کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴چه خبر از مجامع 1402 شرکتها؛ جدیدترین برنامه زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1402 /دعوت سهامداران به مجمع/ 17 خرداد 1402

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 8 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1402 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1402 > خرداد 1402
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1402  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1402  
>> رصد لحظه ای بورس  "کلیک" کنید 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1402 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه تقسیم سود و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1402 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1402 هم با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1402 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه تقسیم سود و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1402 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1402 هم با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 همه مجامع_شرکتهای_بورسی_1402  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1402

>> همه مجامع بورسی و فرابورسی سال 1402 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1402+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از افزایش سرمایه های جدید و در دست اقدام شرکتهای بورسی در سال 1402؛ "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1400 +زمان ونحوه دریافت آن اینجا کلیک کنید
+ در مجمع 1401 #شیران چه گذشت؟ خبرهای مهم و جرئیات مجمع #شیران "کلیک" کنید
+ اعلام جدول کامل قیمتهای جدید خودرو 1402 و چرا ایران خودرو از مرحله دوم طرح انصراف داد؟ 
+ نگاهی به تاریخچه و روند افزایش نرخ دلار در ایران در 44 سال گذشته +جدول کامل قیمت دلار

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1402:

>>توجه: جهت تسریع در پیدا کردن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1402 در وب سایت بورس نگار:
>  08 فروردین: فارس(انتخاب اعضای هیئت‌مدیره)لغوشد/
>  09 فروردین: تملت(افزایش سرمایه)/
>  15 فروردین: ریشمک(تطابق اساسنامه+سالانه)/ وساخت(انتخاب هیئت‌مدیره+سالانه)/ وکمپنا(انتخاب هیئت‌مدیره)/ سنوین(سالانه)/ 
>  16 فروردین: کقزوی(انتخاب هیئت‌مدیره)/ پخش(افزایش سرمایه)/
>  20 فروردین: بهباک(سالانه)/ 
>  21 فروردین: ساینا(تطابق اساسنامه)/ 
>  22 فروردین: ثامید(سالانه)/ 
>  23 فروردین: کابگن(فوق العاده )/ 
>  26 فروردین: پترول(افزایش سرمایه)/ کرازی(افزایش سرمایه+تطابق اساسنامه)/ شملی(افزایش سرمایه)/
>  27 فروردین: غاذر(افزایش سرمایه+تصميم گيري درخصوص ماده 129 قانون تجارت)/ وآتی(سالانه)/ کفپارس(سالانه)/ شستان(افزایش سرمایه)/
>  28 فروردین: کگهر(سالانه+تطابق اساسنامه)/ آریا(سالانه+تطابق اساسنامه)/ 
>  29 فروردین: بایکا(سالانه)/ ثباغ(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ شپاکسا(سالانه)/ مفاخر(سالانه)/ 
>  30 فروردین: غبشهر(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ زکشت(فوق العاده)/ دبالک(سالانه)/ ونیکی(سالانه)/ وبهمن(سالانه)/ کنگین(سالانه)/ زپارس(سالانه)/ سدشت(انتخاب هیئت‌مدیره)/ ثبهساز(سالانه)/ وصنا(سالانه)/ وملت(سالانه)/ غویتا(سالانه)/ ولشرق(سالانه)/ کی بی سی(سالانه)لغوشد/ پی_پاد(سالانه)/ فصبا(سالانه)/
>  31 فروردین: شپلی(سالانه)/ وغدیر(سالانه)/ امید(سالانه)/ شوینده(سالانه)/ پخش(اصلاح ماده 14 اساسنامه)/ واحصا(افزایش سرمایه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1402 در وب سایت بورس نگار:
>  05 اردیبهشت: خلنت(افزایش سرمایه)/ تاصیکو(افزایش سرمایه)/ پرسپولیس(سالانه)لغوشد/ استقلال(سالانه)لغوشد/ ثاصفا(سالانه)//
>  06 اردیبهشت: تایرا(افزایش سرمایه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ غاذر(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  07 اردیبهشت: ددانا(سالانه)/
>  09 اردیبهشت: حاریا(سالانه)/ دسانکو(انتخاب هیئت‌مدیره)/ گلدیرا(اصلاح ماده 19 اساسنامه)
>  10 اردیبهشت: ساروم(سالانه+اصلاح اساسنامه)/ تفارس(افزایش سرمایه)/ درازی(سالانه)/ تپکو(انتخاب هیئت‌مدیره)/ 
>  11 اردیبهشت: سرود(سالانه)/ بکاب(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  13 اردیبهشت: کاذر(سالانه)حدنصاب نرسید
>  14 اردیبهشت: واحصا(سالانه)/
>  16 اردیبهشت: ولشرق(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ دکپسول(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: سقاین(سالانه)/ کتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/ اپال(سالانه)/ تپسی(تغییر نام شرکت+تطابق اساسنامه)/ حتوکا(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سغرب(سالانه)/ سدور(سالانه)حدنصاب نرسید/ پسهند(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: سخزر(سالانه)/ سصوفی(سالانه)/ سانکو(انتخاب هیئت‌مدیره)/ غمینو(تطابق اساسنامه+سالانه)/ رتاپ(سالانه)لغوشد/
>  21 اردیبهشت: غاذر(افزایش سرمایه)/ تفارس(افزایش سرمایه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/
>  23 اردیبهشت: سخاش(سالانه) / رتاپ(سالانه)/ بکاب(افزایش سرمایه نوبت دوم)/
>  24 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ چکارن(سالانه)/ دجابر(سالانه)لغوشد/ رانفور(سالانه)/ توریل(سالانه)/ فالوم(انتخاب هیئت‌مدیره)/
>  25 اردیبهشت: سهگمت(سالانه)/ ما(سالانه)/ دکیمی(سالانه)/
>  27 اردیبهشت: جم پیلن(سالانه+ تغییر نام شرکت)/ داسوه(سالانه)/ کاذر(سالانه)/
>  28 اردیبهشت: وامید(سالانه)/ وسپهر(سالانه)/
>  30 اردیبهشت: غشوکو(سالانه)/ ساوه(سالانه)/ سفار(سالانه)/ فمراد(سالانه+انتخاب هیئت‌مدیره)/ فپنتا،(سالانه)/ وایران(سالانه)/ بیوتیک(سالانه)/ بکهنوج(سالانه)/ فنورد(سالانه)/
>  31 اردیبهشت: شاملا(سالانه)/ کنگین(سالانه)/ سبهان(سالانه)/ زملارد(سالانه)/ کپارس(سالانه)/ سدور(سالانه)/ پخش(سالانه)/ سیلام(سالانه)/ کدما(سالانه)/    /

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1402 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: ساربیل(افزایش سرمایه)/ غپاذر(سالانه)/ گکیش(افزایش سرمایه)/ سفاسی(سالانه)/   
>  02 خرداد: غشاذر(سالانه)/ سخوز(سالانه)/ دامین(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سابیک(سالانه)/   
>  03 خرداد: غپینو(تطابق اساسنامه+سالانه)/ قاسم(سالانه)/ ارفع(سالانه)/ تنوین(سالانه)/ وساپا(افزایش سرمایه)/ حفارس(افزایش سرمایه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ کلر(سالانه)/
>  04 خرداد: دقاضی(سالانه)/ دجابر(سالانه)/
>  06 خرداد: غشصفها(سالانه)/ غگلپا(سالانه)/ غاذر(افزایش سرمایه)/ وپخش(افزایش سرمایه)/
>  07 خرداد: هجرت(سالانه)/ دسبحان(سالانه)/ دالبر(سالانه)/
>  08 خرداد: غفارس(سالانه)/ دارو(سالانه)/ لطیف(سالانه)/ تکیمیا(سالانه)/ ثباغ(افزایش سرمایه)/ شخارک(سالانه)/ ممسنی(سالانه)/ دتولید(افزایش سرمایه)/
>  09 خرداد: چکاوه(سالانه)/ 
>  10 خرداد: فافزا(سالانه)/ فلوله(سالانه)/ میدکو(سالانه)/ خراسان(سالانه)/ کپشیر(سالانه)/ چکارن(افزایش سرمایه)/ دلر(سالانه)/ سیدکو(سالانه)/ هرمز(افزایش سرمایه)لغوشد/ ولبهمن(سالانه+افزایش سرمایه)/ کاریز(سالانه)/ پارسیان(سالانه) /
>  11 خرداد: فالوم(سالانه)/
>  13 خرداد: دشیمی(سالانه)/ خدیزل(سالانه)/
>  16 خرداد: پرسپولیس(سالانه)/ استقلال(سالانه)/ کدما(سالانه)/ کصدف(سالانه)/ (سالانه)/
>  17 خرداد: فسازان(سالانه)/ دتماد(سالانه)/ غشان(سالانه)/ وتوس(سالانه)/ فجوش(سالانه)/ دتوزیع(سالانه)/ فجهان(سالانه)/ خشرق(سالانه)/ خمحرکه(سالانه)/ وپاسار(افزایش سرمایه)/ فجهان(سالانه)/ دسبحا(سالانه)/
>  18 خرداد: درازک(سالانه)/ خوساز(سالانه)/
>  20 خرداد: تجلی(سالانه)/ تکنار(سالانه)/ خموتور(سالانه+افزایش سرمایه)/ شفا(سالانه)/ شنفت(سالانه)/ ختراک(سالانه) فغدیر(سالانه)/ اخابر(فوق العاده درخصوص هزینه اشتراک)/
>  21 خرداد: فراور(سالانه)/ پارتا(افزایش سرمایه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/ خفنر(سالانه)/ ثامان(افزایش سرمایه)/ شساخت(افزایش سرمایه)/ تفارس(سالانه)/ زفکا(سالانه)/ بپاس(سالانه)/ بپیوند(سالانه)/ زگلدشت(سالانه)/ کرازی(سالانه)/ ولیز(سالانه)/
>  22 خرداد: تپمپی(افزایش سرمایه)/ خفنر(سالانه)/ شگویا(سالانه)/
>  23 خرداد: غصینو(سالانه)/ شلرد(سالانه)/ شفارا(سالانه+افزایش سرمایه)/ وملی(سالانه)/
>  24 خرداد: وتوکا(سالانه)/ کنور(سالانه)/ شلعاب(سالانه)/ دفارا(سالانه)/ دهدشت(سالانه)/ فسبزوار(اساسنامه)/
>  25 خرداد: شپترو(سالانه)/ 
>  27 خرداد: پیزد(سالانه)/ دفرا(سالانه)/
>  28 خرداد: کزغال(سالانه)/ خکاوه(سالانه)/ درهآور(سالانه)/ ثاباد(سالانه)/ 
>  29 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ 
>  31 خرداد: وتجارت(سالانه)/ وبملت(سالانه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 1402 در وب سایت بورس نگار:
>  01 تیر: (سالانه)/    
>  06 تیر: شگامرون(سالانه)/ 
>  07 تیر: (سالانه)/    
>  09 تیر: (سالانه)/
>  10 تیر: (سالانه)/ (سالانه)/

برچسب ها: ,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان