کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴سود نقدی همه مجامع بورسی 1403؛ درمجامع سال 1403 شرکتهای بورسی وفرابورسی چقدرسودتقسیم شد؟ زمان واریز سودسهام+نتایج/ 23 تیر 1403

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 34 دقيقه


>>> سود نقدی و نتایج همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1403

>> سود همه مجامع بورسی سال 1403؛ شرکتهای بورسی وفرابورسی چقدر سود نقدی به سهامداران پرداخت کردند؟ نحوه واریز سود سهامداران/ تیر 1403

  سود_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار نحوه_سود_سهام_شرکتها_1403   >> رصد لحظه ای بورس  "کلیک" کنید 

 

وب سایت بورس نگار - نتایج و سود مجامع بورسی 1403 و میزان سود سهام تقسیم شده نقدی شرکتهای بورسی، زمان، نحوه وچگونگی دریافت و واریز سود همواره برای سهامداران بازاربورس با اهمیت بوده، مطابق روال سالهای گذشته در این مطلب جدیدترین سود نقدی تقسیم شده در مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی و میزان درصد آن در سال 1403، توسط "وب سایت بورس نگار" جمع آوری وبرای شما مخاطبان گرامی بروزرسانی میگردد پس با "وب سایت بورس نگار" همراه باشید ...


سود سهام همه مجامع سال 1403 بورسی وفرابورسی در سال 1403 در وب سایت بورس نگار:

+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1403 همه شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1403 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1402+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از افزایش سرمایه های جدید و در دست اقدام شرکتهای بورسی در سال 1403؛ "کلیک" کنید 
+ در مجمع #شیران 1402 چه گذشت؟ جزئیات خبرهای مهم مجمع #شیران را "اینجا" بخوانید

 

 

>>توجه: جهت تسریع در پیدا کردن شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

✅ سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی در فروردین 1403 وب سایت بورس نگار:
🔶 رفاه(فروشگاههای زنجیره ای رفاه): 300 ریال/تقسیم سود: 21 درصد/ ( از مهر 1403 واریز به سجام)
🔶 شیران(صنایع شیمیایی ایران): 470 ریال/تقسیم سود: 77 درصد/ اصلاحیه:(سجام:واریز از 31 فروردین،غیرسجام خرداد شماره اعلامی)
🔶 دکیمی(کیمیدارو): 1500 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/ ( از 10 مرداد 1402 واریز به سجام)
🔶 وصنا(س.گ گروه بهشهر): 250 ریال/تقسیم سود: 46 درصد/ (سجام: واریز از 6 الی 15 مرداد 1403، غیرسجام: از مهر بانک ملی)
🔶 سکرما(سیمان کرمان): 5532 ریال/تقسیم سود: 91 درصد/ (سجام: واریز از 25 فروردین نا 10 اردیبهشت، غیرسجام: از 27تیر)
🔶 سشمال(سیمان شمال): 3530 ریال/تقسیم سود: 99 درصد/ (سجام: واریز از 20 تیر نا 30 تیر)
🔶 توسن(توسعه سامانه نرم افزاری نگین): 500 ریال/تقسیم سود: 56 درصد/ (سجام و غیرسجام: درمهلت قانونی)
🔶 ثباغ(ساختمانی باغمیشه): 200 ریال/تقسیم سود:  41 درصد/  (سجام: واریز از 15 مرداد 1403)
🔶 اعتلا(س.گ اعتلا البرز): 800 ریال/تقسیم سود: 76 درصد/(سجام: واریز از آذر غیرسجامی: از آذر بانک پارسیان)
🔶 وآتی(س.گ آتیه دماوند): 1400 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/ (سجام: واریز از 25 اردیبهشت 1403)
🔶 رکیش(ایران کیش): 25 ریال/تقسیم سود: 23 درصد/ (سجام: 23 خرداد غیرسجام: 25 مرداد)
🔶 آریا(پتروشیمی آریاساسول): 7200 ریال/تقسیم سود: 89 درصد/ (از 2 اردیبهشت واریز به سجام)
🔶 ثامید(ساختمانی امید): 215 ریال/تقسیم سود: 55 درصد/(سجام: واریز از مرداد 1403 )
🔶 پی_پاد(پرداخت الکترونیک پاسارگاد): 700 ریال/تقسیم سود: 55 درصد/(سجام: واریز از 24 مرداد 1403)
🔶 بمولد(مولد نیروگاهی تجارت فارس): 410 ریال/تقسیم سود: 63 درصد/ (سجام: واریز از 19 تیر)
🔶 وغدیر(س.گ غدیر): 3000 ریال/تقسیم سود: 82 درصد/ (سجام: واریز از 22 اردیبهشت غیرسجام: از 20 خرداد بانک تجارت)
🔶 وبهمن(س.گ بهمن): 220 ریال/تقسیم سود: 15 درصد/ (سجام: واریز از 16 تیر غیرسجام: از 29 مرداد بانک صادرات)
🔶 وملت(س.گ ملت): 11 ریال/تقسیم سود: 4 درصد/ (سجام: واریز از 16 تیر غیرسجامی: از 17 تیر بانک اعلام شده)
🔶 ونیکی(س.گ ملی): 685 ریال/تقسیم سود: 60 درصد/ (سجام: واریز از 27 خرداد غیرسجام: از 15 مرداد بانک تجارت)
🔶 امید(تامین سرمایه امید): 220 ریال/تقسیم سود: 60 درصد/ (سجام: واریز از 29 تیر غیرسجام: از 13 مرداد بانک سپه)
🔶 فصبا(صبا فولاد): 700 ریال/تقسیم سود: 88 درصد/ (سجام: واریز از 15 اردیبهشت)
🔶 دیران(ایران دارو): 735 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/ (سجام: واریز از 15 آذر غیرسجام: از 28 آذر پورتال سهامداران)
🔶 سیمرغ(سیمرغ): 1500 ریال/تقسیم سود: 27 درصد/ (سجام: واریز از 27 مرداد غیرسجام: از 28 مرداد بانک کشاورزی)
🔶 بایکا(کابل ایران): 125 ریال/تقسیم سود: 20 درصد/ (سجام: واریز از 11 تیر غیرسجام: از 27 تیر بانک پاسارگاد)
🔶 وفردا(بیمه هوشمند فردا): 6 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/ (سجام: واریز از 29 اردیبهشت)
🔶 کی_بی_سی(کی_بی_سی): 800 ریال/تقسیم سود: 51 درصد/ (سجام: واریز از 14 آذر)

 

✅ سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی در اردیبهشت 1403 وب سایت بورس نگار:
🔶 غپاذر(پگاه آ.شرقی): 320 ریال/تقسیم سود: 35 درصد/ (سجام: واریز از 20 تیر 1403)
🔶 سناوند(سیمان نهاوند): 1500 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/ (سجام: واریز از 25 اردیبهشت 1403)
🔶 گلدیرا(گلدیران): 160 ریال/تقسیم سود: 26 درصد/ (سجام: واریز از 23 خرداد 1403)
🔶 غگلستا(پگاه گلستان): 280 ریال/تقسیم سود: 44 درصد/(سجام: واریز از 27 خرداد غیرسجام: از 20 تیرحساب اعلامی)
🔶 کفپارس(فرآورده هاي نسوز پارس): 25 ریال/تقسیم سود: 16 درصد/(سجام: واریز از شهریور)
🔶 ددانا(دارویی دانا): 2920 ریال/تقسیم سود: 51 درصد/(سجام: واریز از هفته دوم شهریور)
🔶 ساروم(سیمان ارومیه): 7300 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از 8 شهریور)
🔶 شتوکا(توکا رنگ فولاد سپاهان): 420 ریال/تقسیم سود: 38 درصد/(سجام: واریز از 15 شهریور)
🔶 دکپسول(تولید ژلاتین کپسول): 8000 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از آبان، غیرسجام: از آذر بانک رفاه)

🔶 کتوکا(صنایع نسوز توکا): 200 ریال/تقسیم سود: 49 درصد/(سجام: واریز از 5 شهریور ظرف مدت قانونی)‏
‏🔶 شدوص(دوده صنعتی پارس): 700 ریال/تقسیم سود: 91 درصد/(سجام: واریز از 18 شهریور)‏
‏🔶 درهآور(داروئی ره آورد تامین): 8700 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 18 دی غیرسجام: از 21 آذر تکمیل فرم سپس بانک رفاه شعبه پردیس)‏
‏🔶 سقاین(سیمان قاین): 370 ریال/تقسیم سود: 83 درصد/(سجام: واریز در مهلت قانونی و حداکثر تا 18 شهریور)‏
‏🔶 حتوکا(حمل ونقل توکا): 170 ریال/تقسیم سود: 43 درصد/(سجام: واریز از 12 شهریور غیرسجام: پورتال سهامداران)‏

🔶 هجرت(پخش هجرت): 3100 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از آبان 1403)‏
‏🔶 ولیز(لیزینگ ایران): 0 ریال/
‏🔶 فلات(گروه س.گ صنایع و معادن فلات ایرانیان): 0 ریال/
🔶 اپال(فرآوری معدنی اپال کانی پارس): 1600 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 6 الی 10 تیر)‏
🔶 تکیمیا(تامین سرمایه کیمیا): 250 ریال/تقسیم سود: 77 درصد/(سجام: واریز از 20 خرداد)‏
‏🔶 سغرب(صنایع سیمان غرب): 5700 ریال/تقسیم سود: 96 درصد/(سجام: واریز از 10 شهریور)‏
‏🔶 دقاضی(داروسازی قاضی): 2480 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 12 دی غیرسجام: پورتال سهامداران)‏
‏🔶 وپویا(س.گ پویا): 900 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 20 شهریور غیرسجام: از 19 دی با اعلام درخواست)‏
‏🔶 سصوفی(سیمان صوفیان): 5600 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز حداکثر تا 20 شهریور)‏

🔶 جم_پیلن(پتروشیمی جم پیلن): 24300 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 8 خرداد غیرسجام: از 31 تیر بانک ملت)‏
‏🔶 سفانو(سیمان فارس نو): 12500 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از نیمه دوم تیر)‏

🔶 سخزر(سیمان خزر): 4700 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از شهریور و در مهلت قانونی)‏
‏🔶 کلر(کلرپارس): 4300 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/(سجام: واریز در مهر ماه غیرسجام: از دی بانک صادرات)‏
‏🔶 وارس(س.گ ارس صبا): 160 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 5 تیر)‏
🔶 چخزر(صنایع چوب خزر کاسپین): 2050 ریال/تقسیم سود: 92 درصد/(سجام: واریز از شهریور)‏
‏🔶 بیوتیک(آنتی بیوتیک سازی ایران): 1920 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 1 آبان)‏
‏🔶 سبجنو(سیمان بجنورد): 1350 ریال/تقسیم سود: 87 درصد/(سجام: واریز از 24 خرداد تا 24 شهریور)‏
‏🔶 کاذر(فرآورده های نسوز آذر): 260 ریال/تقسیم سود: 41 درصد/(سجام: واریز از 25 مرداد ظرف مهلت قانونی)‏

‏‏🔶 سنیر(سیمان سفید نی ریز): 5000 ریال/تقسیم سود: 91 درصد/(سجام: واریز از 20 تیر)‏
🔶 سپیدار(سپیدار سیستم آسیا): 7200 ریال/تقسیم سود: 75 درصد/(سجام: واریز از 6 خرداد)‏

‏‏🔶 دابور(داروسازی ابوریحان): 1000 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از دی ماه غیرسجام: بانک رفاه)‏
🔶 رتاپ(تجارت الکترونیک پارسیان): 150 ریال/تقسیم سود: 67 درصد/(سجام: واریز از 23 مرداد)‏
‏🔶 وتوسکا(س.گ توسعه توکا): 360 ریال/تقسیم سود: 19 درصد/(سجام: واریز از 18 شهریور غیرسجام: پرتال سهامداران)‏
‏🔶 کاسپین(داروسازی کاسپین تأمین): 2300 ریال/تقسیم سود: 71 درصد/(سجام: واریز از آذر ماه غیرسجام: از آذر بانک رفاه)‏
‏🔶 سهمگت(سیمان هگمتانه): 7500 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/(سجام: واریز از 15 لغایت 20 شهریور)‏
‏🔶 ولکار(لیزینگ کار آفرین): 460 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: از 1 آبان امور سهام شرکت)‏

‏‏🔶 دتماد(تولید مواد اولیه داروپخش): 6000 ریال/تقسیم سود: 71 درصد/(سجام: واریز تا 30 دی غیرسجام: از بهمن بانک رفاه)‏
🔶 دشیمی(شیمی دارویی داروپخش): 2950 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 5 دی غیرسجام: از 16 دی بانک رفاه)
‏🔶 تکنار(معادن مس تکنار): 900 ریال/تقسیم سود: 87 درصد/(سجام: واریز از 14 تا 18 شهریور)‏

‏🔶 بکهنوج(تولید برق ماه تاب کهنوج): 0 ریال
‏🔶 ثبهساز(بهسازکاشانه تهران): 300 ریال/تقسیم سود: 55 درصد/(سجام: واریز از 28 شهریور)‏
🔶 گنگین(نگین گردشگری ایرانیان): 4000 ریال/تقسیم سود: 77 درصد/(سجام: واریز از 9 خرداد غیرسجام: از 2 تیر ارسال اطلاعات)‏
‏🔶 سفار(سیمان فارس): 10800 ریال/تقسیم سود: 75 درصد/(سجام: واریز از شهریور ماه و در مهلت قانونی)‏
‏🔶 وامید(گروه مدیریت س.گ امید): 2130 ریال/تقسیم سود: 94 درصد/(سجام: واریز از 7 خرداد غیرسجام: از 1 آبان بانک سپه)‏

‏🔶 شاملا(معدنی املاح ایران): 2000 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 28 شهریور غیرسجام: مهر از بانک ملت)‏

 

 

✅ سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی در خرداد 1403 وب سایت بورس نگار:
🔶 شفام(تولیدی وصنعتی گوهر فام): 3000 ریال/تقسیم سود: 191 درصد/(سجام: واریز از 25 شهریور)‏
🔶 وآفر(س.گ ارزش آفرینان): 1200 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 20 مرداد)‏
‏🔶 حاریا(کشتیرانی اریا): 0 ریال
‏‏🔶 سخاش(سیمان خاش): 400 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از شهریور و در مهلت قانونی)‏
🔶 سدور(سیمان دورود): 240 ریال/تقسیم سود: 21 درصد/(سجام: واریز از 10 مرداد)‏
‏🔶 قاسم(قاسم ایران): 420 ریال/تقسیم سود: 65 درصد/(سجام: واریز از 1 مهر)‏
🔶 غپینو(صنعتی پارس مینو): 280 ریال/تقسیم سود: 50 درصد/(سجام: واریز از 28 شهریور غیرسجام: از 2 مهر بانک سپه)‏
‏🔶 کپارس(کاشی پارس): 1110 ریال/تقسیم سود: 71 درصد/(سجام: واریز از 11 شهریور)‏
‏🔶 غشوکو(شوکو پارس): 180 ریال/تقسیم سود: 49 درصد/(سجام: واریز از 27 شهریور غیرسجام: از 28 شهریور بانک صادرات)‏

🔶 غمینو(غذایی مینو شرق): 375 ریال/تقسیم سود: 50 درصد/(سجام: واریز از 10 شهریور غیرسجام: از 17 شهریور بانک صادرات)‏
🔶 رانفور(خدمات انفورماتیک): 380 ریال/تقسیم سود: 104 درصد/(سجام: واریز از 2 تیر)‏
‏🔶 دتولید(تولید دارو): 430 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز در مهر غیرسجام: بعد از تاریخ اعلام شده بانک رفاه)‏
‏🔶 توریل(توکا ریل): 250 ریال/تقسیم سود: 38 درصد/(سجام: واریز از 4 تیر غیرسجام: از 1 مهر تا 30 آبان بانک تجارت)‏
‏🔶 شفا(سرمایه گذاری شفادارو): 1050 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از مهر ماه)‏
‏🔶 پاسا(ایران یاسا تایر و رابر): 2800 ریال/تقسیم سود: 144 درصد/(سجام: واریز از 21 شهریور غیرسجام: از 29 شهریور بانک صادرات)‏
‏🔶 غدانه(دانه روغنی خراسان): 154 ریال/تقسیم سود: 50 درصد/(سجام: واریز از 30 مرداد غیرسجام: از 20 شهریور بانک ملت)‏

🔶 سپید(سپید ماکیان): 550 ریال/تقسیم سود: 51 درصد/(سجام: واریز از 23 تیر)‏
🔶 فجر(فولاد امیر کبیر کاشان): 850 ریال/تقسیم سود: 78 درصد/(سجام: واریز از 10 شهریور)‏
‏🔶 لطیف(محصولات کاغذی لطیف): 9000 ریال/تقسیم سود: 92 درصد/(سجام: واریز از مهرماه)‏
‏🔶 دفارا(داروسازی فارابی): 3500 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 20 آبان ظرف مدت قانونی)‏
‏🔶 سبهان(سیمان بهبهان): 14800 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از نیمه اول مرداد)‏

 

‏🔶 تفارس(تامین سرمایه خلیج فارس): 280 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از 15 مرداد غیرسجام: از 15 شهریور بانک تجارت)‏
🔶 فجهان(جهان فولاد سیرجان): 60 ریال/تقسیم سود: 25 درصد/(سجام: واریز از 1 تا 2 مهر غیرسجام: ارسال درخواست کتبی)‏
‏🔶 خراسان(پتروشیمی خراسان): 14000 ریال/تقسیم سود: 98 درصد/(سجام: واریز از 9 شهریور)‏
‏🔶 سیدکو(س.گ توسعه سیمان): 1850 ریال/تقسیم سود: 34 درصد/(سجام: واریز از 2 مهر)‏
‏🔶 فنورد(نورد و تولید قطعات فولادی): 1700 ریال/تقسیم سود: 80 درصد/(سجام: واریز تا 9 مهر)‏
‏🔶 فروسیل(فروسیلیسیم خمین): 130 ریال/تقسیم سود: 50 درصد/(سجام: واریز از 7 مهر)‏
🔶 وسپهر(گروه مالی سپهر صادرات): 420 ریال/تقسیم سود: 76 درصد/(سجام: واریز از 14 مرداد غیرسجام: از مهر بانک صادرات)‏
‏🔶 فپنتا(سپنتا): 2235 ریال/تقسیم سود: 53 درصد/(سجام: واریز از 30 شهریور غیرسجام: از 30 شهریور ازطریق امورمالی شرکت)‏

🔶 دلر(داروسازی اکسیر): 3120 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از آبان ماه)‏
‏🔶 خموتور(موتورسازان تراکتورسازی): 160 ریال/تقسیم سود: 31 درصد/(سجام: واریز از 2 مهر غیرسجام: از 2 آبان امورسهام)‏
‏🔶 آردینه(نشاسته و گلوکز آردینه): 1350 ریال/تقسیم سود: 80 درصد/(سجام: واریز از 10 تیر غیرسجام: از 10 شهریور امورسهام)‏
‏🔶 ختراک(ریخته گری تراکتورسازی): 210 ریال/تقسیم سود: 30 درصد/(سجام: واریز از 2 مهر غیرسجام: از 2 آبان بانک اعلامی)‏

‏🔶 حگهر(حمل ونقل معدنی گهرترابر سیرجان): 70 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 3 شهریور غیرسجام: از مهر بانک ملت)‏
🔶 وفتخار(س.گ افتخار سهام): 75 ریال/تقسیم سود: 47 درصد/(سجام: واریز از 25 شهریور)‏
‏🔶 سیلام(سیمان ایلام): 1000 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از 20 تا 25 شهريور)‏
‏🔶 دالبر(البرز دارو): 500 ریال/تقسیم سود: 65 درصد/(سجام: واریز پایان دی غیرسجام: بعد از دی مراجعه به بانک رفاه)‏
🔶 ارفع(آهن و فولاد ارفع): 3920 ریال/تقسیم سود: 85 درصد/(سجام: واریز از 4 مهر)‏

🔶 فرود(فولاد شاهرود): 500 ریال/تقسیم سود: 85 درصد/(سجام: واریز حداکثر تا 12 مهرماه)‏
‏🔶 شهر(گروه مالی شهر): 50 ریال/تقسیم سود: 16 درصد/(سجام: واریز از 29 خرداد غیرسجام: از 29 تیر با درخواست کتبی)‏
‏🔶 سخوز(سیمان خوزستان): 6700 ریال/تقسیم سود: 100 درصد/(سجام: واریز از شهریور ماه)‏
‏🔶 زملارد(کشاورزی و دامپروری ملارد شیر): 617 ریال/تقسیم سود: 60 درصد/(سجام: واریز از 7 مهر غیرسجام: از 12 مهر)‏
‏🔶 پخش(پخش البرز): 530 ریال/تقسیم سود: 65 درصد/(سجام: واریز از 20 دی)‏

🔶 سآبیک(سیمان آبیک): 4070 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از 26 شهریور)‏
🔶 سیستم(همکاران سیستم): 1800 ریال/تقسیم سود: 99 درصد/(سجام: واریز از 30 خرداد غیرسجام: از 30 تیر ارسال مشخصات)‏
‏🔶 دتوزیع(توزیع داروپخش): 1950 ریال/تقسیم سود: 69 درصد/(سجام: واریز از آذرماه)‏
‏🔶 سرود(سیمان شاهرود): 5650 ریال/تقسیم سود: 75 درصد/(سجام: واریز حداکثر تا 19 مهر)‏


‏🔶 فرابورس(فرا بورس ایران): 50 ریال/تقسیم سود: 14 درصد/(سجام: واریز از 19 شهریور)‏
‏🔶 ولبهمن(بهمن لیزینگ): 110 ریال/تقسیم سود: 30 درصد/(سجام: واریز از 1 آذر غیرسجام: از 1 بهمن بانک صادرات)‏
🔶 ددام(داروسازی زاگرس فارمد پارس): 1500 ریال/تقسیم سود: 91 درصد/(سجام: واریز از دی غیرسجام: هفته آخر دی بانک رفاه)‏
‏🔶 کدما(معدنی دماوند): 550 ریال/تقسیم سود: 23 درصد/(سجام: واریز از شهریور ماه)‏
🔶 شبصیر(پتروشیمی قائد بصیر): 2110 ریال/تقسیم سود: 81 درصد/(سجام: واریز از 19 تیر غیرسجام: از 22 مرداد بانک پارسیان)‏
‏🔶 تمحرکه(ماشین سازی نیرو محرکه): 21 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 20 مهر غیرسجام: از 20 مهر بانک ملت)‏
‏🔶 خپویش(سازه پویش): 1650 ریال/تقسیم سود: 76 درصد/(سجام: واریز از 20 مهر)‏
‏🔶 وبوعلی(س.گ بوعلی): 230 ریال/تقسیم سود: 41 درصد/(سجام: واریز از 10 مهر غیرسجام: از 17 مهر واریز به حساب اعلامی)‏
‏🔶 فسوژ(سوژمیران): 366 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز تا 20 مهر)‏

🔶 خکمک(کمک فنر ایندامین سایپا): 10 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 1 شهریور)‏
🔶 غصینو(صنعتی مینو): 930 ریال/تقسیم سود: 75 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: حضوری بانک صادرات)‏
‏🔶 میدکو(توسعه معادن خاورمیانه): 190 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 21 مهر)‏
‏🔶 خلیبل(مالیبل سایپا): 5 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/
‏🔶 کخاک(خاک چینی ایران): 1830 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از مردادماه)‏
‏🔶 وکبهمن(مدیریت س.گ کوثر بهمن): 64 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 23 مرداد غیرسجام: از 23 مهر)‏
🔶 فغدیر(آهن و فولاد غدیر ایرانیان): 1060 ریال/تقسیم سود: 91 درصد/(سجام: واریز از 19 تیر)‏
🔶 ولساپا(لیزینگ رایان سایپا): 10 ریال/تقسیم سود: 14 درصد/(سجام: واریز از شهریور ماه)‏
‏🔶 شخارک(پتروشیمی خارک): 6100 ریال/تقسیم سود: 118 درصد/(سجام: واریز از 11 تیر  غیرسجام: از 1 شهریور بانک ملت)‏

‏‏🔶 شیراز(پتروشیمی شیراز): 3286 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 21 مرداد غیرسجام: از 1 مهر بانک تجارت)‏
🔶 تجلی(تجلی توسعه معادن و فلزات): 80 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/(سجام: واریز از شهریور ماه)‏
🔶 شگویا(پتروشیمی تندگویان): 1900 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از 4 تیر)‏
‏🔶 فسازان(غلتک سازان سپاهان): 300 ریال/تقسیم سود: 40 درصد/(سجام: واریز از 10 مهر)‏
‏🔶 خکاوه(سایپا دیزل): 0 ریال
🔶 وتوکا(سرمایه گذاری توکا فولاد): 300 ریال/تقسیم سود: 32 درصد/(سجام: واریز از 20 مهر)‏
‏🔶 کلوند(کاشی و سرامیک الوند): 682 ریال/تقسیم سود: 92 درصد/(سجام: واریز از 26 مهر)‏

🔶 فگستر(گسترش روی ایرانیان): 150 ریال/تقسیم سود: 66 درصد/(سجام: واریز طی مهر ماه)‏
‏🔶 بپیوند(برق و انرژی پیوند گسترپارس): 550 ریال/تقسیم سود: 99 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر غیرسجام: از آذر بانک رفاه)‏
🔶 ریشمک(تولید و صادرات ریشمک): 1000 ریال/تقسیم سود: 112 درصد/(سجام: واریز از مهرماه)‏
‏🔶 فجوش(جوش و اکسیژن ایران): 0 ریال
‏🔶 والماس(س.گ الماس حکمت ایرانیان): 500 ریال/تقسیم سود: 56 درصد/(سجام: واریز از 16 تیر غیرسجام: از 20 شهریور بانک مهر)

🔶 شنفت(نفت پارس): 830 ریال/تقسیم سود: 86 درصد/(سجام: واریز از 31 تیر غیرسجام: از مهر بانک پارسیان)‏
‏🔶 کنور(معدنی صبا نور): 2160 ریال/تقسیم سود: 79 درصد/(سجام: واریز از مهر)‏
🔶 فنفت(تجهیزات نفت): 550 ریال/تقسیم سود: 69 درصد/(سجام: واریز از 28 مهر غیرسجام: از 30 مهر واحد مالی شرکت)‏
‏🔶 رایا(بیمه اتکایی رایا): 10 ریال/تقسیم سود: 11 درصد/(سجام: واریز از 16 مهر)‏
🔶 کساپا(سایپا شیشه): 17 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 22 مهر)‏
🔶 مارون(پتروشیمی مارون): 7500 ریال/تقسیم سود: 66 درصد/(سجام: واریز از 1 مرداد غیرسجام: از 1 مهر بانک ملت)‏
‏🔶 وبملت(بانک ملت): 82 ریال/تقسیم سود: 6 درصد/(سجام: واریز از 31 تیر غیرسجام: از 31 مرداد بانک ملت)‏
‏🔶 وبصادر(بانک صادرات): 17 ریال/تقسیم سود: 14 درصد/(سجام: واریز از 1 مرداد غیرسجام: از 30 مرداد بانک صادرات)‏
🔶 وتجارت(بانک تجارت): 66 ریال/تقسیم سود: 7 درصد/(سجام: واریز از 20 تیر غیرسجام: از 13 مرداد بانک تجارت)‏
‏🔶 فسرب(ملی سرب و روی ایران): 0 ریال
‏🔶 کاوه(فولاد کاوه جنوب کیش): 1630 ریال/تقسیم سود: 80 درصد/(سجام: واریز از 27 شهریور)‏
‏🔶 ومشان(س.گ فنی مهندسی مشانیر): 200 ریال/تقسیم سود: 49 درصد/(سجام: واریز از 16 مهر غیرسجام: از 16 مهر امورسهام)‏
‏🔶 دسانکو(داروسازی سبحان انکولوژی): 25 ریال/تقسیم سود: 81 درصد/(سجام: واریز از 30 بهمن غیرسجام: از 30 بهمن بانک پارسیان)‏
‏🔶 خدیزل(بهمن دیزل): 310 ریال/تقسیم سود: 32 درصد/(سجام: واریز از 20 شهریور غیرسجام: از 14 مهر بانک صادرات یا شماره اعلامی)‏
‏🔶 تپسی(پیشگامان فن آری و دانش آرامیس): 200 ریال/تقسیم سود: 27 درصد/(سجام: واریز از 30 تیر)‏
‏🔶 فروی(ذوب روی اصفهان): 0 ریال

 

 

✅ سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی در تیر 1403 وب سایت بورس نگار:

‏🔶 غدام(خوراک دام پارس): 322 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 15 مرداد غیرسجام: از 15 شهریور بانک ملت)‏
‏🔶 حبندر(کشتیرانی خط دریا بندر): 1067 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر)‏
🔶 پلاسک(پلاسکوکار سایپا): 0 ریال
‏🔶 زفکا(کشت و دامداری فکا): 1603 ریال/تقسیم سود: 64 درصد/(سجام: واریز از 29 مهر)‏
‏🔶 شفارا(پتروشیمی فارابی): 0 ریال
‏🔶 رنیک(جنرال مکانیک): 1050 ریال/تقسیم سود: 73 درصد/(سجام: واریز از 23 مرداد غیرسجام: از 17 شهریور بانک اقتصاد نوین)‏
🔶 نبابک(نساجی بابکان): 40 ریال/تقسیم سود: 12 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر غیرسجام: از 25 آبان با ارسال مشخصات)‏
‏🔶 کطبس(ذغالسنگ نگین طبس): 480 ریال/تقسیم سود: 59 درصد/(سجام: واریز از 1 آبان غیرسجام: امورسهام)‏
‏🔶 چکاوه(صنایع کاغذ سازی کاوه): 0 ریال
‏🔶 هرمز(فولاد هرمزگان جنوب): 250 ریال/تقسیم سود: 59 درصد/(سجام: واریز از 25 شهریور غیرسجام: از 20 مهر درخواست کتبی)‏
‏🔶 غدیس(پاکدیس): 1930 ریال/تقسیم سود: 80 درصد/(سجام: واریز از 21 مهر غیرسجام: از 2 آبان بانک سینا)‏
‏🔶 کیمیاتک(آرایشی آریان کیمیا تک): 850 ریال/تقسیم سود: 50 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: از 27 مهر بانک ملت)‏
‏🔶 دفرا(فراورده های تزریقی ایران): 3700 ریال/تقسیم سود: 85 درصد/(سجام: واریز از 25 مرداد  غیرسجام: از 25 شهریور بانک تجارت)‏
‏🔶 کپرور(زغال سنگ پروده طبس): 1100 ریال/تقسیم سود: 71 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر تا 2 آبان)‏

‏‏🔶 کمنگنز(معادن منگنز ایران): 470 ریال/تقسیم سود: 66 درصد/(سجام: واریز نیمه اول مهر ماه)‏
🔶 شسینا(شیمیایی سینا): 150 ریال/تقسیم سود: 56 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر غیرسجام: از 25 مهر ارسال مشخصات)‏
‏🔶 نمخمل(کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان): 260 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 1 تا 10 بهمن)‏
‏🔶 فباهنر(صنایع مس شهید باهنر): 575 ریال/تقسیم سود: 85 درصد/(سجام: واریز از 6 آبان)‏
‏🔶 والبر(گروه دارویی البرز): 400 ریال/تقسیم سود: 39 درصد/(سجام: واریز از 24 بهمن غیرسجام: بعد از تاریخ اعلامی بانک پارسیان)‏
‏🔶 کگل(معدنی و صنعتی گل گهر): 380 ریال/تقسیم سود: 80 درصد/(سجام: واریز از 1 شهریور غیرسجام: از 15 مهر بانک سپه)‏

🔶 کچاد(معدنی و صنعتی چادرملو): 620 ریال/تقسیم سود: 79 درصد/(سجام: واریز از 30 مهر)‏
🔶 دماوند(تولید برق دماوند): 210 ریال/تقسیم سود: 30 درصد/(سجام: واریز از نیمه دوم مهر غیرسجام: مکاتبه با امورسهام)‏

‏‏🔶 شغدیر(پتروشیمی غدیر): 5700 ریال/تقسیم سود: 73 درصد/(سجام: واریز حداکثر سه ماه پس از برگزاری مجمع)‏
‏🔶 فافق(مس افق کرمان): 800 ریال/تقسیم سود: 64 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر غیرسجام: از 1 آذر مراجعه به سایت)‏
‏🔶 وسرمایه(س.گ دنیای سرمایه ایرانیان): 450 ریال/تقسیم سود: 20 درصد/(سجام: واریز از 1 آبان غیرسجام: مراجعه به سایت)‏
🔶 خمحرکه(صنعتی نیرو محرکه): 10 ریال/تقسیم سود: 11 درصد/(سجام: واریز تا آبان ماه غیرسجام: از طریق واریز به حساب بانکی)‏
‏🔶 قرن(پدیده شیمی قرن): 700 ریال/تقسیم سود: 46 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: از 10 آبان بانک ملت)‏
‏🔶 خزر(فنرسازی زر): 70 ریال/تقسیم سود: 12 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر)‏
‏🔶 کفرا(فرآورده های نسوز ایران): 320 ریال/تقسیم سود: 107 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان)‏

🔶 آباد-ثاباد(گردشگری آبادگران ایران): 0 ریال
🔶 زدشت(دامپروری دشت خرمدره): 1370 ریال/تقسیم سود: 39 درصد/(سجام: واریز از 5 آبان غیرسجام: از 8 آبان (با مراجعه به سایت)‏
🔶 وسینا(بانک سینا): 48 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 31 تیر غیرسجام: از 1 شهریور بانک سینا)‏
‏🔶 زگلدشت(کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان): 1188 ریال/تقسیم سود: 63 درصد/(سجام: واریز از 8 آبان)‏
‏🔶 خریخت(صنایع ریخته گری ایران): 34 ریال/تقسیم سود: 29 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر غیرسجام: از 8 آبان بانک صادرات)‏
🔶 بوعلی(پتروشیمی بوعلی): 7000 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 10 مرداد)‏

‏‏🔶 جم(پتروشیمی جم): 4660 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از 10 شهریور غیرسجام: از 1 مهر بانک پارسیان)‏
🔶 قزوین(قند قزوین): 146 ریال/تقسیم سود: 15 درصد/(سجام: واریز از مهر غیرسجام: از آبان واریزبه شماره اعلامی)‏
🔶 نیان(نیان الکترونیک): 3750 ریال/تقسیم سود: 90 درصد/(سجام: واریز از 11 آبان)‏
‏🔶 خشرق(الکتریک خودرو شرق): 125 ریال/تقسیم سود: 13 درصد/(سجام: واریز از 5 الی 10 آبان)‏
‏🔶 زمگسا(کشاورزی مگسال): 2950 ریال/تقسیم سود: 54 درصد/(سجام: واریز از 9 آبان غیرسجام: از 9 آبان پورتال سهامداران)‏

 

‏🔶 خچرخش(چرخشگر): 150 ریال/تقسیم سود: 11 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان)‏
🔶 فنر(پارس فنر): 250 ریال/تقسیم سود: 22 درصد/(سجام: واریز از 9 آبان)‏
‏🔶 سمتاز(سیمان ممتازان کرمان): 5900 ریال/تقسیم سود: 94 درصد/(سجام: واریز از 15 مرداد غیرسجام: درمهلت قانونی)‏
‏🔶 اخشان(اخشان خراسان): 843 ریال/تقسیم سود: 85 درصد/(سجام: واریز از مهر غیرسجام: از مهر پورتال سهامداران)‏
‏🔶 دپارس(پارس دارو): 5550 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 1 اسفند)‏
‏🔶 پیزد(لاستیک یزد): 488 ریال/تقسیم سود: 80 درصد/(سجام: واریز از 16 مهر غیرسجام: از آبان امور سهام شرکت)‏

‏‏‏🔶 پارس(پتروشیمی پارس): 265 ریال/تقسیم سود: 95 درصد/(سجام: واریز از 20 تیر غیرسجام: از 1 مهر بانک تجارت)‏
🔶 دپارس(پارس دارو): 5550 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 1 اسفند)‏
🔶 لخزر(صنعتی پارس خزر): 400 ریال/تقسیم سود: 37 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان غیرسجام: از 2 دی بانک صادرات)‏
‏🔶 فخاس(فولاد خراسان): 270 ریال/تقسیم سود: 33 درصد/(سجام: واریز از 30 مهر)‏
‏🔶 بنیرو(نیرو ترانس): 86 ریال/تقسیم سود: 23 درصد/(سجام: واریز از 1 شهریور)‏
🔶 غشهد(شهد ایران): 300 ریال/تقسیم سود: 59 درصد/(سجام: واریز از 8 آبان غیرسجام: از 14 آبان واریز به حساب اعلامی)‏
‏🔶 وپست(پست بانک): 1420 ریال/تقسیم سود: 57 درصد/(سجام: واریز از 9 آبان غیرسجام: از 10 آذر پست بانک)‏
‏🔶 وبشهر(توسعه صنایع بهشهر): 350 ریال/تقسیم سود: 44 درصد/(سجام: واریز از مهر ماه غیرسجام: از مهر با اعلام مشخصات)‏
‏🔶 ونوین(بانک اقتصاد نوین): 82 ریال/تقسیم سود: 6 درصد/(سجام: واریز از 1 مرداد غیرسجام: حداکثر از 10 شهریور بانک اقتصاد نوین)‏
‏🔶 وساپا(س.گ سایپا): 36 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 18 مهر غیرسجام: از 25 مهر واریز به حساب)‏
‏🔶 ختور(رادیاتور ایران): 52 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 9 آبان غیرسجام: از 9 آبان اعلام شماره حساب)‏
‏🔶 برکت(دارویی برکت): 105 ریال/تقسیم سود: 27 درصد/(سجام: واریز از 6 اسفند غیرسجام: بعد از تاریخ سحامی بانک پارسیان)‏

🔶 زاگرس(پتروشیمی زاگرس): 4200 ریال/تقسیم سود: 76 درصد/(سجام: واریز از 8 مهر غیرسجام: از 14 آبان بانک تجارت)‏
‏🔶 نوری(پتروشیمی نوری): 20000 ریال/تقسیم سود: 81 درصد/(سجام: واریز از 15 مرداد غیرسجام: از 7 مهر بانک تجارت)‏
🔶 قهکمت(قند هکمتان): 187 ریال/تقسیم سود: 11 درصد/(سجام: واریز از آبان ماه غیرسجام: از 1 آبان تماس با امور سهام)‏
‏🔶 کالا(بورس کالای ایران): 110 ریال/تقسیم سود: 14 درصد/(سجام: واریز از تیرماه)‏
‏🔶 ومهان(گروه مالی مهر آیندگان): 670 ریال/تقسیم سود: 45 درصد/(سجام: واریز از 17 تیر غیرسجام: از 20 مرداد بانک اقتصاد نوین)‏

 

‏🔶 پتایر(تولیدی ایران تایر): 50 ریال/تقسیم سود: 12 درصد/(سجام: واریز از 1 مهر غیرسجام: از 30 مهر بانک ملت)‏
‏🔶 بزاگرس(نیروگاه زاگرس کوثر): 250 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/(سجام: واریز از 21 شهریور غیرسجام: از 1 آبان امورمالی)‏
‏🔶 ونفت(س.گ صنعت نفت): 200 ریال/تقسیم سود: 28 درصد/(سجام: واریز از 12  آبان)‏
‏🔶 دکوثر(داروسازی کوثر): 114 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از آبان ماه غیرسجام: از 20 دی بانک اقتصاد نوین)‏
‏🔶 بزندگی(بیمه زندگی آگاه): 19 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 28 مرداد غیرسجام: از 28 شهریور تکمیل فرم)‏
‏🔶 اردستان(سیمان اردستان): 2200 ریال/تقسیم سود: 87 درصد/(سجام: واریز از نیمه اول مهر)‏
‏🔶 بورس(بورس اوراق بهادار تهران): 50 ریال/تقسیم سود: 19 درصد/(سجام: واریز از 15 مرداد)‏
‏🔶 حتاید(تایدواتر خاورمیانه): 630 ریال/تقسیم سود: 57 درصد/(سجام: واریز از 31 تیر غیرسجام: از 20 مرداد پورتال سهامداران)‏
‏🔶 خوساز(محورسازان ایران خودرو): 20 ریال/تقسیم سود: 11 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: از 20 مهر تکمیل فرم)‏
‏🔶 سفارس(سیمان فارس و خوزستان): 6350 ریال/تقسیم سود: 99 درصد/(سجام: واریز از 16 مهر)‏
‏🔶 خنصیر(مهندسی نصیر ماشین): 70 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 15 آبان)‏
‏🔶 کرماشا(پتروشیمی کرمانشاه): 2000 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از 18 شهریور غیرسجام: از 6 آبان بانک تجارت)‏
‏🔶 انرژی(بورس انرژی ایران): 70 ریال/تقسیم سود: 25 درصد/(سجام: واریز از 15 مرداد)‏
‏🔶 آبادا(تولید نیروی برق آبادان): 30 ریال/تقسیم سود: 14 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: از 16 مهر بانک پارسیان)‏
‏🔶 فجام(صنعتی جام دارو): 300 ریال/تقسیم سود: 55 درصد/(سجام: واریز از 10 مهر)‏
‏🔶 خودکفا(خودکفایی آزادگان): 420 ریال/تقسیم سود: 46 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان)‏
‏🔶 زنگان(صنعت روی زنگان): 50 ریال/تقسیم سود: 13 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان)‏

🔶 شبهرن(نفت بهران): 1540 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از مرداد ماه غیرسجام: از مهر بانک صادرات)‏
‏🔶 شصدف(صنعتی دوده فام): 1450 ریال/تقسیم سود: 99 درصد/(سجام: واریز از 16 لغایت 30 مهر)‏
‏🔶 خمحور(محور خودرو): 160 ریال/تقسیم سود: 60 درصد/(سجام: واریز از 17 مهر غیرسجام: از 17 مهر درخواست کتبی)‏
‏🔶 تایرا(تراکتور سازی ایران): 500 ریال/تقسیم سود: 29 درصد/(سجام: واریز از 2 آبان)‏
‏🔶 شلعاب(لعابیران): 57 ریال/تقسیم سود: 86 درصد/(سجام: واریز از 23 مهر)‏
‏🔶 اسیاتک(آسیاتک): 200 ریال/تقسیم سود: 18 درصد/(سجام: واریز تا 31 شهریور غیرسجام: تا 30 مهر ارسال مشخصات)‏

🔶 حفاری(حفاری شمال): 450 ریال/تقسیم سود: 31 درصد/(سجام: واریز از 18 شهریور)‏
‏🔶 وهامون(س.گ هامون صبا): 870 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز از 9 آبان غیرسجام: از 9 آبان مکاتبه با شرکت یا ارائه اطلاعات بانکی)‏
🔶 مادیرا(صنایع مادیران): 90 ریال/تقسیم سود: 37 درصد/(سجام: واریز از 25 مهر و ظرف مهلت قانونی غیرسجام: از 15 آبان بانک پاسارگاد)‏
‏🔶 دهدشت(پتروشیمی دهدشت): 0 ریال/
‏🔶 ولتجار(واسپاری تجار ایرانیان): 71 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 24 تیر غیرسجام: از 24 تیر ارسال مشخصات)‏
‏🔶 شنامی(رسام پلیمر نامی): 1000 ریال/تقسیم سود: 52 درصد/( واریز پس از اعلام شماره حساب و توافق فی مابین)‏
🔶 پسهند(صنایع لاستیکی سهند): 6500 ریال/تقسیم سود: 69 درصد/(سجام: واریز از 19 آبان غیرسجام: ارتباط با امور سهام)‏
‏🔶 افق(فروشگاه زنجیره ای افق کوروش): 1200 ریال/تقسیم سود: 66 درصد/(سجام: واریز از 6 شهریور غیرسجام: از 1 مهر با ارسال درخواست)‏
‏🔶 وپسا(س.گ صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس): 0 ریال/
‏🔶 وکار(بانک کار آفرین): 66 ریال/تقسیم سود: 18 درصد/(سجام: واریز از 3 مرداد غیرسجام: از 7 مهر واریز به حساب اعلامی)‏
‏🔶 کرازی(شیشه دارویی رازی): 40 ریال/تقسیم سود: 22 درصد/(سجام: واریز از 16 آبان)‏

 

🔶 فروژ(فرو آلیاژ ایران): 12 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 16 مهر)‏
‏🔶 شپاس(نفت پاسارگاد): 3350 ریال/تقسیم سود: 109 درصد/(سجام: واریز از 19 شهریور غیرسجام: از 1 آبان بانک پارسیان)‏
‏🔶 کاما(معدنی باما): 19 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز تا پایان مهر ماه)‏
‏🔶 دزهراوی(داروسازی زهراوی): 0 ریال/
🔶 شگستر(گسترش سوخت سبز زاگرس): 6 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان)‏
‏🔶 شرانل(نفت ایرانول): 9500 ریال/تقسیم سود: 108 درصد/(سجام: واریز از 26 شهریور غیرسجام: از 1 مهر بانک ملت)‏
‏🔶 وامین(س.گ امین توان آفرین ساز): 1000 ریال/تقسیم سود: 84 درصد/(سجام: واریز از 19 آبان غیرسجام: از 20 آبان، ارسال مشخصات)‏
🔶 تسفا(توسعه سازه فولاد ایرانیان): 6 ریال/تقسیم سود: 11 درصد/(سجام: واریز از 12 آبان)‏
‏🔶 پتوسعه(س.گ توسعه صنایع لاستیک): 650 ریال/تقسیم سود: 48 درصد/(سجام: شرکت فاقد سهامدار حقیقی می باشد)‏
‏🔶 ومپنا(گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا): 44 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 21 مهر)‏
‏🔶 سامان(بانک سامان): 70 ریال/تقسیم سود: 12 درصد/(سجام: واریز از 9 مرداد غیرسجام: از 20 شهریور، پورتال سهامداران)‏

‏🔶 شصفها(پترو شیمی اصفهان): 0 ریال/تقسیم سود: 0 درصد (23480 ريال!!! سود خالص هر سهم)
🔶 ومعادن(س.گ توسعه معادن و فلزات): 360 ریال/تقسیم سود: 62 درصد/(سجام: واریز از مهر ماه)‏
🔶 فن آوا(گروه فن اوا): 70 ریال/تقسیم سود: 24 درصد/(سجام: واریز از 19 آبان غیرسجام: از 1 تا 30 آذر بانک صادرات)‏
‏🔶 رافزا(رایان هم افزا): 850 ریال/تقسیم سود: 51 درصد/(سجام: واریز تا 20 آبان غیرسجام: ارسال مشخصات)‏
‏🔶 غبهار(کشت بهاران گلبهان خراسان): 600 ریال/تقسیم سود: 26 درصد/(سجام: واریز از آبان غیرسجام: از آبان پورتال شرکت)‏
‏🔶 لابسا(آبسال): 140 ریال/تقسیم سود: 18 درصد/(سجام: واریز از بهمن ماه غیرسجام: از بهمن با اعلام شماره حساب)‏
‏🔶 شستان(صنایع پتروشیمی گلستان): 5 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/
‏🔶 غپونه(نوش پونه مشهد): 42 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از آبان غیرسجام: از آبان پورتال شرکت)‏
‏🔶 البرز(بیمه البرز): 90 ریال/تقسیم سود: 14 درصد/(سجام: واریز از 1 مرداد غیرسجام: از 1 مهر ماه به حساب اعلامی)‏
‏‏🔶 کیمیا(معدنی کیمیای زنجان گستران): 150 ریال/تقسیم سود: 89 درصد/(سجام: واریز از نیمه دوم شهریور)‏
🔶 معین(بیمه ایران-معین): 320 ریال/تقسیم سود: 74 درصد/(سجام: واریز از 23 مرداد غیرسجام: از 25 شهریور بانک رفاه)‏
🔶 کربن(کانی کربن طبس): 1800 ریال/تقسیم سود: 97 درصد/(سجام: واریز تا 10 آبان ماه)‏
‏🔶 حسیر(ریل سیرکوثر): 200 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 20 آبان غیرسجام: از 20 آبان پورتال سهامداران)‏
‏🔶 فروس(فروسیلیس ایران): 34 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر)‏
‏🔶 کصدف(کاشی صدف سرام استقلال آباده): 206 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 10 آبان غیرسجام: از 20 آبان از طریق سیستم بانکی)‏
‏🔶 زشگزا(شیر و گوشت زاگرس شهرکرد): 1670 ریال/تقسیم سود: 99 درصد/(سجام: واریز از 16 آبان غیرسجام: از 20 آبان، تکمیل فرم در سایت از 1 شهریور)‏
🔶 ودی(بیمه دی): 540 ریال/تقسیم سود: 64 درصد/(سجام: واریز از 30 تیر غیرسجام: از 31 مرداد حساب بانکی اعلام شده)‏
‏🔶 شگامرن(پتروصنعت گامرون): 7 ریال/تقسیم سود: 12 درصد/(سجام: واریز از 20 آبان غیرسجام: از 22 آبان، تکمیل فرم ثبت اطلاعات از 1 آبان)‏
‏🔶 پلوله(گاز لوله): 600 ریال/تقسیم سود: 67 درصد/(سجام: واریز از 12 لغایت 19 آبان غیرسجام: از 19 لغایت 23 آبان امور سهام)‏
‏🔶 زقیام(کشت و دام قیام اصفهان): 450 ریال/تقسیم سود: 77 درصد/(سجام: واریز از 18 آبان غیرسجام: از 18 آبان پورتال سهامداران)‏
‏🔶 خمهر(مهرکام پارس): 0 ریال/
‏🔶 شفن(پتروشیمی فن آوران): 10 ریال/تقسیم سود: 12 درصد/(سجام: واریز از شهریور ماه غیرسجام: از مهر ماه بانک تجارت)‏
‏🔶 افرا(افرانت): 180 ریال/تقسیم سود: 36 درصد/(سجام: واریز از 15 مهر غیرسجام: از 15 آبان ارسال مشخصات)‏
‏🔶 دسینا(سینادارو): 1650 ریال/تقسیم سود: 70 درصد/(سجام: واریز از نیمه دوم مهر ماه غیرسجام: از نیمه اول آبان حساب بانکی اعلام شده)
‏🔶 داتام(گروه مالی داتام): 350 ریال/تقسیم سود: 96 درصد/(سجام: واریز از 1 آبان)‏
‏🔶 خگستر(گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو): 9 ریال/تقسیم سود: 17 درصد/(سجام: واریز از 19 لغایت 23 آبان)‏
‏🔶 خزامیا(زامیاد): 103 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/(سجام: واریز از 7 شهریور غیرسجام: از 7 مهر بانک رفاه)‏

 

 

>>>> این مطلب بصورت لحظه ای با جدیدترین سود تقسیمی در مجامع بورسی وفرابورسی سال 1403 بروزرسانی می شود ...

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان