کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴اثر افزایش نرخ گاز بر سودآوری پتروشیمیها چقدراست؟ با نرخ گاز 7هزارتومانی سود متانول سازان و اوره سازان بورسی چقدر کاهش می یابد؟ تیر1402

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 7 دقيقه


🔴از اصرار به اجرای نرخ 7هزار تومانی گاز خوراک و نرخ 4هزار گاز سوخت تا شفاف سازی پتروشیمیها؛ با نرخ جدید گاز خوراک 7 هزارتومانی سود متانول سازان و اوره سازان بورسی چقدر کاهش خواهد یافت؟ اثر افزایش نرخ گاز بر سودآوری پتروشیمی ها چقدر است؟ تیر1402

 

وب سایت بورس نگار - افشای نامه افزایش نرخ گاز پتروشیمی ها در اوایل تیر سبب گمانه زنی های فراوان از زیان ده شدن متانول سازان بورسی (#شفن #زاگرس #شخارک) با نرخ جدید و کاهش شدید سودآوری پتروشیمیهای اوره ساز (#شیراز #خراسان #شپدیس #کرماشا ) و هلدینگهای وابسته (#پارسان #تاپیکو #وغدیر #پترول #فارس #وصندوق ) شده که با توجه به کاهش قیمت گاز در دنیا منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی پتروشیمیهای ایرانی در برابر رقبای منطقه ای اش هم میشود ...

 

جدیدترین خبرهای بورسی - درحالیکه فعالان بازار بورس تهران همچنان به پنهان سازی 51 روزه مصوبه افزایش نرخ سوخت و گاز خوراک پتروشیمیها در 17 اردیبهشت معترض هستند افشای نامه افزایش نرخ گاز پتروشیمی ها در اوایل تیر سبب گمانه زنی های فراوان از زیان ده شدن متانول سازان بورسی (#شفن #زاگرس #شخارک) با نرخ جدید و کاهش شدید سودآوری پتروشیمیهای اوره ساز (#شیراز #خراسان #شپدیس #کرماشا ) و هلدینگهای وابسته (#پارسان #تاپیکو #وغدیر ##پترول #فارس #وصندوق ) شده که با توجه به کاهش قیمت گاز در دنیا منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی پتروشیمیهای ایرانی در برابر رقبای منطقه ای اش هم میشود...
البته توجیه طرفداران افزایش نرخ جدید گاز، وجود تورم در تمام بخشها در کشور است و از دید آنها باید نرخ گاز تحویلی به صنایع نیز افزایش یابد درحالیکه بنظر این نکته نادیده گرفته شده که با توجه به نحوه محاسبه این نرخ با فرمول جهانی (وکاهش شدید نرخ گاز در دنیا)حتی باید نرخ گاز خوراک پتروشیمیها کاهش یابد نه افزایش؛ اما برخی کارشناسان علت اصلی این کار را کاهش درآمدهای دولت و نیاز به تامین منابع برای رفع کسری بودجه می دانند بهرحال می بایست قبل از هر تغییر نرخی تمامی جوانب امر دیده شود چرا که هرگونه عاملی که باعث کاهش ارزآوری شرکتهای پتروشیمی گردد در این شرایط که کشور با تحریمهای شدید برای ورود ارز مواجه است در نهایت موجب تورم جدید در اقتصاد شکننده فعلی خواهد شد و نباید منافع کوتاه مدت را جایگزین منافع بلند مدت کرد در ادامه جدیدترین گزارشات شفاف سازی شرکتهای پتروشیمی بورس تهران را بر اساس نرخهای جدید مشاهده نمایید ...

 

 >>> از اصرار به اجرای نرخ 7هزار تومانی گاز خوراک تا شفاف سازی پتروشیمی ها؛
  >>> با نرخهای جدید گاز خوراک و گاز سوخت سود متانول سازان و اوره سازان بورسی چقدر کاهش خواهد یافت؟


>>> شفاف سازی پتروشیمی فناوران #شفن:
تاريخ اعلام تغيير قيمت ها    1402/04/25    
تاريخ مؤثر اعمال تغيير قيمت ها    1402/03/29    
مرجع تغيير قيمت ها    مصوبه هیات وزیران    

 

تغييرات
نوع مواد اولیه    گاز خوراک  
 
قيمت قبلي          50,000 ريال    
قيمت جديد        70,000 ريال    


 مشخصات مواد/خدمات
مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل    40,908,725 میلیون ریال    
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل    60 درصد    


شرح    
احتراما پیرو نامه شماره 2879/ف ن مورخ 10/04/1402 در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402 ، بدینوسیله به اطلاع می رساند به موجب مصوبه شماره 16850/م/ت /61169ه مورخ 1402/03/29 هیئت محترم وزیران ، نرخ بهای گاز مصرفی این شرکت از تاریخ 1402/03/29 به ازاء هر متر مکعب گاز خوراک 70.000 ریال و گاز سوخت 40.000 ریال محاسبه خواهد گردید. لذا باتوجه به برآوردهای انجام شده ، بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت در سالجاری مبلغ 15.852 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت . لازم به ذکر است در مبلغ برآوردی فوق صرفا افزایش بهای گاز خوراک و سوخت محاسبه گردیده و آثار افزایش در سایر مواد اولیه مصرفی در تولید متانول و اسید استیک به دلیل نامشخص بودن قیمت آنها لحاظ نگردیده است . بدیهی است این شرکت کماکان با استفاده از ظرفیت های قانونی ، پیگیری های لازم را از طریق مراجع ذیصلاح تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام خواهد داد.    

 

>>> شفاف سازی پتروشیمی زاگرس: #زاگرس :

تاريخ اعلام تغيير قيمت ها    1402/04/19    
تاريخ مؤثر اعمال تغيير قيمت ها    1402/03/29    
مرجع تغيير قيمت ها    مصوبه هیات وزیران


تغييرات
نوع مواد اولیه     گاز خوراک  
 
قيمت قبلي        50,000 ريال    
قيمت جديد        70,000 ريال


مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل:    107,810,946 میلیون ریال    
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل    74 درصد    


شرح
    بازگشت به نامه های شرکت گاز استان بوشهر و شرکت مبین انرژی خلیج فارس و همچنین پیرو مصوبه شماره 16850/م/ت61169 ه مورخ 1402/03/29 هیأت وزیران، گاز بهای مشترکین با نوع مصرف پتروشیمی از مورخ 1402/03/29 بر اساس تعرفه های هر متر مکعب گاز خوراک 70،000 ریال و هر متر مکعب گاز سوخت40،000 ریال محاسبه می گردد. لذا با عنایت به برآورد میزان مصارف گاز خوراک و سوخت از تاریخ افزایش نرخ تا پایان سال1402، پیش بینی میشود بهای تمام شده حدود 46.973 میلیارد ریال افزایش داشته باشد . لازم بذکر است شرکت ضمن اعتراض به این افزایش نرخ ، پیگیری های خود را از مراجع ذیربط در جهت اصلاح و اعمال نرخ های عادلانه و منطقی آغاز نموده است .


>>> شفاف سازی پتروشیمی پردیس #شپدیس:
تاريخ اعلام تغيير قيمت ها    1402/04/17    
تاريخ مؤثر اعمال تغيير قيمت ها    1402/03/29    
مرجع تغيير قيمت ها    مصوبه هیأت وزیران    

 

تغييرات
نوع مواد اولیه    گاز خوراک
   
قيمت قبلي        50,000 ريال    
قيمت جديد        70,000 ريال    

 

مشخصات مواد/خدمات
مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل    92,654,972 میلیون ریال    
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل    58 درصد


>>> شفاف سازی پتروشیمی خراسان #خراسان:
تاريخ اعلام تغيير قيمت ها    1402/04/19    
تاريخ مؤثر اعمال تغيير قيمت ها    1402/03/29    
مرجع تغيير قيمت ها    مصوبه هیأت وزیران    

 

تغييرات
نوع مواد اولیه    گاز خوراک  
 
قيمت قبلي        50,000 ريال    
قيمت جديد        70,000 ريال    


 مشخصات مواد/خدمات
مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل    10,679,980 میلیون ریال    
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل    46 درصد    

شرح    
عطف به نامه شماره گ 28/٠٠٠/40مورخ 1402/٠٤/19شرکت گاز استان خراسان شمالی مستند به مصوبه هیات وزیران، نرخ گاز بهای مصرفی این شرکت از مورخ 1402/٠٣/29به ازای هر متر مکعب گاز خوراک 70,000 ریال و به ازای هر متر مکعب گاز سوخت 40,000 ریال محاسبه خواهد شد. با عنایت به برآورد مقادیر مصارف گاز خوراک و سوخت از تاریخ 1402/٠٣/29لغایت پایان سال ١٤٠٢افزایش در مبلغ بهای تمام شده محصولات حدود 6,621 میلیارد ریال خواهد بود. شایان ذکر است این شرکت از تمامی ظرفیتهای قانونی خود به منظور پیگیری اصلاح نرخهای مذکور استفاده خواهد نمود.


>>> پتروشیمی شیراز #شیراز:
تاريخ اعلام تغيير قيمت ها    1402/04/18    
تاريخ مؤثر اعمال تغيير قيمت ها    1402/03/29    
مرجع تغيير قيمت ها    مصوبه هیأت وزیران    


 تغييرات
نوع مواد اولیه    گاز خوراک  
 
قيمت قبلي        50,000 ريال    
قيمت جديد        70,000 ريال    

 

مشخصات مواد
مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل    58,380,088 میلیون ریال    
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل    50 درصد    


شرح
    عطف به مکاتبه شرکت گاز استان فارس و با عنایت به مصوبه هیأت وزیران، نرخ گازبهای مصرفی این شرکت از مورخ 29/03/1402 به ازای هر متر مکعب گاز خوراک 70،000 ریال و به ازای هر متر مکعب گاز سوخت40،000 ریال محاسبه می گردد. با توجه به برآورد میزان مصارف گاز خوراک و سوخت از تاریخ افزایش نرخ، لغایت پایان اسفند1402، افزایش در مبلغ بهای تمام شده محصولات به میزان حدود 24،186 میلیارد ریال خواهد بود. شایان ذکر است این شرکت از تمامی ظرفیت های قانونی خود به منظور پیگیری اصلاح نرخ های مذکور استفاده خواهد نمود.

 

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان