ کاما(افزایش سرمایه)/ توریل(افزایش سرمایه)/ فاذر(نوبت دوم)/ فلامی(افزایش سرمایه)/ دتهران(افزایش سرمایه)/
>  09 اسفند: (سالانه)/
>  10 اسفند: ولقمان(سالانه)/
>  11 اسفند: (سالانه)/
>  13 اسفند: گشان(سایر:تصميم گيري درخصوص قرارداد مشارکت درتامين مالي، طراحي، ساخت وبهره برداري پروژه شهر افسانه اي پديده کيش)/
>  14 اسفند: پردیس(سالانه)/ قشرین(افزایش سرمایه)/ فاسمین(افزایش سرمایه)/ وجامی(افزایش سرمایه)/ خزر(افزایش سرمایه)/
>  15 اسفند: وساخت(سایرموارد:تطابق اساسنامه)/ فجهان(افزایش سرمایه)/ وارس(سالانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)بتعویق افتاد/
>  16 اسفند: سمازن(سالانه)/ بترانس(افزایش سرمایه)/ وتوسم(سالانه)/
>  20 اسفند: تاپکیش(سالانه)/ اعتلا(سالانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)/ گدنا(افزایش سرمایه)لغوشد/ وبرق(سالانه)/ سپ(سالانه)/ غدام(سالانه)/ خفولا(افزایش سرمایه)
>  21 اسفند: هرمز(افزایش سرمایه)/ غشان(افزایش سرمایه)/ شپنا(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ خشرق(افزایش سرمایه)/ کسرا(افزایش سرمایه)/  همراه(افزایش سرمایه)/ اتکاسا(افزایش سرمایه)/ سشمال(سالانه)لغوشد/ دعبید(سالانه)/ وصنا(افزایش سرمایه)/
>  22 اسفند: فزر(سالانه)/ غگلستا(افزایش سرمایه)/ فباهنر(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالانه)/ فزر(سالانه)/ پکویر(سالانه)/ فملی(افزایش سرمایه)/ سجام(سالانه)/ کباده(افزایش سرمایه)/
>  23 اسفند:  اتکای(سالانه)/ سکرما(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ انتخاب(سالانه)/
>  24 اسفند: فولاد (افزایش سرمایه)/ ختور(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالانه)/ زشریف(سالانه)/ چکاپا(سالانه)/ شستان(افزایش سرمایه)/ ولپارس(سالانه)/
>  25 اسفند: غاذر(افزایش سرمایه)/ سنوین(سالانه)/ فزر(سالانه)/ دیران(سالانه)/ وسالت(افزایش سرمایه)/ وهور(سالانه)/ (سالانه)/
>  27 اسفند: سشمال(سالانه)/ شیران(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ 

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان