کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔷چه خبر از مجامع 1401 شرکتها؛ جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1401 /دعوت سهامداران به مجمع/ 28 اسفند 1401

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 25 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1401 > اسفند1401
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1401 :

+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1402 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1402 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1402+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1400 +زمان ونحوه دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+ در مجمع 1401 #پالایشیها چه گذشت؟ برای جرئیات مجمع #پالایشیها "کلیک" کنید +زمانبندی پرداخت سود سهام
+ در مجمع 1401 فولاد مبارکه چه گذشت؟ جزئیات کامل تصمیمات مهم مجمع فولاد مبارکه را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1401 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #فارس 1401 را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1401 شستا چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #شستا 1401 را اینجا بخوانید
+ همه چیز درباره اوراق «گام»و سود 30 درصدی آن؛ نحوه خرید بدون پول با «گام»در بورس کالا؛
+ کدام صندوق های طلای بورسی بیشترین بازدهی را دارند؟ نگاهی به وضعیت بازدهی صندوقهای طلا در سال 1401

 

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1401:

>>توجه: جهت تسریع در پیدا کردن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  08 فروردین: کپرور(افزایش سرمایه)/ تکادو(تطابق اساسنامه)/  
>  11 فروردین: وملل(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  16 فروردین: دبالک(سالیانه)لغوشد/
>  17 فروردین: فجهان(افزایش سرمایه)/ ولصنم(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ فتوسا(افزایش سرمایه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید/
>  18 فروردین: شراز(افزایش سرمایه)/ 
>  20 فروردین: قپیرا(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وکبهمن(افزایش سرمایه)/
 

>  21 فروردین: غدام(سالیانه)/
>  22 فروردین: وصنا(سالیانه)/ خزر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ تلیسه(هیات مدیره)/
>  24 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ ولغدر(سالانه) / شپنا(افزایش سرمایه)/ زشریف(سالیانه)/ اعتلا(سالیانه)/ 
>  25 فروردین: وبهمن(سالیانه)/ 
>  27 فروردین: مفاخر(سالیانه)/ شپترو(افزایش سرمایه)/ صبا(افزایش سرمایه)/ زماهان(سالانه)/ ثامید(سالانه)/ غمارگ(سالانه)لغوشد/  
>  28 فروردین: دریشمک(سالیانه)/
>  29 فروردین: تپمپی(افزایش سرمایه)/ کماسه(هیات مدیره)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالانه)/ غبشهر(سالانه)/ قهکمت(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ بایکا(سالانه)/ دبالک(سالانه)لغوشد/ غمارگ(سالانه)/ آریا(سالانه)/ فولاد(انتخاب حسابرس)/
>  31 فروردین: زپارس(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ کگهر(سالانه)/ شپلی(سالانه+ماده 141 قانون تجارت)/ وملت(سالانه)/ لپیام(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)لغوشد/ ثبهساز(سالانه)/ کی بی سی(سالانه)/ اپال(سالانه)/ ولشرق(سالانه)/ خپویش(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالانه)/ ملت(هیات مدیره)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: شبریز(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: وایرا(افزایش سرمایه)/
>  05 اردیبهشت: پرداخت(سالانه)/
>  07 اردیبهشت: کفپارس(سالانه)/ زکشت(هیات مدیره)/ ددانا(سالانه)/
>  08 اردیبهشت: فجوش(افزایش سرمایه)/ حاریا(سالانه)/
>  10 اردیبهشت: ساروم(سالانه+افزایش سرمایه)/ فلوله(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ شپارس(افزایش سرمایه)/ وثنو(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالانه)/ تنوین(سالانه)/ فجهان(هیات مدیره)/ لطیف(هیات مدیره)/
 

>  11 اردیبهشت: سرود(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ گلدیرا(سالانه)/ درازی(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/ دکپسول(سالانه)/ ولبهمن(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: سخاش(سالانه)/ سقاین(سالانه)/ فلات(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/ پسهند(سالانه)/ قثابت(تطابق اساسنامه)/ حفارس(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سدور(سالانه+تطابق اساسنامه)/ کتوکا(سالانه)/ سغرب(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: سخزر(سالانه)/ سصوفی(سالانه)/ دزهراوی(سالانه)/ پعایق(افزایش سرمایه)/  
 

>  21 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ غگیلا(سالانه)/ حتوکا(سالانه)/ شاوان(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالانه)/ رتاپ(سالانه)/ سفاسی(سالانه)/ فلوله(سالانه)/    
>  24 اردیبهشت: بکهنوج(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ توریل(سالانه)/ وگستر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(اصلاح اساسنامه)/  
>  25 اردیبهشت: همراه(سالانه)/ شلعاب(اصلاح ماده 21 اساسنامه)/ چخزر(سالانه)/ دابور(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ جم_پیلن(سالانه)/ 
>  26 اردیبهشت: ساوه(سالانه)/ وسپهر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(سالانه)/ 
>  27 اردیبهشت: سفار(سالانه)/ زقیام(هیات مدیره)/ کسعدی(سالانه)/ وساخت(افزایش سرمایه)/ غگپا(سالانه)/ 
>  28 اردیبهشت: غمینو(سالانه)/ ارفع(تطابق اساسنامه)/ وایران(سالانه)/ وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ غشصفها(سالانه)/ غشوکو(سالانه)/ سهگمت(سالانه+تطابق اساسنامه)/ سبهان(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ وطوبی(سالانه)/  
>  29 اردیبهشت: وامید(سالانه)/ 
>  31 اردیبهشت: خدیزل(سالانه)/ وپویا(سالانه)/ دکیمی(سالانه)/ کاسپین(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ دامین(سالانه)/ غفارس(سالانه)/ دجابر(سالانه)/ سدور(سالانه)/ ما(سالانه)/ سیلام(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: قزر(سالانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ شاملا(سالانه)/ زملارد(سالانه)/
>  02 خرداد: سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/ ددام(سالانه)/ لبوتان(افزایش سرمایه)/ لازما(سالانه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)/ غپاذر(سالانه)/
>  03 خرداد: کفرا(سالانه)/ غشاذر(سالانه)/
>  04 خرداد: غشان(سالانه)/ غپینو(سالانه)/ فجر(سالانه)/ قاسم(سالانه)/ پخش(سالانه)/
>  07 خرداد: دالبر(سالانه)/ دسبحان(سالانه)/ وبصادر(هیات مدیره)/ دقاضی(سالانه)/
>  08 خرداد: زگلدشت(سالانه)/ فافزا(سالانه)/ همراه(سالانه)لغوشد/ میدکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ سیدکو(سالانه)/ شلعاب(سالانه)/ سپید(سالانه)/ دتولید(سالانه)لغوشد/ ثمسکن(افزایش سرمایه)/
>  09 خرداد: داسوه(سالانه)/ 
>  10 خرداد: مداران(سالانه)/ فباهنر(سالانه)/ زمگسا(سالانه)/ کترام(افزایش سرمایه)/ خراسان(سالانه)/ 
 

>  11 خرداد: نوین(سالانه)/ چکاوه(سالانه)/ وتوسکا(سالانه)/ سابیک(سالانه)/ تکنار(سالانه)/ 
>  16 خرداد: دلر(سالانه)/ (سالانه)/ آبادا(سالانه)لغوشد/ شنفت(سالانه)/ پارسیان(سالانه)/ 
>  17 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ شبصیر(سالانه)/ خچرخش(سالانه)/ فرابورس(سالانه)/ دفارا(سالانه)/ 
>  18 خرداد: وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)/ خلیبل(سالانه)/ کاوه(افزایش سرمایه)/ خشرق(سالانه)/ کنور(سالانه)/ شکربن(سالانه)/ فغدیر(سالانه)/ 
 

>  21 خرداد: درهآور(سالانه)/ تجلی(سالانه)/ ختوفا(سالانه)/ خوساز(سالانه)/ فخالص(سالانه)/ کماسه(سالانه)/       
>  22 خرداد: دتماد(سالانه)/ وسپهر(سالانه)/ بپاس(سالانه)/همراه(سالانه)/ قمرو(سالانه)/ بکام(سالانه)/ خمهر(سالانه)/ پلوله(سالانه)/ شفارا(سالانه)/ دی(سالانه)/   
>  23 خرداد: دشیمی(سالانه)/ شکلر(سالانه)/ تفارس(سالانه)/       
>  24 خرداد: کلر(سالانه)/ خفنر(سالانه)/ فگستر(سالانه)/والبر(سالانه)لغوشد/ خعمرا(سالانه)/        
>  25 خرداد: غصینو(سالانه)/ کرازی(سالانه)/ زپارس(سالانه)/ فجهان(سالانه)/شپترو(سالانه)/ حخزر(سالانه)لغوشد/ هرمز(سالانه)/ ختراک(سالانه)/          
>  26 خرداد: برکت(سالانه)/    
>  28 خرداد: زفکا(سالانه)/ ومهان(سالانه)/ وتوکا(سالانه)/ خموتور(سالانه)/ خزر(سالانه)/ رافزا(سالانه)/ وسپه(سالانه)/   
>  29 خرداد: دفرا(سالانه)/ تلیسه(سالانه)/ شگویا(سالانه)/ وکبهمن(سالانه)/ 
>  30 خرداد: شفا(سالانه)/ کمنگنز(هیات مدیره)لغوشد/   (
>  31 خرداد: فرآور(سالانه)/ فنفت(سالانه)/ شبهرن(سالانه)لغوشد/ وتجارت(سالانه)/ وبملت(سالانه+افزایش سرمایه)/ سفارس(سالانه)/ پارس(سالانه)/ 

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 تیر: حگهر(سالانه)/ وصنا(سالانه)/  (  (
>  02 تیر: بنیرو(سالانه)/سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/
>  04 تیر: اخابر(سالانه)/ فسرب(سالانه)/ لبوتان(سالانه)/ کساپا(سالانه)/ حشکوه(سالانه)لغوشد/ ولکار(سالانه)/ حگردش(سالانه)لغوشد/
>  05 تیر: وستهران(افزایش سرمایه)/ پاسا(سالانه)/ اوان(سالانه)/ شزنگی(سالانه)/ فافق(سالانه)/
>  06 تیر: فسازان(سالانه)/ 
>  07 تیر: شیران (افزایش سرمایه)/ دماوند(سالانه)/ خمحور(سالانه)/ 
>  08 تیر: حاریا(سالانه)/ بزاگرس(سالانه)/ وبشهر(سالانه)/ شاراک(سالانه)/ کشرق(سالانه)/ خمحور(سالانه)/        
>  09 تیر: دلقما(سالانه)/ الحاوی(سالانه)/ 

 

>  11 تیر: شبهرن(سالانه)/ کلوند(سالانه)/ بوعلی(سالانه)/ شسینا(سالانه)/ بترانس(سالانه)/ خریخت(سالانه)/  
>  12 تیر: اروند(سالانه)/ فروسیل(سالانه)/ بکاب(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ خکرمان(سالانه)/   
>  13 تیر: رنیک(سالانه)/ غبهار(سالانه)/ غپونه(سالانه)/ خکمک(سالانه)/ ثاصفا(سالانه)/ 
>  14 تیر: کاما(سالانه)/ دپارس(سالانه)/ شرانل(سالانه)/ خگستر(سالانه)/ خاذین(سالانه)/ وصنا(سالانه)/   
>  15 تیر: سیتا(سالانه)/ ولساپا(سالانه)/ دسینا(سالانه)/ فالوم(سالانه)/ فجام(سالانه)/ شاروم(سالانه)/ شسپا(سالانه)/ کرماشا(سالانه)/ 
>  16 تیر: بشهاب(سالانه)/ مادیرا(سالانه)/ لخزر(سالانه)/ فخاس(سالانه)/ شیراز(سالانه)/ شیراز(سالانه)/ وآفری(سالانه)/ کالا(سالانه)لغوشد/
>  18 تیر: ومعلم(سالانه)/ کچاد(سالانه)/ زاگرس(سالانه)/ کگل(سالانه)/ غکورش(سالانه)/ وپست(سالانه)/ افق(سالانه)/ کیمیا تک(سالانه)/ مارون(سالانه)/ فولای(سالانه)/ کشرق(سالانه)لغوشد
>  20 تیر: انرژی(سالانه)/ شکام(سالانه)/ سدبیر(سالانه)/ شکبیر(سالانه)/ های_وب(سالانه+افزایش سرمایه)/ فاسمین(سالانه)لغوشد/ خدیزل(افزایش سرمایه)/ فاسمین(سالانه)/ شپاس(سالانه)/ 

 

>  21 تیر: فروس(سالانه)/ کیمیا(سالانه)/ حتاید(سالانه)/ ورازی(سالانه)/ وساپا(سالانه)/ کالا(سالانه+افزایش سرمایه)/ فسپا(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ قپنتا(سالانه)/ ونفت(سالانه)/   
>  22 تیر: زشگزا(سالانه)/ خزامیا(سالانه)/ نوری(سالانه)/ شسم(سالانه)/ وحافظ(سالانه)/ فخوز(سالانه)/ ستران(سالانه)/ ومعادن(سالانه)/ تایرا(سالانه)/ فخوز(سالانه)/ آسیا(سالانه)/ نوری(سالانه)/ قنقش(سالانه)/ دتولید(سالانه)/ وکار(سالانه)/ مارون(سالانه)/ پکرمان(سالانه)/ تابا(سالانه)/ حخزر(سالانه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ زقیام(سالانه)/ خنصیر(سالانه)/
>  23 تیر: لابسا(سالانه)/ وبصادر(سالانه)/ 
>  25 تیر: پشاهن(سالانه)/ تپولا(سالانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)لغوشد/ پتایر(سالانه)/ ذوب(سالانه)/ وپخش(سالانه)/ حبندر(سالانه)/ شبندر(سالانه)لغوشد/ فاذر(هیات مدیره)حدنصاب نرسید/ زدشت(سالانه)/ ختور(افزایش سرمایه)/ اخابر(سالانه)/ کایزد(سالانه)/ گدنا(سالانه)/ 
>  26 تیر: خرینگ(سالانه)/ شخارک(سالانه)/ ودی(سالانه)لغوشد/ دکوثر(سالانه)/ کپرور(سالانه)/ وآوا(سالانه)/ زبینا(سالانه)/ لخانه(سالانه)/ ولملت(سالانه)/ کسرا(سالانه)/ حگردش(سالانه)/ خپارس(سالانه)/ کالا(سالانه)/


>  28 تیر: خبهمن(سالانه)/ اپرداز(سالانه)/ وسنا(سالانه)/ شفن(سالانه)تنفس خورد/ وپاسار(سالانه)/ وامیر(سالانه)/ شساخت(سالانه)/ شاوان(سالانه)/ کمنگنز(سالانه)/ حسیر(سالانه)/ حپترو(سالانه)/ حسینا(سالانه)/ کصدف(سالانه)/ پدرخش(سالانه)لغوشد/ خفناور(سالانه)/ خساپا(سالانه)/ بجهرم(سالانه)/ خودرو(سالانه)/ خاور(سالانه)حدنصاب نرسید/ کساوه(سالانه)/ کدما(سالانه)حدنصاب نرسید/ قهکمت(سالانه)/ کحافظ(سالانه)/ شصدف(سالانه)حدنصاب نرسید/ قرن(سالانه)/ خپویش(سالانه)/

>  29 تیر: بمپنا(سالانه)/ کیسون(سالانه)/ وسدید(سالانه)/ زکشت(سالانه)/ غگرجی(سالانه)/ ولرازی(سالانه)/ بفجر(سالانه)/ کاوه(سالانه)/ سخواف(سالانه)/ ونوین(سالانه)/ فملی(سالانه)/ غزر(سالانه)/ ثعمرا(سالانه)/ قزوین(سالانه)/ شپنا(سالانه)/ شبندر(سالانه)/ ونیرو(سالانه)/ سباقر(سالانه)/ فنوال(سالانه)/ سرچشمه(سالانه)/ شفارس(سالانه)/ دانا(سالانه)/ لسرما(سالانه)/ شبریز(سالانه)/ فولاژ(سالانه)/ کویر(سالانه)/ لپارس(سالانه)/ کطبس(سالانه)/ خصدرا(سالانه)/ دی(سالانه)/ تملت(سالانه)/ ونوین(سالانه)/ تپکو(سالانه)لغوشد/ سامان(سالانه)/ ودی(سالانه)/ وملل(سالانه)/ وگردش(سالانه)/ داوه(سالانه)/ افرا(سالانه)/ فولاد(سالانه)تنفس خورد به روز دیگری موکول شد/ غبهنوش(سالانه)/ لکما(سالانه)/ کشرق(سالانه)/ چکارن(سالانه)/ وسالت(سالانه)/ زکوثر(سالانه)/ کبافق(سالانه)/ پاکشو(سالانه)/ فن آوا(سالانه)/ وپارس(سالانه)لغوشد/ حفاری(سالانه)لغوشد/

>  30 تیر: وتوشه(سالانه)/ سصفها(سالانه)/ قصفها(سالانه)/ خاهن(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ سمایه(سالانه)/ فاسمین(سالانه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ بساما(سالانه)/ تکمبا(سالانه)/ قچار(سالانه)/ سکارون(سالانه)/ وسرمد(سالانه)/ خبنیان(سالانه)/ تکنو(سالانه)/ کمینا(سالانه)/ ملت(سالانه)لغوشد/ وتوس(سالانه)/ آپ(سالانه)/ فایرا(سالانه)/ آسیاتک(سالانه)/ فوکا(سالانه)/ حفاری(سالانه)/ وشهر(سالانه)/ شراز(سالانه)تنفس خورد/ آریان(سالانه)/ حریل(سالانه)/ حفارس(سالانه)/ خفولا(سالانه)/ وسینا(سالانه)/ پلاست(سالانه)/ تمحرکه(سالانه)حدنصاب نرسید/ حآفرین(سالانه)/ شتولی(سالانه)/ سامان(سالانه)/ غشهداب(سالانه)/ بورس(سالانه)/ وسینا(سالانه)/
>  31 تیر: تکشا(سالانه)/ شلرد(سالانه)/ رتکو(سالانه)/ آینده(سالانه)/ کباده(سالانه)/ غاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/

 

+ در مجمع 1401 #پالایشیها چه گذشت؟ برای جرئیات مجمع #پالایشیها "کلیک" کنید +زمانبندی پرداخت سود سهام
+ در مجمع 1401 فولاد مبارکه چه گذشت؟ جزئیات کامل تصمیمات مهم مجمع فولاد مبارکه را اینجا بخوانید

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 مرداد: گشان(سالانه)/
>  03 مرداد: تپسی(سالانه)/
>  05 مرداد: اپرداز(افزایش سرمایه)/ شفن(سالانه نوبت دوم)/
>  08 مرداد: وپترو(سالانه)لغوشد/ بکاب(افزایش سرمایه)/ فاذر(هیات مدیره)/
>  09 مرداد: 
>  10 مرداد: بورس(افزایش سرمایه)/
>  11 مرداد: فولاد(سالانه)/ غاذر(سالانه)/ وسالت(سالانه)/ دسبحا(افزایش سرمایه)/
>  12 مرداد: لکما(سالانه)/ خصدرا(سالانه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/ کاسپین(افزایش سرمایه)لغوشد/ وپترو(سالانه)/ غنیلی(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ تمجرکه(سالانه)/
>  13 مرداد: شراز(سالانه)/ وپارس(سالانه)/ وسینا(سالانه)/
>  19 مرداد: کاسپین(افزایش سرمایه)/ گدنا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  20 مرداد: کترام(سالانهنوبت دوم)/
>  22 مرداد: والبر(افزایش سرمایه)/
>  23 مرداد:  شرنگی(افزایش سرمایه)/ چکارن(سالانه نوبت دوم)/ ثباغ(سالانه)/
>  24 مرداد:  ونیرو(سالانه نوبت دوم)/
>  25 مرداد:  حفاری(سالانه)/
>  26 مرداد:  وامیر(سالانه نوبت دوم)/ غنوش(سالانه نوبت دوم)/ بمیلا(سالانه نوبت دوم)/ کمنگنز(سالانه نوبت دوم)/
>  30 مرداد:  تاصیکو(سالانه)/ خفولا(سالانه)/ تاپیکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ 
>  31 مرداد:  رمپنا(سالانه)لغوشد/ کیمیاتک(افزایش سرمایه)/ سمایه(سالانه نوبت دوم)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  02 شهریور: گدنا(افزایش سرمایه)/ ولبهمن(افزایش سرمایه)/
>  03 شهریور: بسوئیچ(سالانه+افزایش سرمایه)/
>  05 شهریور: کمپنا(سالانه)/ فخوز(افزایش سرمایه)/ ثنور(سالانه)/
>  06 شهریور: ولغدر(افزایش سرمایه)/ ومشان(سالانه)/ غپاک(سالانه)/ تپسی(افزایش سرمایه)/ حپترو(سالانه)/
>  07 شهریور: کاذر(افزایش سرمایه)/
>  09 شهریور: توسن(افزایش سرمایه)/
>  12 شهریور: جهرم(سالانه)/ داراب(سالانه)/
>  13 شهریور: ونیکی(افزایش سرمایه)/
>  15 شهریور: پارتا(سالانه نوبت دوم)/
>  16 شهریور: ولتجار(سالانه نوبت دوم)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ وثوق(سالانه نوبت دوم)/ صبا(سالانه)/ پترول(سالانه)/
>  19 شهریور: بتک(سالانه)/ رمپنا(سالانه)/
>  20 شهریور: افق(افزایش سرمایه)/ فرابورس(افزایش سرمایه)/
>  22 شهریور: (سالانه)/
>  23 شهریور: وآفری(سالانه)/ ملت(سالانه)/
>  28 شهریور: غکورش(افزایش سرمایه)/ دعبید(افزایش سرمایه)/ پرداخت(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  29 شهریور: وسبحان(سالانه)/ واعتبار(سالانه)/
>  30 شهریور: کویر(افزایش سرمایه)/ کدما(سالانه نوبت دوم)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  04 مهر: مارون(سالانه)/ کطبس(سالانه)/
>  06 مهر: خاور(سالانه)/
>  10 مهر: وخارزم(سالانه)/
>  11 مهر: دتوزیع(افزایش سرمایه)/ فایرا(افزایش سرمایه)/
>  17 مهر: سپ(افزایش سرمایه)/ شتران(افزایش سرمایه)/ فاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  19 مهر: وبوعلی(افزایش سرمایه)/ 
>  20 مهر: مفاخر(افزایش سرمایه)/ کفرآور(سالانه)/سفید(سالانه)/
>  23 مهر: سفارود(سالانه)/
>  26 مهر: ثشاهد(سالانه)/ غشاذر(اساسنامه)/
>  27 مهر: ثشاهد(سالانه)/ فارس(سالانه)/ شستا(سالانه)/ خکرمان(سالانه)/ تپمپی(سالانه)/ 
>  28 مهر: غدشت(سالانه)/
>  30 مهر: واحیا(سالانه)/ کمهدا(سالانه)/ رمپنا(سالانه)/ بمیلا(سالانه)/ قجام(سالانه)/ فاذر(سالانه)/ غچین(سالانه)/ واحیا(سالانه)/ قشیر(سالانه)/ 

 

+ در مجمع 1401 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #فارس 1401 را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1401 شستا چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #شستا 1401 را اینجا بخوانید

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 آبان: شبندر(فوق العاده سایرموارد)/ 
>  02 آبان: فنوال(افزایش سرمایه)/ 
>  03 آبان: خفرمان(افزایش سرمایه)/
>  07 آبان: کهرام(افزایش سرمایه)/
>  08 آبان: شتران(افزایش سرمایه)/
>  09 آبان: غبشهر(افزایش سرمایه)/ سفارود(سالانه)/
>  10 آبان: بمیلا(سالانه)/ کرمان(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  15 آبان: امین(افزایش سرمایه)/ 
>  18 آبان: شکام(افزایش سرمایه)/ تنوین(افزایش سرمایه)/ حسینا(افزایش سرمایه)/
>  19 آبان: آینده(سالانه)/ سخواف(افزایش سرمایه)/  
>  21 آبان: قپیرا(سالانه)/ سدشت(سالانه)/ پرداخت(افزایش سرمایه)/
>  24 آبان: قمرو(سالانه)/
>  25 آبان: سشرق(سالانه)/ فولاد(اساسنامه+ انتخاب حسابرس)لغوشد/ تبرک(اساسنامه)/ زشریف(اساسنامه)/ غشهداب(افزایش سرمایه)/ کرمان(سالانه نوبت دوم)/ زماهان(اساسنامه+تغییرمحل قانونی شرکت)/ کرازی(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  26 آبان: جوین(سالانه)/ فخاس(افزایش سرمایه)/
>  28 آبان: سامان(تصمیم درباره تمدید مهلت افزایش سرمایه)/ شزنگ(سالانه)/ سپاها(سالانه)/
>  29 آبان: قثابت(سالانه)/ قلرست(سالانه)/ ولیز(سالانه)/
>  30 آبان: قاروم(سالانه)/ دسانکو(افزایش سرمایه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  02 آذر: سخواف(افزایش سرمایه)/ وهور(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  03 آذر: ثتوسا(سالانه)/ 
>  05 آذر: کهرام(سالانه)/ های_وب(افزایش سرمایه)/ غزر(افزایش سرمایه)/ آینده(سالانه)/ سامان(افزایش سرمایه)/ 
>  06 آذر: وسبحان(افزایش سرمایه)/ وجامی(افزایش سرمایه)/
>  07 آذر: گوهران(افزایش سرمایه)/
>  08 آذر: سکرد(سالانه)/ فجام(افزایش سرمایه)/
>  09 آذر: فولاد(اساسنامه+ انتخاب حسابرس)/ 
>  12 آذر: سکرد(سالانه)/ 
>  13 آذر: وتوصا(سالانه)/ زنگان(سالانه + هیات مدیره)/ 
>  14 آذر: وهور(افزایش سرمایه)/ وسرمد(افزایش سرمایه)/ بموتو(سالانه)/ 
>  15 آذر: مداران(افزایش سرمایه)/ خکار(افزایش سرمایه)/
>  16 آذر: شجم(سالانه)/ حآسا(افزایش سرمایه)/ قتربت(سالانه)لغوشد/ ثتوسا(سالانه-نوبت دوم)/ دسینا(افزایش سرمایه)/
>  17 آذر: کسرام(سالانه)/ ساینا(افزایش سرمایه)/ 
>  19 آذر: ثباغ(تغییر سال مالی شرکت)/ خریخت(افزایش سرمایه)/ 
>  20 آذر: دامین(افزایش سرمایه)/ 
>  23 آذر: تماوند(سالانه)/ سخواف(افزایش سرمایه)/ 
>  24 آذر: (افزایش سرمایه)/ 
>  26 آذر: (افزایش سرمایه)/
>  27 آذر: (افزایش سرمایه)/ 
>  28 آذر: خکار(افزایش سرمایه)/ حپارسا(سالانه)/ 
>  29 آذر: وکبهمن(افزایش سرمایه)/ رمپنا(افزایش سرمایه)/ رتاپ(افزایش سرمایه)/ 
>  30 آذر: شلیا(سالانه)حدنصاب نرسید/ بپاس(هیات مدیره)/ 

 

+ همه چیز درباره اوراق «گام»و سود 30 درصدی آن؛ نحوه خرید بدون پول با «گام»در بورس کالا؛

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  03 دی: قنیشا(سالانه)/ فالوم(افزایش سرمایه)/ آ اس پ(سالانه)/ 
>  04 دی: ثغرب(سالانه)/ غگل(سالانه)/ 
>  05 دی: ما(افزایش سرمایه)/ وحافظ(افزایش سرمایه)/
>  07 دی: سخواف(افزایش سرمایه)/
>  08 دی: بشهاب(افزایش سرمایه)/ لخزر(افزایش سرمایه)/ وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  10 دی: غمارگ(سالانه)حدنصاب نرسید/ فولای(افزایش سرمایه)/
>  11 دی: سغدیر(سالانه+افزایش سرمایه)/ مدیریت(افزایش سرمایه)/ فن آوا(سالانه)/ پاسا(افزایش سرمایه)/ شلیا(سالانه-نوبت دوم)/ 
>  12 دی: ثباغ(سالانه)/
>  13 دی: ثپردیس(سالانه)/ وکار(افزایش سرمایه)/ شپدیس(سالانه)/
>  14 دی: شتهران(سالانه)/ ولتجار(سالانه)/ وثنو(سالانه)/ فتوسا(افزایش سرمایه)/
>  15 دی: وبانک(اصلاح ماده 58 اساسنامه شرکت)/ چنوپا(افزایش سرمایه)/ شستان(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  18 دی: ثشرق(سالانه)/ کساپا(افزایش سرمایه)/
>  19 دی: تاپکیش(افزایش سرمایه)/ پالایش(تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود)/ فاما(افزایش سرمایه)/
>  20 دی: فسپا(افزایش سرمایه)/ غچین(افزایش سرمایه)/
>  21 دی: فپپنتا(افزایش سرمایه)/ قشکر(سالانه)/ کسرام(سالانه)/ ثجنوب(سالانه)/ شپارس(سالانه)/
>  22 دی: فولای (افزایش سرمایه)/
>  24 دی: امین(سالانه)/ بالبر(سالانه)/ کپارس(تغییر سال مالی)/
>  25 دی: کنگین(افزایش سرمایه)/ خزامیا(افزایش سرمایه)/ سفارس(اصلاح ماده 58 اساسنامه)/ ثالوند(سالانه)/ فمراد(افزایش سرمایه)/
>  26 دی: پدرخش(افزایش سرمایه)/ قشهد(سالانه)/ کایتا(سالانه)/ ورنا(سالانه)/ قرن(افزایش سرمایه)لغوشد/ ثرود(سالانه)/ خبازرس(سالانه)/ معیار(سالانه)/
>  27 دی: سایرا(سالانه)/ اتکام(سالانه)/ فلامی(سالانه)/ قبستو(سالانه)/ ثامان(سالانه)/ وکغدیر(سالانه)
>  28 دی: بکاب(افزایش سرمایه)/ پارسان(سالانه)/ قلرست(افزایش سرمایه+تطابق اساسنامه)/ ثاخت(سالانه)/ ودانا(سالانه)/ ثتران(سالانه)/ شمواد(سالانه)/ ثفارس(سالانه)/ فاراک(سالانه)/
>  29 دی: چافست(سالانه)/ لابسا(افزایش سرمایه)/ خاهن(افزایش سرمایه)/ شستان(سالانه)/ قنقش(سالانه)/ پرداخت(سالانه)/
>  30 دی: ذوب(افزایش سرمایه)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 بهمن: کایزد(افزایش سرمایه)/ بترانس(افزایش سرمایه)/ وبیمه(افزایش سرمایه)/
>  03 بهمن: قرن(افزایش سرمایه)/ 
>  04 بهمن: فروی(افزایش سرمایه)/ زنجان(افزایش سرمایه)/ ثنام(افزایش سرمایه)/
>  05 بهمن: شبصیر(افزایش سرمایه)/
>  06 بهمن: (افزایش سرمایه)/
>  08 بهمن: پخش(افزایش سرمایه)/ فغدیر(افزایش سرمایه)/ مدیریت(سالانه)/ پکویر(افزایش سرمایه)/
>  09 بهمن: آسیا(افزایش سرمایه)/ شنفت(افزایش سرمایه)/
>  10 بهمن:  پدرخش(افزایش سرمایه)/ ثفارس(سالانه)/
>  11 بهمن:  آسیاتک(افزایش سرمایه)/ بهپاک(افزایش سرمایه)/ شکلر(سالانه+تطابق اساسنامه)/ فگستر(افزایش سرمایه)/
>  12 بهمن:  شیراز(افزایش سرمایه)/
>  13 بهمن:  مرقام(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  16 بهمن:  کهمدا(افزایش سرمایه)/ فسبزوار(سالانه)/
>  17 بهمن:  سهرمز(سالانه+افزایش سرمایه)/ خودرو(تطابق اساسنامه+شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ اعتلا(افزایش سرمایه)/ فارس(انتخاب هیات مدیره)لغوشد/ وسپهر(افزایش سرمایه)/
>  18 بهمن:  ثمسکن(سالانه)/
>  19 بهمن:  بهپاک(افزایش سرمایه)/ غگیلا(افزایش سرمایه)/ فاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  20 بهمن:  قشرین(سالانه)/ گشان(سالانه)/ تکنو(افزایش سرمایه)/
>  23 بهمن:  ساربیل(سالانه)/ وبملت(افزایش سرمایه)/ قچار(افزایش سرمایه)/ قشرین(افزایش سرمایه)/
>  24 بهمن:  کمرجان(سالانه)/ حریل(افزایش سرمایه)/ وآفر(سالانه)/ غشصفها(افزایش سرمایه)/
>  25 بهمن:  بکاب(سالانه)/
>  26 بهمن:  وسکاب(سالانه)/ مرقام(سالانه-نوبت دوم)/ قنقش(سالانه)/ ونوین(انتخاب هیات مدیره)/
>  27 بهمن:  (سالانه)/
>  28 بهمن:  کلر(افزایش سرمایه)/
>  30 بهمن:  غپاذر(افزایش سرمایه)/ رفاه(سالانه)/ قشرین(افزایش سرمایه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اسفند: گوهران(سالانه)/ قمرو(افزایش سرمایه)/ کگل(افزایش سرمایه)/ کچاد(افزایش سرمایه)/
>  03 اسفند: وجامی(افزایش سرمایه)/
>  04 اسفند: وآذر(سالانه)/ غگل(افزایش سرمایه)/
>  06 اسفند: ثنظام(سالانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/ ثامان(سالانه)/ کوثر(افزایش سرمایه)/ حسیر(افزایش سرمایه)/ غمارگ(سالانه)/
>  07 اسفند: قثابت(سالانه)/ رنیک(افزایش سرمایه)/ تکنو(افزایش سرمایه)/ گدنا(افزایش سرمایه)/
>  08 اسفند: سبزوا(سالانه)/ حتوکا(افزایش سرمایه)/ کاما(افزایش سرمایه)/ توریل(افزایش سرمایه)/ فاذر(نوبت دوم)/ فلامی(افزایش سرمایه)/ دتهران(افزایش سرمایه)/
>  09 اسفند: (سالانه)/
>  10 اسفند: ولقمان(سالانه)/
>  11 اسفند: (سالانه)/
>  13 اسفند: گشان(سایر:تصميم گيري درخصوص قرارداد مشارکت درتامين مالي، طراحي، ساخت وبهره برداري پروژه شهر افسانه اي پديده کيش)/
>  14 اسفند: پردیس(سالانه)/ قشرین(افزایش سرمایه)/ فاسمین(افزایش سرمایه)/ وجامی(افزایش سرمایه)/ خزر(افزایش سرمایه)/
>  15 اسفند: وساخت(سایرموارد:تطابق اساسنامه)/ فجهان(افزایش سرمایه)/ وارس(سالانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)بتعویق افتاد/
>  16 اسفند: سمازن(سالانه)/ بترانس(افزایش سرمایه)/ وتوسم(سالانه)/
>  20 اسفند: تاپکیش(سالانه)/ اعتلا(سالانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)/ گدنا(افزایش سرمایه)لغوشد/ وبرق(سالانه)/ سپ(سالانه)/ غدام(سالانه)/ خفولا(افزایش سرمایه)
>  21 اسفند: هرمز(افزایش سرمایه)/ غشان(افزایش سرمایه)/ شپنا(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ خشرق(افزایش سرمایه)/ کسرا(افزایش سرمایه)/  همراه(افزایش سرمایه)/ اتکاسا(افزایش سرمایه)/ سشمال(سالانه)لغوشد/ دعبید(سالانه)/ وصنا(افزایش سرمایه)/
>  22 اسفند: فزر(سالانه)/ غگلستا(افزایش سرمایه)/ فباهنر(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالانه)/ فزر(سالانه)/ پکویر(سالانه)/ فملی(افزایش سرمایه)/ سجام(سالانه)/ کباده(افزایش سرمایه)/
>  23 اسفند:  اتکای(سالانه)/ سکرما(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ بسوئیچ(افزایش سرمایه)/ انتخاب(سالانه)/
>  24 اسفند: فولاد (افزایش سرمایه)/ ختور(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالانه)/ زشریف(سالانه)/ چکاپا(سالانه)/ شستان(افزایش سرمایه)/ ولپارس(سالانه)/
>  25 اسفند: غاذر(افزایش سرمایه)/ سنوین(سالانه)لغوشد/ فزر(سالانه)/ دیران(سالانه)/ وسالت(افزایش سرمایه)/ وهور(سالانه)/ (سالانه)/
>  27 اسفند: سشمال(سالانه)/ شیران(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ شملی(سالانه)لغوشد

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان