کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔵بررسی تاثیر افزایش نرخ گاز برصنایع بورسی ازپتروشیمی وفولاد تا سیمان وپالایشگاه؛ تاثیر افزایش نرخ گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟ بهمن99

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 10 دقيقه


بررسی تاثیر افزایش نرخ گاز بر صنایع مختلف بورسی از پتروشیمی و فولاد تا سیمان و پالایشگاه؛ تاثیر افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟

>>اثرات افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری پتروشیمی ها چگونه است؟

 

وب سایت بورس نگار - تاثیر افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟ با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش نرخ گاز سوخت، در ادامه به بررسی اثرات این مصوبه بر سودآوری صنایع و شرکتهای بورسی مختلف فولادی و پتروشیمی و ... می پردازیم.  

 

بیشتربخوانید: اثر نرخ گاز 7هزارتومانی بر سود پتروشیمی های متانول ساز و اوره ساز بورسی چقدر است؟ تیر1402


تاثیر افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟
جدیدترین خبرها از شرکتهای بورسی - سرانجام مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نرخ گاز صنایع منتشر شد :
در این مصوبه نرخ گاز ضریبی از قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌‌ها تعیین شده است
🔹پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد، سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی ۵۰ درصد
🔹سیمان ۱۵ درصد
🔹سایر صنایع به جز نیروگاه ۱۰ درصد

 

بندالحاقی3- به منظور اجرای ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر پنجاه درصد (50%) و واحدهای سیمانی برابر پانزده درصد (15%) و سایر صنایع( به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جزء(4) بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد(000/000/000/000/180) ریال به حساب ردیف شماره 210102 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود

 

>>>بررسی تاثیر افزایش نرخ گاز بر صنایع مختلف بورسی از پتروشیمی و فولاد تا سیمان و پالایشگاه؛

>>پتروشیمی زاگرس:
#زاگرس
میزان گاز مصرفی رو به تفکیک ارایه نکرده. در یکی از گزارشها میزان مصرف سوخت را ۱۵۳ میلیون مترمکعب گفته بود که به نظرم خیلی عجیب امد چون میزان مصرف گاز خوراک شرکت  حدود ۲.۵ میلیارد متر مکعب بود و به نظرم میزان سوخت بسیار کم امد. به گزارشهای قبلی رجوع کردم که در نهایت در یک سال میزان مصرف را به تفکیک گفته بود که حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده و نزدیک به همین عدد بالا بود. بنابراین کمترین نسبت گاز مصرفی سوخت نسبت به کل گاز تحویلی در زاگرس است. بنابراین اگر فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز ۹ سنت باشد ، نرخ ۲۰۰۰ تومان خوراک برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود یعنی حدود۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی حدود ۶۰ تومان .
پتروشیمی زاگرس در سه ماهه سوم ۱۱۰۰ تومان سود برای هر سهم با نرخ متانول صادراتی ۶ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ متانول فعلی در یک سال کامل بیش از ۳۰۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۲ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

 

+بیشتربخوانید: همه چیز درباره مصرف انرژی در سیمانیهای بورس؛ تولید هر تن سیمان چقدر انرژی میخواهد؟

 

>>پتروشیمی فناوران:
#شفن
پتروشیمی فن اوران در حدود ۱.۰۸ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند که حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب ان گاز سوخت است.
با فرض نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت، مبلغ گاز سوخت مصرفی در یک سال کامل حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در حدود ۲۰۵ میلیارد تومان هزینه اضافی که حدود ۲۱۶ تومان برای هر سهم می شود.
شرکت در یک سال کامل با نرخ های فعلی بیش از ۲۶۰۰ تومان برای هر سهم سود عملیاتی دارد(سود زیر مجموعه و سود های غیر عملیاتی را کنار می گذاریم). در واقع این افزایش نرخ حدود ۸ درصد بر بخش عملیاتی شفن اثر دارد.

 

>>پتروشیمی خراسان:
#خراسان
میزان کل گاز مصرفی در پتروشیمی خراسان در سال گذشته ۴۹۴ میلیون متر مکعب بوده است که ۲۳۶ میلیون متر مکعب ان مربوط به خوراک و ۲۵۸ میلیون مترمکعب ان مربوط به سوخت بوده است. نرخ ابان ماه گاز خوراک در ابان ماه ۹ سنت و با دلار ۲۵ هزار تومان ۲۲۰۰ بوده است . نرخ گاز در نیمه دوم سال ده درصد گرانتر  است. بنابراین نرخ ۱۱۰۰ برای کل سال با نرخ فعلی دلار نیما بدبینانه است. فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز همین ۹ سنت باشد . بنابراین نرخ ۲۰۰۰ تومان برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید ۲۵۸ میلیارد تومان خواهد بود یعنی حدود ۱۹۰ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی ۱۰۸ تومان .
پتروشیمی خراسان در سه ماهه سوم ۲۹۰تومان سود برای هر سهم با نرخ اوره صادراتی ۵.۲ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ اوره فعلی در یک سال کامل بیش از ۱۲۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۹ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

 

>>پتروشیمی کرمانشاه:
#کرماشا
میزان مصرف گاز سوخت در پتروشیمی کرمانشاه در سال گذشته ۲۰۴ میلیون متر مکعب به مبلغ ۶۱ میلیارد تومان بوده است.
نرخ ابان ماه گاز خوراک در ابان ماه ۹ سنت و با دلار ۲۵ هزار تومان ۲۲۰۰ بوده است . نرخ گاز در نیمه دوم سال ده درصد گرانتر  است. بنابراین نرخ ۱۱۰۰ برای کل سال با نرخ فعلی دلار نیما بدبینانه است. فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز همین ۹ سنت باشد . بنابراین نرخ ۲۰۰۰ تومان برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید ۲۰۴ میلیارد تومان خواهد بود یعنی ۱۴۳ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی ۴۰ تومان.
پتروشیمی کرمانشاه در سه ماهه گذشته ۸۶ تومان سود برای هر سهم با نرخ اوره صادراتی کمتر از ۵ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ اوره فعلی در یک سال کامل بیش از ۵۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۸ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

 

>>پتروشیمی شیراز:
#شیراز
میزان مصرف گاز سوخت در پتروشیمی شیراز در سال گذشته ۸۷۴ میلیون متر مکعب به مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان بوده است.
نرخ ابان ماه گاز خوراک در ابان ماه ۹ سنت و با دلار ۲۵ هزار تومان ۲۲۰۰ بوده است . نرخ گاز در نیمه دوم سال ده درصد گرانتر  است. بنابراین نرخ ۱۱۰۰ برای کل سال با نرخ فعلی دلار نیما بدبینانه است. فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز همین ۹ سنت باشد . بنابراین نرخ ۲۰۰۰ تومان برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید ۸۷۴ میلیارد تومان خواهد بود یعنی ۶۴۷ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی ۱۲۶ تومان.
پتروشیمی شیراز در سه ماهه گذشته ۲۴۰ تومان سود برای هر سهم با نرخ اوره کمتر از ۵ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ اوره فعلی در یک سال کامل بیش از ۱۰۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۱۳ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

 

>>پتروشیمی پردیس:
پدیس
اگر فرض کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس هم رای بیاره نرخ گاز سوخت شرکتهای پتروشیمی ۵۰ درصد نرخ خوراک خواهد شد.
شپدیس میزان مصرف گاز سوختش در سال مالی گذشته در حدود ۶۰۶ میلیون متر مکعب بود به مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان.
اخرین نرخ اعلامی گاز خوراک در ابان ماه حدود ۹ سنت با دلار  نیمایی ۲۵ هزار تومان حدود ۲۲۰۰ بوده. در نیمه دوم سال نرخ گاز ده درصد از نیمه اول گرانتر است و ترخ دلار نیما هم الان حدود ۲۳ هزار تومان است.ولی فرض بدبینانه نرخ گاز برای کل سال بعد را همین ۲۲۰۰ و نرخ سوخت را ۱۱۰۰ تومان در نظر بگیریم.
با این اتفاق مبلغ سوخت در سال جدید حدود ۶۶۰ میلیارد تومان خواهد شد یعنی ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه جدید. سرمایه شپدیس ۶۰۰ میلیارد تومان است یعنی سهمی ۸۸ تومان.
شرکت در سه ماهه اول با نرخ ۵۳۰۰ اوره، ۴۸۰ تومان عملیاتی سود داشت. نرخ اوره در حال حاضر بیش از ۳۵۰ دلار است فرض کنیم شپدیس ۲۸۰ دلار بفروشد با نرخ نیمای ۲۳ هزار تومان براحتی بیش از ۱۸۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی اثر این مصوبه بر روی شپدیس کمتر از ۵ درصد است

 

>>فولادمبارکه:
#فولاد

هزینه واقعی انرژی مصرفی برای تبدیل کنسانتره به شمش بر اساس واحد تن/تومان.

کل این هزینه کمتر از ۲۰۰هزار تومان است. حتی سه برابر شدن آن در مقایسه با نرخ فروش آزار دهنده نیست.

مثلا ۴۰۰هزار تومان هزینه انرژی رشد میکند اما مالیات کاهش می یابد و از طرف دیگر این ۴۰۰هزار تومان افزایش معادل ۲درصد قیمت یک تن ورق و معادل ۳درصد قیمت یک تن شمش است. مثلا فولاد مبارکه سالانه ۳.۶ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کند به عبارتی ۴۵۰ مترمکعب گاز برای هر تن محصول نهایی. حدود ۱۲۰هزار تومان گاز در مقابل یک محصول ۱۶میلیون تومانی.

یعنی اگر دلار مثلا به جای ۲۲هزار تومان، ۲۳هزار تومان باشد، معادل همین میزان هزینه، درآمد را بالا میبرد.

شخصا با تعیین عدد برای قیمت انرژی مخالفم. پیشنهاد من این بود که اگر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی واقعی است، انرژی هر سال به آن میزان رشد کند تا از جامپ هر چند ساله پرهیز شود.

خوب است که سازمان بورس از شرکت ها بخواهد که مقدار مصرف، نرخ مصرف و هزینه انرژی را به صورت تفکیک شده گزارش کنند.

صنایع داخلی فروش که نرخ دستوری دارند نیز به تناسب افزایش هزینه انرژی باید افزایش نرخ دریافت کنند.

 

در میان کامودیتی محورها، انرژی-بر ترین شرکتها اوره و آلومینیوم هستند. اولفینی ها و معدنی ها، نسبت هزینه انرژی به سود بسیار اندکی دارند لذا برای بررسی اثر افزایش انرژی، کامودیتی هایی را به نمایش گذاشتیم که بیشترین تاثیر را می گیرند.

 

تاثیر افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است
دو نکته کلیدی:
1) نسبت انرژی مصرفی به سود خالص 9ماهه مهم است. برای فایرا این نسبت 14درصد است یعنی بیشترین انرژی را نسبت به سودخالص مصرف کرده است. شرکتی از هر صنعت انتخاب شده که نماینده خوبی از کل گروه خود باشد، مثلا فاسمین، شیراز، زاگرس نماینده گروه خود هستند.


2) نسبت انرژی مصرفی به نرخ فروش قابل تکرار از دید نگارنده در ستون آخر آمده است. این نسبت برای فایرا 3درصد است. به عبارت دیگر اگر نرخ فروش 3درصد نسبت به تحلیل ها رشد کند، معادل کل هزینه انرژی جاری شرکت است. حالا قرار است انرژی حدودا 3برابر شود یعنی برای جبران رشد انرژی 3برابری فایرا، کافی است نرخ فروش 6درصد رشد کند. مثلا زاگرس برای پوشش رشد انرژی، باید متانول خود را 2درصد گران تر از قبل بفروشد.


نتیجه: نوسانات عادی دلار و نرخ فروش بزرگتر از افزایش نرخ انرژی است.

 

همانطور که در بالا توضیح داده شد افزایش نرخ گاز سوخت در شرکتهای اوره ای کمترین اثر را بر پتروشیمی پردیس(کمتر از ۵ درصد) و بیشترین را بر شیراز حدود ۱۳ درصد خواهد داشت. البته دقت داشته باشیم نرخ اوره داخلی در سه ماهه اخیر حدود ۳۶۰۰ بوده است و در صورتیکه فرمول اعلامی در مورد اوره حمایتی رعایت شود نرخ اوره داخلی هم به بیش از ۵ میلیون افزایش خواهد داشت. نرخ اوره صادراتی هم با توجه به نرخهای اخیر با دلار ۲۳ تومان بیش از ۶.۵ خواهد بود. بنابراین درصد کاهش می تواند کمتر هم باشد. // منابع: ایرنا/ ولید هلالات/ کانال حقیقت/ تنظیم و گردآوری: وب سایت بورس نگار بهمن 99

این مطلب با بروزرسانی خواهد شد ...

 

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان