رصد لحظه ای بازار حین معاملات

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • > >> >>> بررسی بازار حین معاملات چهارشنبه 15 مهر 94 <<<<
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • >>> تایم ابتدایی بازار >>> شروع بازار با معاملات متعادل گروه خودرویی ، گره منفی کهرام و صف خرید قزوین و قصفها وقشرین و معاملات منفی غفارس همراه شده است... // در ادامه برنامه افزایش سرمایه شرکتها برای جلوگیری از خروج نقدینگی، گروه بهمن هم برنامه افزایش سرمایه اعلام کرده // ....
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • >>>> تایم میانی >>>> بازار متعادل است و شاخص تا این لحظه 100 واحد رشد را نشان میدهد که بعلت معانلات مثبت شپدیس وپالایشیها بوده // گروه خودرویی خساپا یکبار به صد تومن هم رسید و این سطح را لمس کرد ولی فعلن موفق به عبور از آن نشده خبر افزایش سرمایه، خبهمن را به صف خرید روی 184 تومان رسانده // نمادهای شکربن وپترو خکار و کنیلو آماده گشایش اند ....
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • >>>>> تایم پایانی بازار >>>>> بازار کماکان کم حجم دنبال میشود شاخص در ابتدای این تایم 140 واحد رشد دارد // ایرانخودرو وسایر گروه مجددا به منفی رسیده اند... // در ادامه تعدیل منفی بانکیها، بانک سرمایه هم تعدیل منفی اعلام نموده، وکار هم بعد از تعدیل منفی آماده گشایش است // هلدینگ فارس برای روز 29 مهر94 سهامدارانش را به مجمع سالیانه دعوت نموده است // ...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • >>>>> درنهایت شاخص کل بورس تهران در روز چهارشنبه 15 مهر 94 با 181 واحد "رشد" به 61391 واحد رسید // ....
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری

پربیننده ترین مطالب بورس نگار


کارگزاری بانک سامان